pixel

Portalen til Nordhavn er åbnet

Nordhavnsvej er med sin kilometerlange tunnel under Østerbro byens største vejprojekt nogensinde.

nordhavnsvej tunnel

Det tog sin tid, men Nordhavnsvej er kommet til undsætning. For at redde Østerbro fra den tunge trafik ud til Nordhavn, der kun bliver tungere i fremtiden. Ved at koble den boomende bydel direkte på motorvejen.

Den nye omfartsvej er egentlig bare to kilometer lang, men da halvdelen af den løber i en tunnel gravet oppefra og ned gennem Ryparken- og Svanemøllen-området, er den alligevel det største og teknisk mest komplicerede vejanlæg, som København har bygget.

6 år har det taget, 2,5 milliarder kroner har det kostet.

Til gengæld forventes 30.000 biler og lastvogne nu dagligt at køre uden om trængslen og trafiklysene, der venter forinden og for enden af Helsingør-motorvejen. Halvdelen af dem ledt væk fra centrale beboelsesgader på Østerbro og i Hellerup.

Ikke mindst containertrafikken fra containerterminalen i Nordhavn bliver nu ført under jorden og hurtigere ud af byen, med håb om bedre plads og større tryghed for cyklisterne, busserne og de lokale billister over jorden.

Tryk play for at prøve genvejen fra Ryparken Station til Svanemøllebugten:

Video: Troels Heien, Københavns Kommune

Over, langs og under

Portalen til Nordhavn har to spor hver vej og er en del af Ring 02 med en hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

Billister nordfra tager den nye afkørsel lige inden Ryparken Station. Det er en fly-over hen over motorvejen, som fører ind på selve Nordhavnsvej.

Den starter med at løbe under den ene S-togsbane og langs med den anden, inden den dykker ned i tunnelen under Svanemølle Kaserne, Kystbanen, Ryvangs Allé, Strandvejen og Strandvænget, hvor den kommer op igen med afkørsel ved Svanemøllehavnen.

Helt præcist en køretur på 1.950 meter, de 920 meter i tunnel.

Strandvænget bliver derefter til Kalkbrænderihavnsgade, der fører forbi indkørslerne til Nordhavn og ender ved Østerport.

Kubistisk designer-solskærm

Arkitektonisk er en motortrafikvej en motortrafkvej og en vejtunnel en vejtunnel. Men Nordhavnsvej har alligevel en særlig æstetisk detalje til glæde for de opmærksomme:

De store specialdesignede solskærme over ind- og udkørslerne til tunnelen.

Dagslysskærmene er sat sammen af aluminiums-kuber i varierende størrelser, som for tunnelens ender sikrer en glidende overgang mellem lys og mørke, så bilisterne ikke bliver blændet.

Blind tunnel kostede to år

At bygge en Nordhavnsvej for at lette trafiktrykket på Østerbro blev besluttet helt tilbage i 2005, men først i 2010 lå udformning og rute klar efter et stort politisk slagsmål om længden, bredden og typen af tunnel. 

Det endte med den klart billigste, men også mest tidskrævende løsning med en gravet tunnel, frem for en boret tunnel hele vejen og videre under bugten til Nordhavn. Også et tredje (nød)spor hver vej blev sparet væk, hvorved fremtidskapaciteten er begrænset til 50-60.000 biler om dagen, når Nordhavn er helt udbygget.

Det første spadestik blev taget i 2011, og siden har især udgravningen sat sit store præg på det ydre Østerbro. I flere år slyngede en fem kilometer blå rørledning sig gennem gaderne af hensyn til grundvandet. Ved Svanemøllehavnen måtte det lokale café-vartegn pilles fra hinanden og fortrække, mens andre bevaringsværdige bygninger er blevet revet ned og opført igen på Svanemølle Kaserne.

I 2014 besluttede Københavns Kommune sig så alligevel for at forberede Nordhavnsvej og tunnelen på at kunne føres videre under vandet helt over til selve Nordhavn. Efter tunnelens opkørsel ved Strandvænget er den derfor nu forlænget med ekstra 150 meter tunnel, der ender blindt ved kysten. Afskærmet og afventende, indtil den en skønne dag kan tilsluttes en sænketunnel det sidste stykke under Svanemøllebugten.

Smart, men også så sent i forløbet, at det kostede en masse dobbeltarbejde, over 200 millioner yderligere kroner og ikke mindst to års forlængelse af byggeriet.

Trafikanterne bliver sluppet løs på Nordhavnsvej fra mandag den 18. december midt på dagen, men i den første måneds tid efter åbningen vil vejen blive lukket igen i aften- og nattetimerne mellem 20 og 06. De bilfri timer er nødvendige for den sidste justering af systemerne til overvågning og sikkerhed i tunnelen, der først kan testes i sin helhed, når vejen er taget i brug.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling