pixel

København frem mod 2030: Konservative

København står ved en skillevej. Hvor skal indretningen af byens byrum og trafik bevæge sig hen frem mod 2030?

Konservative 2020erne

Der er nu mindre end et år til det næste kommunalvalg. København skal både have ny overborgmester og vælge hvem der skal sidde på de øvrige 54 stole i Borgerrepræsentationen.

I en serie på otte artikler spørger vi de otte partier med mindst ét medlem i det afgørende teknik- og miljøudvalg om deres vision for byens udvikling i resten af dette årti.  

Danmarks hovedstad står ved en skillevej, hvor både udformningen af nye bydele og balancen mellem bilisme og bløde trafikformer er under heftig debat. Byen transformerer sig i et tempo ikke set tidligere, og ny teknologi som elbiler kan potentielt komme til at spille en stor rolle i dette årti.

Hvad er København den 1. januar 2030? Og kan politikerne overhovedet styre udviklingen? 

Vi stiller de samme tre spørgsmål til alle otte politikere — denne gang til Konservative der i dag sidder på 3 af de 55 taburetter på rådhuset.

Jakob Næsager, Konservative

Hvad er din og dit partis overordnede vision for Københavns byrum og trafik den 1. januar 2030? Kan livet i byens rum gøres bedre? Hvordan? Hvad er ændret i forhold til i dag? Og hvorfor? 

Vi konservative ønsker at være om Københavns smukke Middelalderby med de mange karakteristiske tårne og spir.

For os konservative er det vigtigt at bevare den sjæl, der findes i det gamle København og den smukke arkitektur. Derfor skal vi være langt mere kritiske overfor, hvordan renoveringer kommer til at se ud, og stille krav om, at når noget skal bygges ud, at det så sker i respekt for det gamle København.

Vi konservative ønsker metro til alle bydele, så man kan komme hvor som helst i København på under en halv time. Vi ønsker også at skabe langt flere smutveje på cykel, fx over banen på Østerbro og på Vesterbro samt over havnen, så endnu flere finder det attraktivt at cykle i København. Ved at lokke flere over på cykel eller i Metro, tror vi, at færre får behov for at bruge bil i hverdagen.

Vi vil gerne have parkeringspladserne lagt ned under jorden, så langt mere plads over jorden kan bruges til træer, grønne opholdsrum og til cykler, gående og lokal trafik. Vi tror også, at en havnetunnel vil frigøre de københavnske gader for megen trafik, der med fordel kan ledes ned under jorden.

Nævn mindst tre vigtige prioriteter for den københavnske udvikling i resten af 20'erne.

Hvilke helt konkrete tiltag vil være vigtige for at opnå den overordnede vision og vil samtidig efter din vurdering være realistiske at gennemføre, hvis der er politisk flertal for det? 

Helt konkret vil vi arbejde for mere metro — og gerne metro til alle københavnske bydele.

Ved at have ét ensartet kollektivt transportmiddel, og som kører under jorden, tror vi, at man vil kunne komme hurtigt frem og let kunne skifte fra den ene linje til den anden. 

For det andet tror vi, at en havnetunnel vil give en radikal ændring af dagliglivet i København. Den vil lette fremkommeligheden og skåne det indre København for megen gennemkørende trafik.

For det tredje vil arkitekturkampen blive afgørende for byens fysiske udtryk i fremtiden. Middelalderbyen og det indre København skal ikke være noget eksperimentarium — vi skal være kritiske i respekt for vores gamle bys sjæl.

Har I som politikere i Borgerrepræsentationen de nødvendige værktøjer til at opnå målsætningen? Hvis ikke, hvad mangler så? Hvad kunne eventuelt ændres, så I bedre kan styre udviklingen i den retning, I ønsker? 

Som politiker i København savner jeg ikke “værktøjer”, men mere mod hos mine politiske kollegaer til at være mere kritiske og sige nej til byggerier, der ikke “klæder” København.

I respekt for byen og kommende generationer skylder vi — nutidens politikere — at være kritiske, så byen og udsigten til byens tårne og spir ikke ødelægges.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling