pixel

Selv når døde træer tælles med, er kommunen langt bagud med grønt løfte

Ifølge embedsværket mangler 581 mio. kr., hvis Københavns Kommune skal nå sit mål om 100.000 nyplantede træer i 2025. Alligevel blev der i Budget 2022 afsat 0 kroner.

Nyboder

Bedre luftkvalitet, færre varmeøer, grønt til øjnene og en CO2-reduktion på 600 ton.

Der er potentielt mange gevinster ved de hele 100.000 nye træer, som Københavns Kommune tidligere har sat sig for skulle plantes mellem 2015 og 2025.

Men ét er flotte ord og hensigter, noget andet er handling, og politikerne har haft gevaldigt svært ved at finde pengene til at understøtte ordene om træerne.

Det lykkedes heller ikke til forhandlingerne om byens budget for 2022.

Ny kategorisering sendte tallet i vejret

Det startede ellers flot.

I 2017 lød meldingen, at 25.000 nye træer var blevet plantet i 'Byskoven' ved Selinevej på det vestlige Amager. Men sidste sommer — halvvejs gennem årtiet — var der kun kommet yderligere 13.000 til.

Indsatsen var i 2020 haltet så langt bagud, at Borgerrepræsentationen valgte at ændre optællingsmetoden med tilbagevirkende kraft, så træer, der vil dø unge, nu også tæller med på vejen op til målet om de 100.000:

Frem til 2020 blev et nyplantet byskovstræ kun opgjort som 0,5 nyt træ, mens et gadetræ eller et træ i en park talte for et helt hver.

Forskellen skyldtes, at byskovstræer typisk er meget små, unge træer, som er så skrøbelige i etableringsfasen, at kun hvert andet forventes at nå sin 10 års fødselsdag.

Langt størstedelen af kommunens nyplantede træer er af denne slags, hvilket tidligere er blevet kritiseret som greenwashing.

Med den ændrede optællingsmetode talte nu også de dødsdømte byskovstræer med som et helt træ.

Og dermed faldt antallet af manglende træer pludselig fra 62.000 til 38.400 — mens finansieringsbehovet blev mere end halveret fra 1,3 mia. kroner til 581 millioner.

Et par tusinde med byggeprojekter

Selvom kommunen på den måde slipper afsted med at plante 23.600 færre træer, mangler der stadig over en tredjedel, før de 100.000 er nået.

Og i en ny opgørelse vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at farten skal skydes i vejret "da det ellers næppe er muligt at etablere de manglende træer i de sidste år op mod 2025."

Alligevel havde embedsmændene kun ansøgt om at få afsat tre millioner til mere træplantning, da byens budget for 2022 skulle lægges.

Og i det endelige budget havde politikerne øremærket 0 kroner til indsatsen.

Budget 2022 er dog ikke helt gråt. Eksempelvis blev der fundet penge til at omdanne Toftegårds Plads i Valby, Sigynsgade og Krakas Plads på Nørrebro — og en del af Frederiksborgvej på Bispebjerg — til grønne og mere aktive byrum. Og her vil nye træer snige sig med.

Hvor mange trækroner omdannelsen af byrummene vil bringe med sig, fremgår ikke af budgettet.

Men ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen er det kun cirka 2.900 af de 100.000 træer, der skal plantes i forbindelse med den type anlægsprojekter.

Og uden træ-øremærkede kroner på budgettet for 2022, ser kommunen ud til at få gevaldigt travlt, hvis de sidste 38.400 træer skal sættes i jorden, inden 2025 er gået.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling