pixel

Hvordan kan man skabe en varieret bydel for alle?

Der skal tænkes nyt, hvis visionen om at skabe en blandet bydel i Jernbanebyen skal realiseres — både arkitektonisk og økonomisk.

Jernbanebyen skal være ’en bydel for alle’.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Indre By
København er en hård by med få træer, mente arkitekten bag Blox. Hun har en vision om, at der skal vokse '1.000 træer' ved siden af den udskældte bygning.

seneste
byens rum