pixel

Lavere fartgrænser på vej i København

Bliver det et 'ja' i morgen, må byens biler fremover kun køre 40 eller 30 km/t i det meste af byen. Politiet kan dog ende med at blokere for dele af projektet.

bremerholm

Sidder din speederfod en anelse løs, er det nu, du skal spidse ører.

For med et ganske omfattende projekt ønsker Københavns Kommunes markant at sænke fartgrænsen i det meste af København.

Nærmere bestemt skal politikerne nu endeligt behandle et udspil fra embedsmændene i Teknik- og Miljøforvaltningen om at sætte grænsen ned til 40 km/t på de fleste veje i byen — mens enkelte strækninger i de indre brokvarterer kan komme helt ned på 30 km/t.

Ligner et politisk flertal

Det ambitiøse forslag bygger videre på sidste års budgetforlig, hvor et stort flertal i Borgerrepræsentationen vedtog — frem mod 2025 — at nedsætte hastigheden i hele kommunen med 10 km/t i fordelings-, bydels- og lokalgader. 

Ændringerne vil dermed også komme til at gælde for ganske store veje som Tagensvej og Amagerbrogade.

I det videre arbejde har forvaltningen vurderet, at også 'strøggader' som Nørrebrogade og Istedgade bør medtages, og at hele byen indrettes i hastighedszoner med laveste hastigheder i de indre brokvarterer og på Christianshavn. Større regionalveje som H.C. Andersens Boulevard, Vasbygade og Kalkbrænderihavnsgade er dog ikke omfattet af de nye hastigheder.

Ved at sænke hastighederne er det forvaltningens mål at gøre det mindre attraktivt at køre bil i byen på grund af den længere rejsetid. Ambitionen er at flere ture bliver overflyttet til cykel, bus, tog og metro som kan spare trængsel, forurening og trafikulykker på den lange bane.

Forvaltningen vurderer, at projektet sammen med andre trafikrelaterede projekter kan reducere den årlige CO2-udledning med 14.500 tons. Det svarer til en reduktion på omkring 4% af vejtrafikkens samlede udslip i København.

Endnu er forslaget ikke vedtaget af politikerne, men man kan formentlig forvente et 'ja' fra Teknik- og Miljøudvalget, der skal tage stilling til spørgsmålet i morgen mandag.

Går det som forventet, vil projektet koste i omegnen af 90 millioner kroner at gennemføre. De penge skal blandt andet dække nye skilte og ombygning af veje med nye bump, indsnævringer og chikaner.

Som udgangspunkt er det vurderingen, at fartdæmpende foranstaltninger som bump kan blive nødvendige ved 30 km/t-zonerne — mens 40 km/t-zonerne kan nøjes med at blive afmærke med skiltning.

Politiet skeptisk overfor 30 km/t

30 km/t-strækningerne i de indre brokvarterer er ifølge forvaltningen primært tiltænkt veje med lege- og opholdsområder — samt veje i beboelsesområder uden gennemkørende trafik.

Flere af dén type gader — som eksempelvis Prinssessegade på Christianshavn og Nordre Frihavnsgade på Østerbro — er forsynet med stillebump og andre tiltag, som allerede i dag gør det vanskeligt at køre meget hurtigere end de 30 km/t.

Hos Københavns Politi er man imødekommende for udsigten til de nye fartzoner, men man forholder sig skeptisk ved at sænke hastigheden helt ned til 30 km/t.

I politiets udtalelse til forslaget lyder det, at de fleste af de foreslåede vejstrækninger med hastighedsbegrænsning på 30 km/t ikke er indrettet som opholdsområder, og at mange af dem har gennemkørende trafik.

Dermed lever de ikke op til Vejdirektoratets nuværende forsøgsordning om større selvbestemmelse for kommunerne vedrørende strækninger og zoner med reducerede fartgrænser på 40 km/t, som er den bekendtgørelse Københavns Kommune juridisk har lænt sig op af.

I det videre arbejde foreslår politiet derfor, at kommune og politi mødes for at "få en afklaring af både hensigten og mulighederne [...]. Eventuelt i samarbejde med Vejdirektoratet". Med andre ord kan politiet stille sig i vejen for at reducere fartgrænserne til 30 km/t, hvis Vejdirektoratet vurderer, at kommunen ikke har hjemmel til at foretage ændringen uden politiets accept. 

Men før processen når så langt, skal forslaget om de nye hastighedszoner altså stemmes igennem, hvilket som nævnt kan ske i morgen — mandag den 30. maj.

Første fase af det store vejprojekt kan siden starte op i Valby allerede mod slutningen af året. Herefter bliver de nye fartgrænser indført gradvist fra yderkanterne og ind mod centrum med planlagt afslutning i 2025.

Et detaljeret kort over alle foreslåede hastighedszoner kan findes her.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Bo Creutz
Er det ikke et problem med de 2-hjulere der kan og må køre 45 km/t, både på cykelstierne og på vejbanen
Dennis Nielsen

Endnu et populistisk forslag.

Gennemsnitsfarten i København er i forvejen omkring 30 km/t

relaterede
artikler

Aldrig har der holdt så mange privatejede biler i Københavns gader som nu, og der er ingen vej uden om: Politikerne skal trække bremsen og bane vej for grønne løsninger og transportformer, der skaber en bedre balance mellem biler og borgere. Det vil gøre overborgmesterens nye idé om at bygge 40.000 hundedyre P-pladser overflødig.

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling