pixel

Industriområde i Vanløse bliver til boligkvarter

I Vanløse skal en stor, gammel fabriksgrund forvandles til et nyt, lille boligkvarter med grønne pladser.

Holscher Nordberg, vanløse, boliger

Vanløse har forandret sig en hel del i de seneste år — ikke mindst omkring Vanløse Station.

Men andre områder i bydelen forvandler sig også, og nu er turen kommet til en gammel erhvervsgrund tæt på kommunegrænsen til Rødovre.

Herude — langs indfaldsvejen Slotsherrensvej — i et område domineret af villaer og en del tung trafik kunne man i tidligere tider finde den gamle radio- og fjernsynsfabrik TO-R. I sin storhedstid sendte den 300 danskproducerede TV på gaden om dagen, og i starten at 60'erne var hvert 4. fjernsyn i Danmark et TO-R. Men allerede i 1966 måtte fabrikken bøje sig for et svigtende marked og lukkede ned.

De gamler industribygninger står her stadig, og nu ønsker to bygherrer at udvikle den gamle fabriksgrund i en blanding af nyt og gammelt.

Boliger og supermarked

På en del af grunden vil selskabet Jemidan omdanne de gamle industribygninger til familie- og ungdomsboliger — og samtidig opføre flere nybyggerier.

Der vil i byggeriet være fokus på at skabe forskydninger i facaderne som skal give variation og skabe små lommer til ophold. Blandt andet på den måde skal området ikke blot blive til en klynge beboelsesejendomme, men opfattes som et lille kvarter, hvor man også kan opholde sig i byrummet.    

I det nordlige hjørne af den nye grund vil et nyt, sammenhængende byggeri blive fire etager højt, mens det bagtil afløses af en tre-etagers bygning med arkitektoniske hilsner til et saddeltag på en ældre administrationsbygning, der bliver bevaret.

TO'Rs gamle fabriksbygning og kedelbygning bliver også bevaret — og vil kunne give noget historie og et lidt industrielt snit til det kommende område. Nye byggerier ved siden af får referencer til fabriksbygningens takkede shedtag og til det asymmetriske tag på kedelbygningen.

Med dét greb søger man at koble det nye og det gamle sammen — ligesom mange af facaderne på nybyggerierne bliver med røde tegl, som man også finder på de eksisterende bygninger. 

De kommende beboere kan se frem til et nyt supermarked i kvarteret med en åben facade med store vinduespartier — og til facader der flere steder er begrønnet. Supermarkedet får en lille forplads med træer ud til Slotsherrensvej, mens flere mindre byrum vil brede sig videre gennem det fremtidige boligområde.

Det gamle nyfortolkes

I en anden del af samme område vil Scandinavian Property Development at opføre et privat plejecenter og et sundhedshus. 

Bygningen bliver formet som et H bestående af to boliglænger i fire etager, der i midten forbindes af en bygning, hvor man kan have sine fællesaktiviteter.

Også her skal facaden være med røde tegl — dog med horisontale linjer i beton mellem hver etage. For ikke at lægge sig for tungt og "monolitisk" midt i villakvarteret, vil længernes lange facader blive brudt op i mindre enheder i form af frem- og tilbagetrækninger.

Foran mod Slotsherrensvej bliver der også her etableret en lille plads, mens plejecentrets "baggård" bliver et større haverum. Haven vil være offentlig tilgængelig, så de øvrige beboere får en grøn plet at slå sig ned på.  

Fire fabrikshuse bevares

For at planerne kan gennemføres, må en del af de eksisterende, ældre industribygninger lade livet.

Det drejer sig blandt andet om en portnervilla fra 1900 — og flere tilbygninger til den gamle radio- og fjernsynsfabrik.

Til gengæld får i alt fire af de oprindelige fabriksbygninger lov at blive. Det gælder altså fabriksbygningen, kedelhuset, administrationsbygningen og også en kantinebygning. Alle er opført mellem 1948 og 1951. 

Netop disse bygninger vurderes centrale for områdets historiske industrimiljø og bliver ombygget, så de indpasser sig med det nye byggeri. Blandt andet bliver det gamle kedelhus omdannet til beboerhus.

Hele området får desuden et noget grønnere udtryk end i dag med hele 184 nye træer og facadebeplantning, så det omkringliggende områdes grønne villahave-miljø kan føres videre ind på den gamle industrigrund.

En stribe nye stier vil binde området sammen på tværs, mens Fabriksgaden — som i dag er områdets centrale akse — vil være kvarterets eneste bilgade, og kun med mulighed for ærindekørsel.

Det er tegnestuerne Danielsen Architecture og Holscher Nordberg, der hver især har fået lov at tegne de nye byggerier på de to grunde.

Snart skal politikerne på rådhuset tage stilling til det nye lokalplanforslag, og når det — som man kan forvente — er foreløbigt godkendt, vil det blive sendt i offentlig høring, før en endelig lokalplan kan være klar næste år.

Herefter kan byggeriet gå i gang.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling