pixel

Nyt mini-knudepunkt på vej i Vanløse

Et op til 20 meter højt byggeri kommer fremover til at agere støjbarriere på et af Vanløses trafikplagede hjørner — og kaste et supermarked, en arkade og ekstra grønt af sig.

elna munchs plads vanløse

På det trafiktunge hjørne hvor Ålekistevej krydser Jyllingevej, ligger der en af den slags pladser, som man meget let kan overse.

For ikke nok med, at Elna Munchs Plads — der er opkaldt efter en af de første kvinder i Folketinget — ligger klods op ad et travlt trafikkryds. Pladsen har også været henvist til en hensygnende tilværelse som busholdeplads.

Men snart er der en ny skæbne i vente for Elna Munchs Plads og de tilstødende matrikler. Grundejeren Lidl er nemlig på vej med et nyt arkadebyggeri, der skal rumme en dagligvarebutik i stuetagen og botilbudsboliger for handicappede på de øvrige etager. 

Derudover bliver der — lige som i dag — gjort plads til et pauserum til buschaufførerne og et offentligt tilgængeligt toilet.

Selve busvendepladsen opgraderes, så der også bliver plads til 16 parkeringspladser, nye træer, grønne bede, bænke og cykelparkeringspladser.

Forhåbningen er således, at der vil komme lidt mere liv i området, når de eksisterende buspassagerer suppleres af handlende og beboere.   

Op til 20 meter højt arkadebyggeri  

Det nye byggeri skal indpasses på et hjørne af kontraster, hvor Ålekistevej ligger på den ene side med bygninger i 5-6 etagers højde, og villakvarteret på Egholmvej på den anden med huse på op til 1½ etage.

Villakvarteret er kendtegnet ved bygninger med facader i rødt tegl og saddeltag, og selv om gadebilledet langs Ålekistevej varierer, så er saddeltaget også et fremtrædende karaktertræk her. 

Det nye bygningskompleks kommer til at bestå af flere mindre, men dog sammenhængende bygningsdele i varierende højde, hvoraf en god del af dem netop får de saddeltag, der er karakteriske for de øvrige byggerier i området.

Byggeriet kommer til at sno sig langs den bagerste del af Elna Munchs Plads, som på den måde bliver indrammet — og stueetagen bliver udført som en arkade, hvor både handlende og buspassagerer kan søge læ for regn og vind. 

Mod Ålekistevej bliver byggeriet op til 20 meter højt, mens bygningen mod villaområdet på Egholmvej bliver op til 13 meter — en volumen, der ifølge Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning "afspejler størrelse og udformning på de omkringliggende bygninger."

Ikke desto mindre kræver planerne for området, at der bliver givet særskilt godkendelse til, at bebyggelsesprocenten i området hæves fra 40% til 120% — og at den maksimale bygningshøjde hæves fra 10 til 20 meter. 

Selvom bygningen kommer til at kaste længere skygger på det bagvedliggende villaområde i særligt dagens første timer, så kan højden også blive en gevinst.

Bygningerne placeres nemlig, så de kommer til at danne en støjskærm for både villaområdet og opholdsområderne på Elna Munch Plads og langs Ålekistevej. Dermed vil man få lidt mere ro og fred for den megen biltrafik.

Til gengæld skal de nye bygninger nok selv støjisoleres for indendørs at kunne leve op til grænseværdierne på området.  

For at skabe plads til det nye arkadebyggeri må fire eksisterende ejendomme lade livet. Det gælder to tidstypiske villaer samt to nyere erhvervsbygninger, der i dag rummer en bilforhandler og et malerfirma.  

Lokalt ønske om grønt byrum 

Lokalt er der et ønske om, at omdannelsen af Elna Munchs Plads kommer til at føre en mere grøn plads med sig. 

Da Vanløse Lokaludvalg blev præsenteret for de overordnede rammer for projektet med startredegørelsen sidste år, lød det således, at de ønskede en afklaring af mulighederne for pladsdannelse og begrønning, hvor ønsket var "mere grønt samt håndtering af regnvand" samt "mindre brosten og asfalt".

Hvorvidt pladsen er blevet grøn nok, får lokaludvalget — og alle andre — mulighed for at gøre opmærksom på, hvis politikerne i næste uge nikker til lokalplanen og sender den videre i offentlig høring.

Står det til embedsmændene i teknik- og miljøforvaltningen skal pladsen opgraderes med ca. 185 m2 bede med ny beplantning — mens bygherre selv foretrækker at inddrage arealet til vendeplads, cykelparkering, københavnerfortove og siddemuligheder.

12 nye træer vil komme til på pladsen — mens 8 eksisterende må lade livet for at skabe plads til det nye byggeprojekt.  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling