pixel

Afvist: Jagtvej får ikke et 75 meters højhus

Massiv lokal modstand har væltet det høje boligtårn lige midt på Nørrebro. Nu begynder fremtidsplanerne forfra for det forladte landsarkiv på Nuuks Plads.

nuuks plads boligtårn luftperspektiv

Ingen stemte imod på Københavns Rådhus i starten af året, da planen om et 22-etagers højhus på Nuuks Plads ved Jagtvej fik politikernes foreløbige velsignelse og blev sendt i offentlig høring.

Men folkets røst er entydig: Ud af de 463 høringssvar er hele 96% imod det 75 meter høje boligtårn, der vil rage op over alt andet i kvarteret på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg.

Og derfor har et flertal af byens politikere nu skiftet mening, nedstemt lokalplansforslaget for Nuuks Plads og dermed afvist højhuset.

Det brune boligtårn med almene ungdomsboliger i basen og ejerlejligheder i højden var udset til at markere metrostationen under Nuuks Plads, der åbner sammen med Cityringen i sommeren 2019.

På pladsen ligger i dag det tidligere landsarkiv, der har stået tomt siden 2009, og idéen var, at rive den moderne, skiffer-sorte fløj af landsarkivet ned for at gøre plads til det stationsnære højhus.

Rådhusarkitekten Martin Nyrops oprindelige, teglstensrøde arkivbygning skulle så blive stående og åbnes op for københavnerne med restauranter og små butikker. Mens den lave mellembygning mellem de to fløje også skulle fjernes til fordel for et nyt grønt byrum til at rumme og samle fremtidens liv på Nuuks Plads fra metroen, boligtårnet og det genoplivede landsarkiv.

Se meget mere om det nu nedstemte højhus her på Magasinet KBH

Forfra med fremtidsplanlægningen

De mange lokale protester, der har væltet højhusplanen, går især på tårnets skygge- og vindpåvirkning af omgivelserne. På at Nørrebro i forvejen er Københavns tættest befolkede og mindst grønne bydel med pres på skole- og institutionspladserne og frirummet til fritids- og foreningslivet. Og at 22 etager ikke passer ind i kvarterets egenart med næsten udelukende, klassiske 5-etagers københavnerkarréer.

Til afstemningen om den endelige godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget stemte Socialdemokratiet og Liberal Alliance stadig for, mens flertallet Enhedslisten, Konservative, Alternativet, Radikale Venstre og SF stemte imod. Rådhusets sidste parti Venstre sidder ikke med i udvalget. Tilbage i januar 2018, da lokalplansforslaget i Borgerrepræsentationen blev godkendt til offentlig høring, stemte ingen partier imod, men Alternativet, Konservative og Liberal Alliance undlod at stemme.

Bag de tårnhøje visioner for Nuuks Plads står statsejede Freja Ejendomme, der videresælger Statens bygninger til nye formål. Freja Ejendomme skal nu begynde forfra med fremtidsplanerne for det forladte landsarkiv, og flere af de nej-stemmende partier afviser ikke på forhånd boligbyggeri ved det kommende metro-hotspot, eventuelt med en højere base og to lavere tårne. Frejas investorer til projektet, Gefion Group og Ejendomsselskabet Norden, har endnu ikke meldt ud, om de så stadig vil være med.

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling