pixel

Konservative vil spænde ben for bypark foran Tivoli

Efter knap to års analysearbejde vil Konservative nu lukke ned for visionen om at omdanne Vesterbro Passage til en bypark.

Visionen om at etablere en ny bypark på Vesterbro Passage har levet siden 2019, men nu vil Konservative indstille alt arbejde på projektet. 

Partiet foreslår nemlig kollegerne på Københavns Rådhus at stoppe alle igangværende analyser af, om det kan lade sig gøre at lukke Vesterbro Passage for biler og busser for at etablere en grøn plads eller bypark i bunden af Vesterbrogade mellem Rådhuspladsen og Bernstorffsgade. I stedet vil man "bevare den åbne vejstrækning fra Rådhuspladsen forbi Tivoli."

"Med et stigende antal indbyggere og øget trængsel ønsker vi ikke at lukke en af byens store historiske indfaldsveje i form af Vesterbrogade og Vesterbro Passage," lyder det således i et medlemsforslag fra partiet. 

Af samme grund ønsker de ikke at bruge flere penge eller mere tid på at analysere, hvordan Vesterbro Passage eventuelt kan lukkes.  

"Vi mener, at det er spild af tid og penge. Derfor ønsker vi at stoppe analysen og det videre arbejde med en lukning."

Modstanden overrasker næppe    

Det var Tivoli, der i sin tid foreslog at lukke Vesterbro Passage — de sidste cirka 225 meter af Vesterbrogade, der løber fra Bernstorffsgade til Rådhuspladsen — for bil- og bustrafik for i stedet at anlægge en grøn bypark, hvor kun cykler og gående må passere. 

Tivoli fik Gehl Architects til at tegne en skitse af forslaget, der også ville knytte Tivoli tættere sammen med Axeltorv og på den måde skabe ét samlet, bilfrit område midt i hovedstaden.

Forslaget fik stor politisk opbakning, og med Budget 2022 valgte det politiske flertal da også at sætte 4 millioner kroner af til at analysere, hvordan de store visioner reelt kan blive til virkelighed. 

Planen kræver blandt andet, at flere busruter omlægges, og at biltrafikken dirigeres ad alternative ruter, hvis den trafiktravle start på Vesterbrogade lukkes. Og det er lige præcis de grundige analyser af, hvordan den trafikale fremtid kan komme til at se ud, hvis København skal have en bypark ved Tivoli, som de Konservative nu ønsker at lukke ned for.

Medlemsforslaget kommer næppe som den store overraskelse for de øvrige politiske partier, for Konservative har sammen med Venstre været imod idéen om at lukke Vesterbro Passage fra start. 

Således var de to partier de eneste, som stemte imod, da de overordnede planer for byparken blev politisk godkendt med stemmerne 9-2 tilbage i 2020.

Et andet bump på vejen

Konservative får næppe opbakning til deres forslag, som Borgerrepræsentationen skal tage stiling til i dag, den 2. november. I hvert fald ikke hvis en stigning i antallet af indbyggere skulle være det bærende argument. Det har nemlig ikke udviklet sig stort anderledes, end man forventede, dengang projektet blev stemt igennem. 

Faktisk viser den seneste opgørelse, at befolkningsvæksten i København var lavere end ventet i 2022 — blandt andet fordi der blev født færre børn og særligt færre unge end tidligere valgte at flytte til København.

Det har fået Københavns Kommune til at nedjustere forventningerne til den fremtidige befolkningsvækst i København med 9%, så forventningen nu er, at Københavns Kommune vil være blevet godt 100.000 københavnere rigere i 2050. 

Men der kan dog komme en anden kæp i hjulet på projektet end de Konservatives protest. 

I foråret tikkede de første resultater af den igangværende trafikanalyse nemlig ind, og den viser, at trængslen for såvel busser som biler bliver større end ventet, hvis Vesterbro Passage lukkes for trafik.

Det orienterede Økonomiforvaltningen politikerne om i et internt notat.  

Det betyder, at der er brug for at regne på alternative "anlægstiltag og busmæssige forudsætninger", der forhåbentligt kan vise en vej med mindre trængsel.

Med andre ord er der en bearbejdet trafikanalyse på vej, som ventes klar i foråret 2024. Finansieringen af den udvidede analyse beløber sig til en halv million, og de penge lånes i første omgang fra den planlagte anden fase af den samlede analyse, der skal bane vejen for den nye park.

Præcis hvor og hvor meget trængslen forværres står ikke klart. Sikkert er det dog, at en lukning for al bil- og bustrafik vil få konsekvenser for i alt fire buslinjer og trafikken i de nærliggende gader som eksempelvis parallelgaden Jernbanegade.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Niels Madsen_1
Bliver lidt nervøs for at en evt. Park vil komme til at flyde med affald og tomme øl dåser. Det bliver fast arbejde til kommunens folk. Desuden vil jeg også være nervøs for at holde cykler alle steder samt cykel stier på kryds og tværs. Ideen er god hvis det er et byrum med en stor plads selvfølgelig træner hist og her med bænke og springvand.
René Nielsen

Af hjertet tak til Konservative og Venstre, for det projekt skulle aldrig være støttet, men straks lukket ned. Projektet ville blive en katastrofe for fremkommeligheden, byen og borgerne.

Hvorfor skal hele byen forvandles til gågader og parker?

bo schmidt
en hver kan da regne ud, at lukning af denne gade vil skabe trafik problemer. hvis man endelig vil lave en ny park.hvorfor ikke lukke hullet ved hovedbanegården, der er en stor skrallespand. hullet var nødvendigt i tiden, med damptog og er derfor ikke længere nødvendig.
René Nielsen bo schmidt

Det har også altid undret mig, at det hul aldrig er blevet lukket. Her kunne man både lave et lille grønt område med bænke OG en busholdeplads til fjernbusser.

Den nye busterminal, ved IKEA OG Dybbølsbro, burde i stedet være anlagt på et dæk anlagt hen over baneterrænet ved Tietgensgade, (mellem Ingerslevsgade og Hotel Villa Copenhagen). Så skulle busrejsene ikke have alt det bøvl med at kæmpe sig frem til den nye terminal.
Klaus Ipsen
Når man nu er i gang i det centrale københavnerområde, så hvorfor ikke også rive industriens hus ned, det pynter bestemt ikke. Og så give/sælge arealet til Tivoli, mon ikke de kan lave noget godt ud af det.
René Nielsen Klaus Ipsen
Hørt!
Ib Mogensen
Bykerner ændrer sig nu og de kommende år karakter fra handelsgader til at være mere kultur, oplevelses- og opholdsgader/områder og i den kontekst skal vi også tænke Kbh. centrum ind. Og området ved Tivoli og hovedbanegården. Vi skal turde tænke stort, højt og visionært - måske skal en større og længere del af Vesterbrogade med tiden blive vores grønne "CPH-rambla" ?
Lars Barfred 1 Ib Mogensen

Nedlæg 3 vejbaner på HCA Boulevard og lav en rambla med træer og et bredt fodgænger Trace Fra Glyptoteket til Jarmers Plads :-)

Så sender man bilerne uden om Indre By, istedet for igennem.
Jeppe Gregersen
Det har altid virket underligt for mig, at man ikke i stedet ser på at lukke Axeltorv / Jernbanegade, så Axeltorv ville blive et torv… er det nogensinde undersøgt?
René Nielsen Jeppe Gregersen
Yej, det havde også været bedre for byen, end de voldsomme “olietønder”, der nu fylder op på Axeltorv.
Sebastian Jacobsen
De konservative virker til veje bilers velvære højre end menneskers.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Vesterbro
Godsbaneterrænet omdannet til Vesterbros nye grønne hjerte.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling