pixel

Kan Helsingør­motorvejen dækkes til?

En idé om at overdække en mindre del af Helsingørmotorvejen fik sidste år politisk liv. Sagen ulmer stadig, men mangler startskuddet.

emdrup, ryparken, lokaludvalg

Med godt 85.000 daglige køretøjer er starten på Helsingørmotorvejen ud ad København særdeles støjplaget.

Og plagen bliver bestemt ikke mindre i fremtiden. Allerede nu er arbejdet med at bygge en ny tunnel til Nordhavn gået i gang — og efter alt at dømme vil den senere blive forlænget til en en egentlig havnetunnel, der skal lede en stor del af trafikken uden om bymidten.

Begge dele vil forventeligt øge trafikken på Helsingørmotorvejen.

Samtidig skærer motorvejen de ellers grønne byområder Emdrup og Ryparken midt over — og begrænser meget af det udeliv og ophold, som mange ellers ønsker sig i denne del af byen.

Så kunne man ikke indhente en masse bykvalitet på den lange bane ved at smide et låg på toppen af motorvejen og skabe en række grønne områder ovenpå i stedet?

Grønt låg på motorvejen

Dén tanke fik de tilbage i 2019 hos Bispebjerg Lokaludvalg, og sammen med tegnestuen STED præsenterede de projektet som læservision her på Magasinet KBH.

Forslaget 'Den Grønne Port' strækker sig fra Strødamvej til Ryparken som en overdækning af motorvejen.

Som en naturlig forlængelse af Lersøparkens grønne områder ville det før grå og støjende område ifølge Bispebjerg Lokaludvalg blive til en attraktiv plads fuld af træer, urter og græsser, der afskærmer området fra trafikstøj og binder de to adskilte bydele sammen.

Samtidig kunne der blive plads til både legeplads, torvehal, markedsboder, scener og springvand.

Derudover ville det nyskabte område kunne markere ankomsten til København fra nord — og derfor havde tegnestuen også forsynet projektet med et udsigtstårn inspireret af Middelalderbyens markante tårne.

Forslaget blev taget særdeles godt imod af vores læsere med 94% positive stemmer, men var samtidig én af den slags idéer, man nok ikke skulle satse alle sine sparepenge på, blev realiseret.

Overdækning på budgettet

Derfor var det lidt overraskende, da idéen igen dukkede op to år senere, i 2021.

Her afgav et enigt Teknik- og Miljøudvalg i Københavns Kommune en hensigtserklæring om, at man ville drøfte en igangsættelse af en ny foranalyse, der skulle beskrive mulighederne for at overdække den sydligste del af Helsingørmotorvejen mellem Emdrup Sø og Ryparken.

Det skrev vi om denne februar, og siden har der været stille omkring udviklingen. 

Men idéen har tilsyneladende gjort indtryk på rådhuset, hvor DF-politikeren Finn Rudaizky netop har stillet en række spørgsmål om projektets realiserbarhed til embedsmændene i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Først og fremmest spørger han om forvaltningen har bud på, hvad projektet vil koste, om fonde har meldt sig som interesserede — og hvad der i det hele taget skal ske for at motorvejoverdækningen kan blive til virkelighed.

Svaret afslører, at sagen ikke er blevet prioriteret siden, og at ingen fonde er på banen. Københavns Kommune håber på, at Region Hovedstaden vil finansiere analysen, og sker det ikke, vil politikerne "se på muligheden for", at Københavns Kommune kan afsætte penge til den i løbet af 2023.

Man klargør dog, at hvis der er politisk ønske om det, kan man udarbejde et såkaldt budgetnotat til forårets forhandlinger om byens "lille budget", hvor overskydende midler fra sidste år sendes videre til nye projekter.

Med andre ord vil Rudaizky — eller en anden politiker — allerede om få måneder kunne vælge at prioritere sagen og forsøge at samle flertal til opstart af en analyse.      

Forvaltningen fortæller også, at tidligere beregninger fra et Realdania-studie om støjdæmpende overdækninger af stærkt trafikerede veje viser, at løsninger med en længde under 1.000 meter har en "begrænset effekt”. Og da Bispebjerg Lokaludvalgs forslag blot måler 200 meter, tyder det ikke umiddelbart på, at det rent støjdæmpende aspekt af projektet kommer helt i mål.

Det hele kræver dog en nærmere undersøgelse, præciserer forvaltningen.

Ikke helt på månen

Region Hovedstaden har i deres budgetaftale for 2023 afsat 0,6 mio. kr. til en analyse af, hvilke veje, der i fremtiden bedst kan afskærmes eller overdækkes, så der både kan bekæmpes støj og opsættes solceller på dem.

Københavns Kommune er i dialog med Region Hovedstaden om sagen, og det er denne analyse, som man håber også kan omfatte Helsingørmotorvejen. 

Går dét galt, kan sagen altså komme op på rådhuset i foråret — og ellers har forligsparterne bag Budget 2023, som er alle partier på nær SF og Socialdemokratiet, aftalt, at man vil kigge på sagen igen ved næste års forhandlinger om Budget 2024.

Så selvom det er for tidligt at spå om, hvorvidt en overdækning af Helsingørmotorvejen ud for Emdrup Torv kan lade sig gøre, ser det i hvert fald lidt mere realistisk ud nu, end det gjorde for tre år siden, da Bispebjerg Lokaludvalg første gang luftede idéen.

Imens er en foranalyse til overdækning af Øresundsmotorvejen allerede bestilt og forventet klar til sommer.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

morten.renberg
Det bliver nogle vanvittigt dyre kvadratmetre. Byg i stedet en let gitterkonstruktion hen over vejen og hæng lydabsorberende paneler op på undersiden og monter solpaneler oven på evt med nogle "gromåtter" der kan give småbuske, græs og blomster fodfæste. Så kan man overdække flere km motorvej for de samme penge. Skal der bygges solidt, bør man konstruere huse oven på der kan give lej- / salgsindtægt til medfinanciering.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling