pixel

Her er buddene på ny metrolinje og tunnel til Lynetteholmen

Forundersøgelser af infrastrukturen til den fremtidige, kunstige ø Lynetteholmen giver tre bud på mulige metrolinjer og hele ni bud på mulige havnetunneler.

lynetteholmen

Når Lynetteholmen om 50 år er vokset frem af Øresund mellem Refshaleøen og Nordhavn, vil 35.000 mennesker efter planen kalde den 2,8 km2 store, kunstige ø deres hjem, mens lige så mange vil have deres arbejdsplads der.

Hvis vi ser bort fra det usandsynlige scenarie, hvor alle de nye lynetteholmere også finder job på øen, vil der med andre ord være tusindvis af mennesker, som hver dag skal transportere sig til og fra den nye københavnske bydel for at komme til og fra arbejde — hvad end det er i bil, med offentlig transport eller på cykel.

Derfor er Københavns Kommune, Transport- og Boligministeriet, Vejdirektoratet, Metroselskabet og en række andre samarbejdspartnere allerede nu — knap to år efter afsløringen af de storstilede ø-planer — klar med deres forundersøgelser af infrastrukturen til Lynetteholmen.

Dels er der udarbejdet ni bud på en stor omfartsvej — den navnkundige havnetunnel — der både skal føre biltrafik til og fra Lynetteholmen i nord-sydgående retning og ikke mindst lede gennemkørende trafik uden om Københavns hårdt belastede indre by.

Dels er der lavet tre forslag til en metrolinje, der skal binde Lynetteholmen sammen med resten af det københavnske metronet.

Havnetunnel via Øst- eller Vestamager

Vi begynder med forslagene til en havnetunnel, der er fordelt mellem henholdsvis en vestlig og en østlig korridor.

De fire vestgående forslag kobler sig på Amagermotorvejen nær Sjællandsbroen og bliver så ad forskellige ruter ført under Amager Fælled, videre mod nordøst under Kløvermarken, under Refshaleøen, hvor der etableres en op- og nedkørsel, og nordpå til Nordhavn, hvor de kobles på den planlagte Nordhavnstunnel til Helsingørmotorvejen.

En vestgående havnetunnel vil koste mellem 26 og 31 milliarder kroner.

De fem østgående forslag kobler sig på Øresundsmotorvejen lige nord for lufthavnen og løber så op langs Amagers østkyst med op- og nedkørsler ved enten Prags Boulevard, Prøvestenen, på Refshaleøen eller på Lynetteholmen og videre nordpå, hvor de mødes med Nordhavnstunnelen.

Vælges der en af de østgående løsninger, vil det koste 20-25 milliarder kroner.

Politikere foretrækker østgående tunnel

Ifølge en pressemeddelelse fra Transport- og Boligministeriet og Københavns Kommune er både overborgmester Frank Jensen (S) og transportminister Benny Engelbrecht  (S) mest forelskede i en østgående løsning — og i særdeleshed en løsning, hvor en stor del af omfartsvejen anlægges i en sænketunnel ud for Amagers østkyst.

Prisen er naturligt nok en god grund til at vælge denne, men toppolitikerne hæfter sig uden tvivl også ved, at den på ingen måde kommer i nærheden af Amager Fælleds minefelt af potentielle folkelige protester. 

Derudover giver byggearbejdet med en tunnel under vandet ud for kysten færre gener for beboerne inde på land, samtidig med at en sænketunnel er en del billigere end en boret tunnel. 

Den primære ulempe er risikoen for, at arbejdet kommer til at påvirke havmiljøet i Øresund.

Ny eller forlænget metrolinje

Mens omfartsvejens fineste formål blot er at snitte Lynetteholmen på vej udenom København, kan en kommende metrolinje næsten ikke blive nok forbundet med resten af byen.

I kommunen og ministeriets forundersøgelser er der blevet arbejdet med tre mulige løsninger.

Løsning 1 er en forlængelse af Metrolinjen M4, der i dag kører fra Orientkaj i Nordhavn til Hovedbanegården og i 2024 vil føre videre til Sydhavnen.

I den forlængede version vil M4 fortsætte fra Orientkaj via to nye stationer i Nordhavn, sydpå til nye stationer på Lynetteholm og Refshaleøen, før den ender ved endnu et kommende københavnerkvarter, Kløverparken. Det vil give M4 fem nye stationer. Det meste af den forlængede linje vil blive anlagt som højbane.

De to andre forslag er deciderede nye metrolinjer — en henholdsvis lilla og orange linje M5.

Den lilla M5 vil føre togene fra Østerport til Københavns Hovedbanegård via en gevaldig omvej omkring Lynetteholmen og Refshaleøen, Østamager og Islands Brygge. På Lynetteholmen, Refshaleøen og nordspidsen af Amager vil linjen køre på højbane, mens der skal bores tunnel til resten. Linjen vil få ni stationer — fire af dem med omstigning til andre metrolinjer.

Den orange M5-linje vil derimod have sit udgangspunkt på selve Lynetteholmen, hvorfra den vil gå først sydpå over øen og siden vestpå via Refshaleøen, hvor den vil dykke ned under jorden til Østerport, forbi Rigshospitalet, Nørrebro og Frederiksberg og tilbage mod øst forbi Hovedbanegården, Islands Brygge og på tværs af Amager til Prags Boulevard.

Kun på Refshaleøen og Lynetteholmen vil togene køre over jorden. Denne linje vil få i alt 11 stationer, heraf fem med opkobling til andre stationer på metronettet.

Lappeløsning eller deluxe?

Udvidelsen af M4 betegnes i forundersøgelsen som den billigste løsning med et prisskilt på fem-syv milliarder. På længere sigt vurderer man dog, at den ikke vil kunne håndtere antallet af passagerer til og fra de nye byområder.

De to M5-forslag vil koste henholdsvis 19 milliarder kroner for den lilla linje og 20 milliarder for den orange. 

For den ekstra milliard vil den orange linje nå ud til flere end dobbelt så mange københavnere, der ikke tidligere har boet nær en metrostation, cirka tre gange så mange arbejdspladser og omkring otte gange så mange studiepladser.

Det er da også den løsning, som overborgmester Frank Jensen ifølge dagbladet Politiken hælder mest til. Skal han have alle sine drømme opfyldt, bliver han dog nødt til at finde i omegnen 25 milliarder kroner — plus/minus. 

Med en sænketunnel langs Amagers østkyst og luksusudgaven af M5 kan de samlede omkostninger løbe op i 45 milliarder kroner, og de fremtidige ejendomssalg på Lynetteholmen forventes “kun” at indbringe mellem 17-23 milliarder. Ifølge Politiken forventer Frank Jensen, at staten giver en hjælpende hånd med differencen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling