pixel

Nu skal endnu et område i Sydhavn byudvikles

Ja, der er plads til mere ny by i Sydhavnen. Område mellem Sydhavnstippen og Fiskerhavnen tager Københavns næste skridt.

stejlepladsen sydhavn

Har man ikke sin daglige gang i Københavns Sydhavn, kan man være sikker på, at der er skudt et nyt byggeri op, hver eneste gang man lægger vejen forbi. 

For er der noget, der har været konstant i det område, så er det den byudvikling, der siden 00'erne har etableret nye boligområder fra Bryggebroen og hele vejen ned igennem havneløbet.

Udviklingen er nu nået til områderne syd for Sjællandsbroen, hvor de endnu uberørte kvadratmetre, der ligger mellem Fiskerhavnen og Sydhavnstippen, er i høj kurs.

Således kunne vi i sidste uge fortælle, at By & Havn og PFA er i fuld gang med at gøre Stejlepladsen klar til de næste fem års udvikling, der skal etablere 900 nye boliger i det endnu grønne område. Og nu er turen kommet til det nærliggende industriområde, der går under navnet 'Bådehavnsgade Vest'.   

Grundejerne vil have gang i området

Tidligere på året begyndte områdets grundejere nemlig at røre på sig. De vil gerne sætte skub i udviklingen af området, og derfor inviterede de områdets naboer til at komme med deres indspark til, hvordan de ønsker, at Bådehavnsgade Vest skal se ud i fremtiden.

Grundene i området er primært ejet af de forskellige private virksomheder, der opererer her. Den største grund, der udgør knap 23% af arealet, ejes f.eks. af byggemarkedet Stark. Samlet ser er det kommunale udviklingsselskab By & Havn dog den største grundejer. De råder over fire grunde, der tilsammen fylder 30% af Bådehavnsgade Vest.  

Nu har Københavns Kommune så sat yderligere skub i sagerne. Kommunen har varslet, at de påtænker at lave et tillæg til byens eksisterende kommuneplan — et tillæg der skal gøre det muligt for grundejerne at sætte strøm til deres drøm om at udvikle området til et blandet bolig- og erhvervsområde med grønne områder.

I Københavns gældende kommuneplan fra 2020 — der sætter rammerne for byens udvikling frem mod 2030 — er området allerede udpeget som et såkaldt byudviklingsområde, der skal rumme blandede boliger og serviceerhverv. Så de overordnede rammer burde der være enighed om.

Kommuneplanen siger dog ikke noget om, hvor tæt og hvor højt der må bygges. Hvor meget luft, der skal være omkring bygningerne i området, og hvad fordelingen mellem bolig og erhverv skal være. 

Og det er blandet andet de detaljer, der nu skal lægges fast — ligesom det kommende tillæg til kommuneplanen kommer til at agere startskud for udviklingen af endnu et område i det ekspanderende København.

Bevare og udvikle på samme tid?  

Bådehavnsgade Vest er en del større end naboområdet Stejlepladsen; faktisk dækker det over hele 17 hektar, som svarer til knap 24 fodboldbaner.

Området kan bedst karakteriseres som et klassisk industriområde, hvor man kan finde alt fra et byggemarked, en skrothandel og et vinudsalg til klatrehallen Boulders og det kreative arbejdsfællesskab, Trifolium. Derudover har Sydhavns Genbrugscenter også adresse derude — ligesom en del af området ligger åbent hen med lidt tilfældigt grønt. 

Til gengæld har industriområdet en idyllisk placering mellem Sydhavnstippen og Fiskerhavnen — og snart også metro i nærheden. Og værdien af grundene vil naturligvis ikke blive mindre med både udvikling af naboen Stejlepladsen og metro næsten lige om hjørnet.  

Bådehavnsgade Vest ligger nemlig ganske tæt på metrostation Sluseholmen, der åbner i 2024, og den stationsnære beliggenhed skal ifølge kommunen udnyttes til at bygge tæt — og måske også lidt højt.

I dag varierer bygningerne i området fra 3 til 14 meters højde, mens det på nabogrunden Stejlepladsen bliver muligt at bygge op til 24 meter. Dén højde vurderer kommunen også skal være det maksimale i Bådehavnsgade Vest — med mulighed for opføre enkelte bygninger på op til 30 meters højde, en smule lavere end Rundetårn.

Og lige præcis hvilke bygningstyper, der passer ind i området, og hvor man potentielt kan placere de allerhøjeste bygninger på op til 30 meter, vil kommunen gerne have indspark til, når de nu skal slå stregerne til den kommende plan.  

Kommunen efterspørger også gode input til, hvordan man bedst kan udvikle området, så det både kan rumme de eksisterende virksomheder og en ny blandet bydel med boliger, erhverv og offentlige institutioner. Derudover vil Københavns Kommune også gerne have input til, hvordan man får skabt en naturlig forbindelse til områdets grønne areal, Tippen. Et område, der i øvrigt er fredet for smarte byudviklingsidéer. 

Et par benspænd 

Selv om input nu hilses velkomne, så gør Københavns Kommune opmærksom på et par ting, man lige skal holde sig for øje, inden man gør sig alt for store tanker. 

Den fremtidige plan for området må nemlig ikke gøre livet sværere for "produktions-, transport- og logistikvirksomheder af national interesse", og det betyder, at der skal tages hensyn til virksomheden RGS Nordic ved Selinevej. Det samme gælder Kalvebod Skydebane — også på Selinevej — som Forsvaret benytter til øvelser. 

Et andet benspænd, som de fleste københavnere sandsynligvis vil bakke op om, er hensynet til det eksisterende havneliv. ​Fiskerhavnen er i lighed med området omkring Slusen udpeget som kulturmiljø, og det er væsentligt, at den "unikke stemning og karakter også fremadrettet vil være med til at give stedet dets identitet". 

Derudover skal der også gerne gøres plads til en række kommunale institutioner i form af daginstitutioner, plejehjem og socialt botilbud — samt en svømmehal.

Frem til 28. november 2022 har alle mulighed for at komme med input til det kommende tillæg til kommuneplanen via København Kommunes Bliv Hørt-portal. De indkomne ideer og forslag vil derefter indgå i det videre arbejde med at lave planen for Bådehavnsgade Vest.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Jan Koed
For en ordens skyld hedder det Fiskerhavnen.

relaterede
artikler

Et op til 20 meter højt byggeri kommer fremover til at agere støjbarriere på et af Vanløses trafikplagede hjørner — og kaste et supermarked, en arkade og ekstra grønt af sig.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling