pixel

Toftegårds Plads klar til stor forvandling

Efter flere års arbejde skal en af byens største pladser nu rumme et grønt bakkelandskab, et bibliotek med indbygget støjafskærmning og 72 ungdomsboliger.

toftegårds plads

Man glemmer let, at det rent faktisk er en af Københavns største pladser, der ligger dér op ad Gammel Køge Landevej og breder sig hen over Vigerslev Allé — helt centralt i Valby.

Og man fornærmer næppe nogen, hvis man siger, at pladsens potentiale så langt fra er udnyttet. For hvem sætter i dag hinanden stævne for at hænge ud på en stor asfaltflade lige op ad to brølende gader?

Dét skulle der dog gerne blive ændret på inden alt for længe.

Efter flere års forarbejde skal politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg nemlig i dag, mandag den 27. februar, vende tomlen op eller ned til en ny lokalplan, der skal bane vej for en total transformation af Toftegårds Plads. Og man kan forvente et ja.  

Tanken er, at pladsen i fremtiden skal omdannes til en indbydende, rekreativ plads.

Mod nord skal den indrammes af et nyt bibliotek, mod øst af de eksisterende kulturhuse, mod syd et nyt, bølgende byggeri af almene ungdomsboliger — og mod øst af et bakket grønt terræn af træer, græs og buske, der skal agere støjværn mod de omkringliggende bilgader.

Længe ventet mødested 

Lokalt har der i årevis været et stort ønske om at udvikle Toftegårds Plads, så der kunne vokse et oplagt, udendørs mødested frem i forlængelse af de to lokale kulturinstitutioner — Valby Kulturhus og Kraftwerket — der ligger op til pladsen.

Og realiseringen af de gode intentioner har været længe undervejs. Helt tilbage i 2007 efterspurgte lokaludvalget input og ønsker fra de lokale, der senere skulle indgå i en arkitektkonkurrence for et projekt for den sydlige del af Toftegårds Plads.

Dengang, som nu, bar pladsen tydeligt præg af, at den oprindeligt er anlagt som trafikterminal med store asfalterede arealer — og at den siden da har været brugt i forbindelse med køreprøver og til at etablere, ofte midlertidige, indsatser som boldbaner, byhaver og events. 

Helt fremme i 2019 vandt landskabsarkitekterne Schønherr så en konkurrence om at udvikle en ny helhedsplan for pladsen.

Dengang var der dog kun fundet penge til at bygge pladsens kommende bibliotek, men i Københavns Kommunes budget for 2022 fandt et politisk flertal så yderligere godt 46 millioner kroner til at udvikle selve pladsen. 

Budgettet rakte dog fortsat ikke til at indfri alle drømmene i helhedplanen. Blandt andet måtte en drøm om at integrere biblioteket i det grønne bakkelandskab, så man kunne gå hele vejen op på taget, lade livet. 

Siden er helhedsplanen blevet skåret yderligere til, og politikerne har nu en helt konkret lokalplan, de kan tage stilling til.

Bølgende byggeri af tryghed

Det er yderst sjældent, at man vælger at bygge nyt på en af byens åbne pladser, men Københavns Kommune har vurderet, at både biblioteket og det almene boligbyggeri kan være med til at definere et rum og skabe tryghed på en plads af Toftegårds størrelse.

Og bygningerne bliver da også strategisk placeret. Det nye bibliotek — der kommer til at sprede sig over ca. 1.350 m2 i ét plan — placeres i nord ud mod Vigerslev Allé, så bygningen kan fungere som en støjskærm mod den meget trafikerede vej.

Bagerst på pladsen placeres de 72 ungdomsboliger i et bølgende byggeri i fire etager over for biblioteket. Tanken er netop, at de nye bygninger sammen med et beplantet bakkelandskab ud mod Gammel Køge Landevej skal være med til at skærme hele pladsen for trafikstøj. 

Inde på det nu beskyttede areal vil der blive etableret nye siddemuligheder, og ved Valby Kulturhus' cafe vil der komme en ny terrasse. 

Rundt om på pladsen vil der blive plantet grønne bede, ca. 100 nye træer og anden grøn beplantning — og der er både givet penge og tilladelse til også at etablere et 'vandelement' på pladsen.

Dét står ikke nærmere beskrevet i lokalplanen, men i visioerne fra 2019 er det indtegnet, at der i pladsens midte kommer en skålformet lavning med springvand, der kan agere naturligt mødested i hverdagen, mens det på dage med arrangementer kan slukkes, så pladsen kan bruges til scene, markedsplads eller andet.

Tanken er netop, at der i forlængelse af de eksisterende kulturinstitutioner og det nye bibliotek vil komme grundlag for en perlerække af forskellige kulturelle aktiviteter, der kan få pladsen til at leve op til titlen 'kulturens plads', som det nye projekt gerne vil give den.

Hos lokaludvalget glæder man sig over de kommende planer, selv om man helst så, at pladsen ikke skulle fyldes op med ungdomsboliger også.

Dén plan lader der dog ikke til at være nogen vej udenom, for sidste sommer besluttede poltikerne på rådhuset af sælge en del af grunden til et alment boligselskab — netop med henblik på at opføre ungdomsboliger.

Fire skal bevares

Ud over den sydlige del af Toftegårds Plads — den del som de fleste vil kende som det store asfaltareal — er der i området tre tilstødende arealer, som kommunen har valgt at inkludere i den nye lokalplan, så man vil være klar til også her at sætte gang i et arbejde med at forbedre forholdene.  

Dét betyder, at der vil blive givet grønt lys til at udvikle den nordlige del af Toftegårds Plads, der i dag ligger som en mindre, træ-omkranset plads med bænke på den modsatte side af Vigerslev Allé.

Pladsen kan vil nu både kunne blive renoveret og udvidet på bekostning af tilstødende parkeringspladser — men dog først når der på et senere tidspunkt, forhåbentlig, bliver fundet penge til dét projekt, som også indgår i den store helhedsplan fra 2019. 

På samme vis baner den nye lokalplan vej for, at de store kontorbygninger syd for Toftegårds Plads — inklusive den kommunale ejendom Ottiliahus — fremadrettet bliver omlagt til serviceerhverv, så de kan rumme alt fra administration og liberale erhverv til restaurant, hotel og undervisning.

Det hele skal bidrage til at gøre Toftegårds Plads til et mere naturligt samlingspunkt, end det er tilfældet i dag. 

Endelig er der i lokalplanens område fire bygninger, der er blevet udpeget som bevaringsværdige, og som derfor ikke må ændres, ombygges eller rives ned uden tilladelse.

Dét vil betyde, at spillestedet Valby Kulturhus, Kraftwerket, Johannes Døbers Kirke og Trekronerkirke alle vil blive beskyttet for eftertiden.

Nikker politikerne ja til lokalplanen, vil den som (næsten) altid blive sendt i offentlig høring i otte uger, hvor lokale og andet godtfolk kan komme med deres input til planerne.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at kunne præsentere den endelige — og potentielt input-tilpassede — lokalplan for politikerne i tredje kvartal 2023.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Et op til 20 meter højt byggeri kommer fremover til at agere støjbarriere på et af Vanløses trafikplagede hjørner — og kaste et supermarked, en arkade og ekstra grønt af sig.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling