pixel

Helsingør­motorvejen er et skridt nærmere overdækning

Ja, det kan godt lade sig gøre at tildække Helsingør­motorvejens inderste del ved Ryparken Station — dét slår ny screening fast.

motorvej, ryparken, overdækning

Boliger og grønne områder gennemskåret af en hulens masse trafik.

Dét er situationen — og har været det længe — langs Helsingørmotorvejens inderste stræk mod København. Derfor har det længe været et stort lokalt ønske at gøre noget ved det — for eksempel ved at overdække dele af motorvejen.

Det ville tage det værste af støjen og oven i købet skabe helt nye muligheder for at binde Ryparken og Emdrup sammen på tværs af trafikåren.

En tanke der indtil for ganske nylig var det rene science fiction.

Men sidste år kom der så politisk fokus på sagen. Her blev det i forbindelse med Københavns Kommunes såkaldt 'lille budget' besluttet at søsætte en undersøgelse af, om en overdækning af Helsingørmotorvejens inderste del vil kunne lade sig gøre.

Resultatet er nu klar, og umiddelbart konkluderer Cowi — der står bag screeningen — at dét kan det godt. Med visse forbehold.

Tre bud på løsninger — for nu

I screeningen er motorvejsstrækket delt op i tre dele med hver deres karakteristika og dermed muligheder for den bedst mulige overdækning — nemlig henholdsvis såkaldte Hamborgskærme, lette overdækninger og tunge overdækninger.

Hamborgskærme dækker over støjreducerende, vertikale skærme med en udkragning over kørebanerne som eventuelt kan suppleres med solceller. Denne løsning er billigst, men rager også godt op i vejret og tilbyder ingen form for overgang.

Det gør en 'let overdækning' heller ikke. Til gengæld sluger den mere af støjen ved at overdække vejen helt — og så kan den tilmed udstyres med både solceller og lette plantebede til pynt.

Endelig kan man kaste sig ud i den tunge overdækning. Denne løsning er dyrest, men skjuler også trafikken helt under jorden. Og så er den stærk nok til, at man ovenpå også får mulighed for at plante træer og skabe nye, forbindende byrum på tværs af den nu gemte motorvej.

Screeningen når frem til, at en blanding af de tre løsninger kan indpasses på den godt én kilometer lange strækning mellem Ryparken Station og Emdrup Sø ved kommunegrænsen til Gentofte.

Hvilken overdækning — eller kombination af overdækninger — man vælger, vil dog afhænge af de ønskede visuelle og økonomiske forhold.

Byrum over motorvejen?

Langs motorvejens inderste del, hvor man finder kolonihaverne og idrætsfaciliteterne ved Ryparken Station, vurderes det, at en tung overdækning kan indrettes til sportsfaciliteter eller byrum.

Da motorvejen på dette stræk er i terrænhøjde vil en tung løsning dog medføre en stor forhøjelse i landskabet, der muligvis ikke vil pynte. Samtidig vil denne løsning skabe komplikationer i forbindelse med de nye afkørsler, der de senere år er etableret herfra med retning mod Nordhavnstunnelen.

Kan man give afkald på idrætspladsen, kan en lettere konstruktion visuelt også flettes ind i det travle trafiklandskab her ved Ryparken og skabe en opsigtsvækkende nordlig ankomst til København, lyder konklusionen.

Suser vi lidt længere mod nord mødes vi af den nedsænkede, midterste del af strækningen mellem boligblokke og erhverv på Ryparken-siden og rækkehuse på Emdrup-siden.

Her lyder det i rapporten, at en tung overdækning med et integreret byrum ovenpp vil have et stort potentiale for at styrke områdets forbindelser og byliv.

Dén melding bliver de formentlig glade for at høre i Bispebjerg Lokaludvalg som længe har slået på tromme for en samlende byrumsløsning lige her.

Rapporten nævner dog, at denne løsning vil kræve yderligere undersøgelser af, hvordan lokalgader og et nyt byrum med mulighed for let trafik og ophold kan samles i et godt byrum.

Alternativt kan de eksisterende støttemure forstærkes og indgå i en billigere løsning i form af en let overdækning eller Hamborgskærm. Men så får man altså ingen bydannese på tværs af motorvejen.

Endelig når vi den nordlige del, som er karakteriseret af villaer med haver og Emdrup Sø. Her er motorvejen tilbage i terrænniveau, hvilket sætter begrænsninger for både tunge og lette overdækninger, da de vil rage godt op i højden.

Derfor introducerer rapporten en tunnelløsning specifikt for denne strækning som en mulig model, man kan arbejde med. Bliver dette realiseret, vil villaområdet kunne bindes sammen med et grønt område på tværs af motorvejen — en vision som man dog må forvente vil koste rigtig mange penge at føre ud i livet.

Alternativt kan de lette konstruktioner eller Hamborgskærme i gennemsigtige materialer også her undersøges som et billigere alternativ.

Flere undersøgelser på vej

En eventuel anlægsperiode for en overdækning af hele strækningen anslåes til at vare omkring fem til syv år.

Det bliver dog ikke lige med det samme, at motorvejen kan graves op og indrettes på ny.

Selvom projektet vurderes realiserbart, understreges det i rapporten, at det er en meget kompliceret og krævende øvelse, der kræver yderligere undersøgelser.

Derfor anbefales det, at der igangsættes en såkaldt 'bystrategisk foranalyse', der nærmere undersøger byens udviklingspotentiale og hvordan det vil blive påvirket af en overdækning af Helsingørmotorvejen.

Dén analyse anbefales suppleret af en teknisk analyse, der vurderer konstruktionsmetoder, støjforhold og geotekniske forhold, så man kan få noget mere konkret på bordet, end hvad screeningen nu er nået frem til.

Derudover skal en række aktører i lokalområdet inddrages. Det gælder både grundejerne i området, Gentofte Kommune og ikke mindst Vejdirektoratet, der samtidig er i fuld færd med at planlægge en Østlig Ringvej.

Denne ventes ligeledes at få store konsekvenser for trafikafviklingen her på Helsingørmotorvejen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Soeren.chr.jensen_1735
Interessant. Men jeg synes som trafikant, at der er et tørre uløst problem med sammenkoblingen af Lyngbyvej og Motor Ring 3. Det både når man kommer fra ringvej, og ligeledes når man kører mod nord ad Lyngbyvej. Overdækningen er til gav for lokale borgere, det problem, jeg peger på, er for alle trafikanter i området.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling