pixel

Byen skal være grønnere med færre biler

Byens politikere er usædvanligt enige om Københavns kurs frem mod 2030. Men er der hold i visionerne?

2020erne valg københavn

Københavns fremtid er grøn. Ikke bare i overført betydning i form af grøn energi — men også helt bogstaveligt med flere planter i byen.

Sådan må den entydige konklusion lyde efter Magasinet KBHs rundspørge blandt de politiske ordførere for Teknik- og Miljøområdet på Københavns Rådhus.

Som optakt til kommunalvalget i november stillede vi frem mod jul de samme spørgsmål til de otte politikere: Hvad er partiets vision for København i 2030, og hvordan vil partiet nå derhen?

svarene bliver ordet "grøn" brugt i gennemsnit 6,25 gange. Færrest hos Konservative der nævner "grønne byrum" en enkelt gang — og flest hos Radikale Venstre der i alt når 20 referencer til grøn infrastruktur, grøn omstilling, grønne områder, grønne byrum og meget mere grønt.

Et opgør med bilismen er også på vej, hvis man skal tage udmeldingerne til troende.

"Langt færre biler," siger Socialdemokratiet. "Forrang for blødere trafikanter," siger Radikale. "Et opgør med tanken om at biler har fortrinsret i københavnernes byrum," siger Enhedslisten — inden Alternativet sætter trumf på med "bilerne ud af byen".

Selv Konservative — der traditionelt har støttet bilismen i byen — vil gerne lokke flere over i metro eller på cyklen, og ønsker P-pladserne ned under jorden, så overfladen i stedet kan bruges til træer og grønne opholdsrum.

Alene S, R og Enhedslisten kan mønstre et komfortabelt flertal i Borgerrepræsentationen, så den politiske magt til at gennemføre de ønskede forandringer findes allerede i dag.  

Sort kynisme

Både Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte dog for nylig imod at lukke Hammerichsgade ved Palads for biler for at gøre plads til en begrønnet gå- og cykelgade. De øvrige partier — på nær Konservative — stemte for, men uden stemmerne fra A og Ø faldt forslaget.

Magasinet KBHs kig i stemmeprotokollerne først i 2020 afslørede et Socialdemokratiet, der på flere væsentlige områder har stemt imod en reduktion af bilismen i byen. 

Og spørger man borgergruppen Red Byens Træer, vil de grønne udmeldinger da utvivlsomt også blive mødt med kynisme. Sandra Høy fra gruppen har for nylig skrevet på sin blog, at Teknik- og Miljøforvaltningen anført af Ninna Hedeager Olsen er i "frit fald" og har sat sig "sorte spor" i byen de seneste år.

"Det har faktisk aldrig stået værre til," skriver hun om begrønningen af byen. Der fældes store, gamle træer, mens der kun genplantes ganske få, og små, nye, har Høy mange gange argumenteret.

Op til forhandlingerne om Københavns Kommunes budget for 2021 havde Teknik- og Miljøforvaltningen bedt sine politikere om at afsætte godt 63 mio. kr. til at finansiere plantningen af mange flere træer i København. Men da budgettet blev skrevet under af et politiske flertal, havde politikerne kun afsat 2 mio. kroner — eller godt 3% af det ønskede.         

Udadtil er der dog altså et sjældent, fælles fodslag omkring det grønne og en reduktion af bilismen frem mod 2030 — og frem mod kommunalvalget i november.

I de kommende måneder graver Magasinet KBH videre i, hvordan politisk vision og virkelighed hænger sammen. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling