pixel

Politisk flertal for Lynetteholm med ny ringvej og metro

Syv af ni partier på Københavns Rådhus støtter anlæg af ø i Øresund med ny metro og havnetunnel.

Lynetteholmen kystlinje visualisering

Planerne om at lade København vokse østpå ved at anlægge en ny, stor ø er efterhånden ved at være to år gamle.  

Men indtil videre har der mest været tale om hensigserklæringer og skitser til den nye Lynetteholmen — og ikke håndgribelige byggeplaner.

Dét er der dog nu taget skridt til at få ændret på. På Københavns Kommunes rådhus forhandler de politiske partier netop nu om en budgetaftale for 2021, og syv af ni partier har skrevet under på en delaftale, der konkretiserer kommunens planer om både en ny ø og en ny ringvej øst om København.

Kun Alternativet og Enhedslisten ønskede ikke at støtte planerne — ikke mindst fordi de altså også indeholder en ny Ringvej Øst, bedre kendt under navnet 'havnetunnelen'. 

Tunnel langs strand

I en samlet udtalelse forklarer de syv partier, der støtter planerne, at man er blevet enige om, hvordan Københavns Kommune nu skal arbejde for en aftale med staten om anlæg af Lynetteholmen.

Den nye ø skal fungere som et værn mod fremtidige stigninger af havvandet og have 60 hektars natur og rekreative faciliteter. Dét svarer til Frederiksberg Have og Søndermarken slået sammen.

Nye boliger til 35.000 københavnere og ligeså mange arbejdspladser skal betjenes af en helt ny metrolinje M5, som her på Magasinet KBH i august blev præsenteret som luksusvarianten af de metroløsninger, der blev arbejdet med.

Og i Københavns Kommunes nu officielle målsætning skal den nye metro altså suppleres af en bilvej: Ringvej Øst der skal anlægges som en sænket tunnel langs Amager Strandpark.

Visionen er, at tunnellen skal lede særligt den tunge trafik uden om det indre af København ved, under jorden, at forbinde Nordhavnsvej med Øresundsmotorvejen — inklusive en op- og nedkørsel på Lynetteholmen på vejen.

De syv politiske partier erklærer også, at Lynetteholmen er et fælles projekt med staten, og at finansieringen af infrastrukturen skal afspejle dette.

Ikke balance i regnskabet

Sidstnævnte peger på, at der trods den kommunale erklæring er et stykke vej endnu, før Lynetteholmen begynder at vokse ud af Øresund.

Da stat og kommune i 2018 præsenterede en principaftale om den nye ø, lød det glade budskab, at den ville finansiere sig selv. Indtægterne fra at udvide København på den nye jord ville gå lige op med udgifterne til at anlægge øens infrastruktur, lød det dengang.

Her i august fremlagde Transport- og Boligministeriet dog en revideret, og mere sober, prognose for, hvad der vil ende med at stå på prisskiltet.

Den østlige ringvej langs kysten vil koste 20-25 milliarder kr., mens en ny linje M5 vil koste omkring 20. På indtægtsiden forventer man at kunne sætte to streger under et beløb på 20 milliarder kr. — plus/minus 3 milliarder.

Men andre ord vil indtægterne ifølge ministeriets beregninger kun kunne dække omkring halvdelen af udgifterne. Stat og kommune skal finde et betydeligt milliardbeløb for at få regnestykket til at balancere.

Ø og Å ude af forhandlinger

For Enhedslisten og Alternativet er økonomien dog kun ét af flere problemer med projektet. Og deres modstand resulterede ifølge partierne selv i, at Frank Jensen udelukkede dem fra at deltage i de øvrige budgetforhandlinger.

Fanny Broholm fra Alternativet skriver på sin Twitter-profil:

"[Alternativet] blev smidt ud inden budgetforhandlingerne gik i gang, fordi vi ikke ville gå med til Lynetteholmen og en østlig ringvej uden forbehold for borgerinddragelse og VVM (Vurdering af Virkninger for Miljøet, red.). Flertalsdiktatur, kæmpe udledninger af CO2, ødelæggelse af havmiljø og gældssætning af København."    

Budgetforhandlingerne fortsætter i de kommende dage, men altså uden Alternativet og Enhedslisten.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling