pixel

Grønt lys til nedrivning af 114 år gammel ejendom

Nye ungdomsboliger er tættere på at finde vej til Valby Langgade. Snævert politisk flertal har givet grønt lys til nedrivning af hus fra 1908.

valby langgade, nybyg

På et forårsmøde i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg endte en afstemning uafgjort — og beslutningen om at give tilladelse, eller ikke, til at rive et 114 år gammelt byhus på Valby Langgade 52 blev derfor udskudt.

Forår blev til sommer, og det samme udvalg mødtes for nylig igen for at stemme om enten at bevare huset eller rive det ned. Denne gang var udvalget dog fuldtalligt — 11 i stedet for 10 — og dermed kunne et snævert flertal, seks mod fem, stemme en nedrivning igennem.

Dermed kan grundejeren godt tillade sig at råbe "skidegodt, Egon", for med beslutningen er der givet et grønt lys fra politisk side til at starte aktionen med at skabe nye ungdomsboliger på Valby Langgade.

Ved nummer 52, ikke langt fra Olsen Bandens fiktive hovedkvarter – Yvonne og Kjelds hus, har grundejeren nemlig en plan. Den nuværende ejendom — et to-etages byhus fra 1908 — skal rives ned og erstattes af nybyggeri, der vil bestå af fire splinternye byhuse, der i alt skal rumme 23 ungdomsboliger.

De nye byhuse er en moderne fortolkning af Valbys gamle bymiljø og vil ikke rage mere end to til to en halv etage op i højden. De vil — ifølge grundejerens plan – blive kilet ind på den smalle grund, klods op ad en moderne, kasseformet etagebygning med en Irma i stueetagen. I dag rummer arealet bag byhuset P-pladser og en stikvej, der leder ned til Nordisk Films hovedkvarter.

Det højeste af de fire huse skal stå dér, hvor den nu nedrivnings-godkendte ejendom står i dag. Bag hovedhuset skal to mindre huse og et tredje hus på to en halv etage placeres på en ret linje.

Men lokalplanen for området kan dog vise sig at stikke en kæp i hjulet for byggeplanerne, selv om grundejer altså har fået lov til at rive huset ud til Valby Langagde ned.

Fra fire til ét hus?

Indtil nu har bygherres planer mødt en vis modstand — ikke kun på grund af planerne om at rive byhuset fra 1908 ned, men også fordi forslaget til den nye bebyggelse ikke stemmer overens med den lokalplan, der gælder for området.

I dag er en stor del af grunden bag ved den eksisterende bygning udlagt som vejareal. Kommunens tekniske forvaltning vurderer, at opførelsen af boliger oven på P-pladsarealet bag ved den eksisterende bygning strider imod principperne i lokalplanen, og derfor kan de 23 ungdomsboliger i de fire bygninger ikke opføres, som situationen er nu.

P.t. er det kun muligt for bygherre at rive den eksisterende ejendom ned og opføre en ny ejendom i nogenlunde samme omfang som den nuværende. Dermed er de reelle byggemuligheder på grunden altså meget begrænsede af den gældende lokalplan.

Derfor står bygherre nu i en situation, hvor der er givet grønt lys til at rive det gamle hus ned og opføre et moderne byhus i stedet. Men skal den oprindelige vision om de 23 ungdomsboliger udføres, vil det kræve at der bliver lavet en ny lokalplan.

S, C og V ville bevare huset

Blandt Teknik- og Miljøudvalgets 11 medlemmer, var det de Radikale, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet, der stemte for nedrivningen, så grunden kunne gøres klar til det nye byggeri.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre ønskede i stedet, at byhuset på Valby Langgade 52 blev bevaret. Det var til trods for, at embedsmændene i forvaltningen ikke mener, at huset i sig selv har nogen særlig arkitektonisk værdi.

De tre partier ønskede at huset fik lov til at stå, og at bygherren og arkitekten derfor måtte lægge hovedet i blød for at finde en måde at forene det gamle byggeri med eventuelt nybyggeri.

Dét hovedbrud bliver både bygherre og arkitekt dog fri for, da der altså var et knebent flertal for give tilladelse til nedrivning. Men foran bygherre ligger nu et arbejde med at få lavet, og godkendt, en ny lokalplan, så der også kan bygges på området bag ved det gamle byggeri.

På nabogrunden mod vest har det også været diskuteret, om kvarterets unikke stemning og landsbymiljø måtte gradbøjes for at skabe nye ungdomsboliger. De skulle have været flettet ind mellem de gamle, små ejendomme, men efter klager fra lokalmiljøet, satte Planklagenævnet midlertidigt en stopper for projektet.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling