pixel

Mjølnerparken bygges helt om til at ligne et vanligt brokvarter

Et mega-makeover med nye gader, butikker og penthouses skal bygge boligområdet ud af ghetto-listen og sammen med Nørrebro.

mjølnerparken renovering

Københavns mest berygtede boligblokke skal i fremtiden være nogle andre end dem i Mjølnerparken. På det yderste Nørrebro gør det almennyttige boligselskab Lejerbo nemlig klar til en gennemgribende renovering, der går flere dramatiske skridt længere end blot nyt køkken og bad og franske altaner.

Hele strukturen i Mjølnerparken bygges om, så de fire store røde karréer kan hænge mere naturligt sammen med den omkringliggende by i stedet for at lukke sig om selv, som det er typisk for arkitekturen i socialt boligbyggeri.

Det betyder, at Nørrebros gader ikke længere skal gå udenom området, men føres lige igennem det. At stuelejligheder omdannes til butikslokaler. Og at alle saddeltagene rives ned til fordel for attraktive famile-penthouses på toppen af blokkene.

Visionen er, at det vil blive så gavnligt for sammensætningen af beboerne, at Mjølnerparken så at sige bygger sig ud af ghettolisten og ind på det almindelige Nørrebro.

Københavns Kommune tager vel at mærke aldrig selv det stigmatiserende ghetto i sin mund og bruger begrebet udsatte byområder. Men Mjølnerparken er fast københavnsk repræsentant på Statens officielle ghettoliste – i 2018 sammen med de tre andre almene boligområder Tingbjerg, Gadelandet/Husumgård og Bispeparken.

Byen skal suges igennem

Forvandlingen af det kun 35 år gamle boligbyggeri har Lejerbo lagt i hænderne på KHS Arkitekter. Og de har lagt en helhedsplan for Mjølnerplanen, der med bedre sammenhæng, mere tryghed og større variation skal udnytte det åbenlyse bylivspotentiale i beliggenheden mellem to nyere parker (Superkilen og Mimersparken) på den ene led og to kommende metrostationer (Nørrebro Station og Skjolds Plads) på den anden led.

Den naturlige færdsel skal suges ind gennem Mjølnerparken ved, at det offentlige gadenet føres mellem blokkene og bryder dem op som københavnske brokvarterers vanlige karréforløb frem for den nuværende mere massive enhed. De småskumle stier, brandveje og parkeringsarealer omdesignes simpelthen til klassiske københavner-gader med fortove, cykelstier, gadebelysning og bilparkering langs husene.

Den glidende overgang til omgivelserne hjælpes på vej af en kommende grøn cykelrute, der forbinder Nørrebro og Nordvest gennem Mjølnerparken.

Samtidig vendes alle opgangsdørene ud mod gaden, når gårdene lukkes af med nye infill-bygninger i hullerne mellem blokkene. Det giver flere øjne på gaden, mens gårdrummene bliver mere private og trygge at lege i.

Infill-bygningerne bliver alle til ungdomsboliger, der skal give beboersammensætningen et skud studerende. Ligesom de eksisterende mindre taglejligheder med skrå vægge, der er upopulære og har stor udskiftning, erstattes af fire- og femværelses penthouselejligheder i håb om at tiltrække ressourcestærke familier.

I alt vokser Mjølnerparken dermed fra 476 til 627 boliger.

Loft på huslejestigningen

Butikkerne kommer til på vestsiden ud mod Mimersparken og op ad Borgmestervangen, der dermed bliver en 300 meter lang handelsgade. Med supermarked, specialforretninger og caféer med udeservering hele vejen langs Mjølnerparken fra Mimersgade til Tagensvej.

Supermarkedet placeres ved et nyt bydelstorv omtrent midt på butiksstrøget, som sammen med en ny daginstitution og et kommende kvarterhus vil give udefrakommende flere naturlige grunde til at lægge vejen gennem området.

Det omfattende makeover af Mjølnerparken har været undervejs i over fem år, hvor det er blevet udviklet sammen med og godkendt af såvel beboerne som Københavns Kommune. Lejerbo satser på at kunne starte ombygningen i 2019 og være færdig i 2023. 

Hele forvandlingen af Mjølnerparken forventes at koste op mod 1 mia. kroner. Lejerbo København betaler selv, men med støtte fra Landsbyggefonden loves huslejestigningen at blive på maksimalt 10 procent. Kommunen finanserer de nye veje og tilpasningen af infrastrukturen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Der er ingen grund til at slå en bue uden om Mjølnerparken. Fire anerkendte danske kunstnere er nemlig blevet sat til vægs i et af landets vel nok mest berygtede boligkvarter.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling