pixel

Det grå København skal gøres grønnere — men ikke lige nu

17 kvarterer er med på en kommunal liste over grå områder, der med tiden skal blive grønnere. På byens budget for 2021 er dog kun afsat en ganske lille del af, hvad der skal til.

sønder boulevard

»Det grønne er godt for øjnene,« skrev H.C. Andersen i “Den grimme ælling”. Og selv om det nok er en tilsnigelse at påstå, at man skulle få et bedre syn af at se på noget grønt, så er udsagnet sandt i mere overført betydning. 

Et amerikansk studie har for eksempel vist, at bare 20 minutter i naturen kan være med til at sænke en persons stressniveau betragteligt.

Det er med andre ord ikke kun for syns skyld, at en by har brug for grønne områder — det giver også bedre livskvalitet til indbyggerne. 

Derfor giver det også god mening, at man i Københavns Kommune har en vision om, at alle københavnere frem mod 2050 skal have let adgang til attraktive grønne områder.

Med kommunalplanen for 2019 blev det således vedtaget, at der skal være maksimalt 300 meter fra en given bolig til et grønt område i den eksisterende by, mens boliger i nye byområder skal have et grønt område på mindst to hektar inden for 500 meter.

I forbindelse med sidste års budgetaftale vedtog politikerne på rådhuset desuden et nyt indsatsområde, 'Fra gråt til grønt i det offentlige byrum', der skal øge fokus på at få mere grønt ud i de dele af byen, der lige nu er domineret af fliser, asfalt, beton og mursten.

Grå kvarterer og byrum

Blandt byens grå kvarterer finder man blandt andet Nordvestkvarteret, Rantzausgade-kvarteret, Middelalderbyen, det centrale Christianshavn, dele af indre Østerbro og kvarteret omkring Hovedbanegården.

Derudover arbejder man med begrebet “grå byrum”, der dækker over gader med under 10 procents vegetationsdække — og byrum med under 25 procents vegetation. Her er f.eks. Østerbrogades nordlige del og Søren Kirkegaards Plads mellem BLOX og Den Sorte Diamant højt på listen med henholdsvis 1% og 2,5% vegetation. 

Op til de netop overståede budgetforhandlinger havde Teknik- og Miljøforvaltningen samlet en hel stribe projekter, der kunne igangsættes nu, hvis de kom med på budgettet for 2021.

Det gjaldt blandt andet foranalyser af begrønning af Nyboderkvarteret i Indre By, Kalkbrænderivej på Østerbro og Toftegårds Plads i Valby samt etablering af grønne byrum ved Folehaven i Valby og langs Grøndalsruten ved Nørrebro Station.

I sidste ende var der dog kun ét gråt byrum fra listen, som endte på budgettet for 2021: Der afsættes 12,9 millioner over fire år til at skabe et centralt, grønt byrum i Folehavekvarteret i Valby.

Der blev dog også afsat fire millioner til at gøre et knap så gråt, men ikke særligt velfungerende byrum, nemlig Sundbyøster Plads på Amager, mere grønt og indbydende.

I alt blev der også afsat ni millioner kr. til en række pilotprojekter, som skal ende med at skabe mindre biltrafik i Middelalderbyen — projekter der med tiden også kan give plads til mere grønt i byens grå midte.

Der bliver også sat gang i en forundersøgelse af en grøn gang- og cykelforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose — og derudover vedtog politikerne, at kommunen vil bruge 4 mio. kr. på at udvikle en såkaldt biodiversitetsstrategi og til en pulje for borgerdrevne initiativer der fremmer bynatur.

Teknik- og Miljøforvaltningen havde dog også lagt op til sine politikere, at man i 2021 ønskede 63,4 millioner kr. til 'Træpuljen', der skal fortsætte en allerede vedtaget plan om at plante i alt 100.000 nye træer frem mod 2025. 

I juni tog politikerne en principbeslutning om at gøre netop dette, men i det netop vedtagne budget er blot afsat 2 mio. kr. Med en gennemsnitlig pris på 75.000 kr. for at plante et gadetræ, svarer det til knap 27 nye træer.  

Så der er meget lang vej igen, og budgettet for 2021 vil formentlig ikke forstumme den vedholdende kritik der har været af kommunens eksekvering af sin egen, erklærede plan om begrønning af byen. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling