pixel

Flere træer til Østerbros asfaltørken

Den nordligste ende af Østerbrogade får nye træer efter bevilling fra rådhuset.

Østerbrogade træer

Vi københavnere kan godt lide at tænke på os selv som et særligt grønt folkefærd med vores cykelstier og elbusser og affaldssortering. Men når det kommer til det reelt grønne træer, buske, græs halser vi faktisk langt bagefter både nabostorbyer som Stockholm og Oslo og storbyer i det øvrige Europa

Både politikere og borgere drømmer om mere grønt i det københavnske bybillede. Men når der skal prioriteres penge til formålet i de kommunale budgetter, bliver træerne ofte stillet bagerst i køen. Faktisk har det i en periode været så grelt, at der såkaldte trækronedække på kommunale arealer faldt med cirka 14 procent.

Set i det lys er det et lille skridt i den rigtige, grønne retning, at politikerne nu har bevilget to millioner kroner til at plante nye træer i en af byens asfaltørkener.

Det drejer sig om en af Østerbrogades mest grå strækninger, nemlig de knap 800 meter fra krydset ved Jagtvej og Strandboulevarden til Svanemøllebroen — lige før gaden ændrer navn til Strandvejen.

Trætørken på denne del af Østerbrogade er særligt tydelig, når man kommer inde fra centrum. Mens strækningen fra omkring Gunnar Nu Hansens Plads er flankeret af en næsten ubrudt række af vejtræer, kan de på resten af ruten mod Svanemøllen Station nærmest tælles på to hænder.

Hvor er det fysisk muligt?

Man skal dog ikke forvente et lignende geled af svulmende trækroner, når man i fremtiden tager turen ud mod Svanemøllebroen.

Da der politisk ikke er vilje til at sløjfe parkeringspladser i byen, og ikke nemt kan flyttes ledninger i luft og jord, forventer Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune ikke, at der bliver plads til mere end cirka 15 træer. En del af bevillingen går således også til at undersøge, hvor det rent faktisk er fysisk muligt at plante træerne. 

Det arbejde tager tid, så planen er, at de 15 nye træer vil blive plantet løbende frem til foråret 2026.

De to millioner til begrønning af den yderste ende af Østerbrogade er blevet afsat i forbindelse med forhandlingerne om 'Overførselssagen 2023-2024'. Det er ved disse forhandlinger, at politikerne fordeler ubrugte midler fra det forgangne år.  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling