pixel

Holmen udvider med hotel, gårdhave og ny plads

Nybyggeri bag Papirøen skal skabe både nye boliger og stort hotel med kanaludsigt

Holmen nyt hotel

På Holmen kan man nu formentlig se frem til et omfattende hotelbyggeri — og nye boliger bygget på taget af, hvad der tidligere var Danmarks største restaurant. 

Det blev klart her i juni efter endelig behandling i Københavns Kommune af et forslag fra 2016.

På Papirøen er maskinerne allerede godt i gang med forberedelserne til byens nye svømmebad og en helt ny karré med boliger, erhverv og offentlige haller.   

Og det er arealet ved Kuglegården og BaseCamp — lige bag netop Papirøen — der nu har fået det første grønne lys til flere udvidelser og opfriskninger. Sammen vil nybyggerierne gøre en stor del af det inderste af Holmen til en byggeplads i en årrække.

Området danner for de fleste indgangsparti til den gamle flådestation og har været bedre knyttet til den øvrige by siden åbningen af den 3-vejs Trangravsbroen i 2014 og Inderhavnsbroen i 2016.

Fra kanonkugler til hotel

Kuglegården er navnet på en samling bygninger omkring en gård fra 1700-tallet. De er de sidste bebyggelser man ser, hvis man bevæger sig langs Trangraven fra Arsenaløen og ud på Papirøen.

Den tur tog mange frem til december 2017, hvor Copenhagen Street Food holdt til på Papirøen, men Kuglegården gav ikke de sultne københavnere nogen særlig varm velkomst til området. En hæk og et hegn med pigtråd afskærmede både bygninger og selve gårdrummet i Kuglegården fra offentligheden.

Det vil der blive lavet om på i det nye projekt. Hæk og hegn forsvinder, og gårdspladsen — der i tidligere århundreder blev brugt til at opmagasinere kanonkugler — bliver renoveret og åbnet for offentligheden.

Den mest synlige forandring bliver dog det store hotel der vil brede sig hele vejen over Arsenaløen — fra Proviantmagasingraven i nord til Trangraven i syd.

Hotellets hovedbygning kommer formmæssigt til at læne sig op af flere af de ældre, eksisterende byggerier på Holmen. Stueetagen gøres let med store glaspartier og træskodder i fuld højde.

For at gøre plads til hotellet fjernes en 1990'er tilbygning til en aflang struktur med det inciterende navn 'Bygning 25'. Det meste af den bygning er dog fra 1800-tallet, og den del vil blive bevaret og få en ny overbygning i det nye projekt.

Gennem denne aflange hotelbygning langs Kuglegårdens gårdrum vil man bevæge sig ned mod sydsiden af Arsenaløen. Her kommer man til sidst ud i et andet stort nybyggeri der har udsigt til Trangraven og som passende er døbt Trangravhuset. Også denne bygning passer sig formæssigt ind i omgivelserne og fremstår som fem sammenbyggede huse med hver sit saddeltag — præcis som mange af de gamle bådskure på Holmen.

BaseCamp med nyt på toppen

Et stenkast fra Kuglegården ligger BaseCamp. Gruppen af byggerier fra 1961 har ikke helt samme sans for detaljen som mange af de ældre strukturer omkring det — for nu at sige det pænt — og derfor vil der her blive gået hårdere til værks.

I BaseCamp var der tidligere værksted for Søværnets artilleri, men efter Holmens åbning for befolkningen i 1993 blev BaseCamp i sen-90'erne kendt for at huse Danmarks største restaurant og en hel masse fester.

Det sluttede i 2001, da larmen generede de nu mange nye beboere i området. Siden blev der afholdt erhvervsevents. I dag er her Netto, Fitness World og kontorer.

Planen for BaseCamp er nu, at der bygges lidt til på det eksisterende byggeri, og at facaderne åbnes op med store vinduespartier. Den mest markante ændring kommer dog til at foregå oven på det eksisterende, hvor der bygges nye boliger der mimer den modulære opbygning af hallen nedenunder.

De nye boliger bygges omkring et indre, grønt gårdrum anlagt på taget af hallen. Fra gårdrummet vil de nye beboere kunne kigge ned i hallen gennem hallens ovenlysvinduer. 

Lidt adskilt fra det øvrige Basecamp ligger i dag en lidt træt étplans-bygning med garager. Den vil fremover gøre plads for et nyt boligbyggeri kaldet, ja, Garagehuset, som blandt andet vil indeholde studieboliger.

Dokumentet som Københavns Kommune behandlede her i juni er et såkaldt tillæg til en lokalplan. En høringsrunde i foråret resulterede i nogle forslag til mindre ændringer, men ellers kan man nu forvente, at Borgerrepræsentationen vil give den opdaterede lokalplan den endelige tommelfinger op.

Herefter skal kommunens forvaltning sammen med bygherre arbejde på detaljerne, hvorefter der skal gives endelig byggetilladelse, inden kranerne kan køres i stilling. 

Det er det private ejendomsselskab Mogens de Linde — der særligt opererer omkring Aarhus — som står bag projektet. Firmaet ejede i forvejen BaseCamp, da det købte Kuglegården for godt en kvart milliard kroner tilbage i 2016 — og gik straks i gang med at forberede det projekt, der nu nærmer sig en realisering.

Arkitekter på det meste af projektet er aarhusianske Gjøde & Partnere, mens det er lokale C.F. Møller, der har tegnet på overbygningen til Bygning 25. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling