pixel

Ny bypark på Vesterbrogade får grønt lys i ny trafikanalyse

Det er muligt at fjerne biler og busser fra Vesterbro Passage uden alt for store trafikale konsekvenser, lyder det i ny rapport.

visualisering, vesterbro passage, gehl

Længe har Tivoli ønsket at omdanne Vesterbrogades inderste del foran forlystelseshaven til et grønt byrum — den cirka 220 meter lange strækning der også går under navnet 'Vesterbro Passage'.

Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus stemte for fem år siden i, men sidste år kom der grus i maskineriet.

Her viste første del af en større trafikanalyse, at vejtrængslen ville blive noget større end ventet, hvis Vesterbro Passage blev lukket for bil- og bustrafik.

Men efter at have arbejdet videre med forskellige løsninger, taler det endelige resultat af analysen nu alligevel for en realisering af byparken.

For meget tyder på, at det godt kan lade sig gøre at omlægge trafikken uden — i hvert fald al for store — problemer.

Busser sendes rundt om hjørnet

Sidst vi skrev om den dengang halvfærdige analyse var ét af de springende hovedpunkter, at en lukning for al bil- og bustrafik ville få konsekvenser for fire buslinjer og den øvrige trafik i de nærliggende gader.

Her et år senere er der regnet ekstra på tingene, og undersøgelsen har udarbejdet tre scenarier for at give et mere præcist billede af, hvordan en busomlægning kan se ud, hvis man laver et grønt byrum, hvor der i dag kører gule busser.

Og selvom alle tre scenarier vil føre til øget trængsel på vejene i nærområdet, vurderes det, at trafikken fortsat kan glide uden de helt store problemer.

I det første scenarie flyttes alle buslinjer fra Vesterbro Passage til i stedet at køre mellem Jarmers Plads og Københavns Hovedbanegård via Hammerichsgade.

I det andet kører alle busserne gennem Jernbanegade.

Og i det tredje hybrid-scenarie føres de fleste af busserne ad Hammerichsgade, mens én buslinje flytter til Jernbanegade.

Scenariet på Jernbanegade vil øge rejsetiden for buslinjerne 2A, 5C os 250S mest med både dyrere busdrift og mere trafikpres til følge. Cykler og fodgængere vil få en mindre behagelig tur ned ad gaden, og derudover vil man skulle nedlægge mere end 100 cykelparkeringspladser for at gøre plads til al trafikken.

Embedsværket i Økonomiforvaltningen anbefaler derfor i stedet, at man går videre med scenarie 1 og 3 — og altså leder bustrafikken fra Jamers Plads ned ad Hammerichsgade med en mulig enkel buslinje ad Jernbanegade.

Omlægges busruterne anbefaler analysen, at Hovedbanegårdens busterminal prioriteres over Rådhuspladsens, da passagerantallet er markant større her — og kun bliver større hvis flere busser ledes uden om Rådhuspladsen fremover.

Ønsker politikerne at gå videre med planerne om byparken på Vesterbro Passage, anbefaler forvaltningen desuden, at man nu sætter eventuelt nye trafikanalyser på pause og går videre til at konkretisere udformingen af selve byparken. Altså mindre snak og mere handling.

Analyse-overload

Dén anbefaling er formentlig godt nyt for dem, der ønsker et nyt og mindre trafikeret byområde her foran Tivolis hovedindgang.

For de senere år er der for kvarteret omkring Vesterbro Passage og Axeltorv blevet udarbejdet adskillige analyser af, hvordan nye byrum vil påvirke biltrafikken — hvoraf mange nærmest har spændt ben for hinanden.

Således har der over det seneste lille årti været konkrete planer om at binde Rådhuspladsen og Strøget bedre sammen, om at begrænse biltrafikken i Middelalderbyen, om at overdække Vesterport Banegrav og altså om at lukke Vesterbros Passage for biler.

De mange trafikanalyser af de nogen gange overlappende projekter har kostet millioner at udarbejde — og altså endnu ikke ført til meget handling.

Ej heller en samlet 2020-analyse af projekterne på Vesterbro Passage og Vesterport banegrav satte skub i de ellers ofte udtalte politiske ambitioner om færre biler og mere plads til ophold i byen. Men senere kom der dog skub i den længe ventede omdannelse af Middelalderbyen, som nu så småt er sat i gang med nedlæggelse af flere hundrede P-pladser senere på året.

Og i forbindelse med Vesterbro Passage siger Økonomiforvaltningen altså nu til politikerne, at det ikke bør søsættes yderligere trafikundersøgelser, før en konkret plan ligger på bordet.

Venter på nyt parkdesign

Det er nu fem år siden, Tivoli fremlagde sit oprindelige forslag til en bypark. Siden blev der arbejdet videre på idéen med den såkaldte "nabogruppe", der blandt andet består af Dansk Industri, ATP Ejendomme og PFA Pension, som repræsenterer hovedparten af ejendomsejerne i området.

Dét arbejde fik byparken til også at omfatte Axeltorv, så de to byrum kunne vokse sammen til en helhed. Store træer og en andedam var dengang en del af visualiseringerne, men om Vesterbro Passage ender med at blive helt så skovlig, finder vi først ud af, når et vinderprojekt i en egentlig arkitektkonkurrence findes.

Her og nu ventes de trafikale tiltag med at omlægge busruter og veje at koste omkring 25-35 millioner kroner — foruden anlægget af selve parken som estimeres at koste op mod 200 millioner kroner. Københavns Kommune håber private fonde vil spæde til med halvdelen af beløbet.

Siger politikerne i morgen som forventet god for at sende projektet videre i processen, vil der blive sat gang i 'plansporet', som blandt andet indeholder en dialog med fonde og en foranalyse af mulige udformninger af parken.     

Kan man opnå tilsagn om de nødvendige fondsmidler, kan en arkitektkonkurrence sættes i gang mod slutningen af næste år, hvorefter projektet så småt kan startes op for alvor.

I mellemtiden kan der dog opstå nye hovedbrud omkring biltrafikken i området. Hammerichsgade, der altså nu formentlig udpeges til at absorbere den flyttede bustrafik, løber nemlig lige ved siden af Vesterport banegrav, som private udviklere i kulisserne stadig arbejder på at få overdækket.

Trækkes der busser over til gaden, vil det påvirke mulighederne for — i forbindelse med overdækningen af banegraven — helt at lukke Hammerichsgade for biltrafik, eller gøre den til en grøn cykelforbindelse, som det tidligere har været på tale.

Så sent som i går kunne vi dog bringe en artikel om et forslag til i stedet at flytte Hammerichsgade. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

finn.breddam

Der er for meget eventyrkulisse og iscenesættelse over de der "naturlige landskaber". Tivolisering er ikke en rosende betegnelse. Og byen er altså en brugsgenstand. Den må gerne være blød og behagelig at bevæge sig igennem, - men den er ikke til pynt!

Modsat: Rådhuspladsen er et helt usædvanligt vigtigt busstoppested. Både middelalderbyen og metrostationen svigtes, hvis man flytter stoppestedet op omkring Jarmers Plads.

Den gode mellemløsning: Passagen gøres bilfri, med en dobbeltrettet busgade i midten, evt. indhegnet med lave mure. Der bliver plads til to grønne striber med lidt turistvenlige siddepladser og fx vand og børnevenlige skulpturer, i sammenhæng med både Axeltorv og Tivoli. Evt. kan man føre cykelstierne ind mod busgaden, så der opstår to meget brede, grønne boulevard-fortove.

Ikke andet.

Dermed tilgodeses alle behov mere balanceret. Hammerichsgade får fx mere biltrafik, men til gengæld ingen busser. Og der vil stadig være rum i Passagen for store events med store strømme af mennesker ned mod Rådhuspladsen.

(PS Hvis den beskrevne busomlægning gennemføres, er man nødt til at tage stilling til "den grønne boulevard" først. En smuk ide, med vellykkede forbilleder - men som debatten har vist: en håbløs ide. Den skal dø helt, før man går i gang med busserne.)
David Busk
Det er ikke svært foreneligt at have en bus gade uden biler. Bus-sluser hedder det vist.
gert
Det er et af de mest oplagte projekter der er foreslået i Kbh i de sidste mange år. Ikke flere analyser. Bare kom i gang (og smid alle busruterne via Hammerichsgade - det giver så meget mening)
Karen Melchior
Det lyder godt, s¨å ville det være super med et grønt ben ned fra Vesterbro Passage til Hammerichsgade og et bevaret farverigt Palads fremfor en byggeplads og dernæst et stort moderne hus.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling