pixel

Noma bedrager forvaltning — uden konsekvenser

Det er kattens leg med musen, når Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune igen og igen føres bag lyset af Restaurant Noma.

noma sti bil krukker afspærring

»Efter forvaltningen har kontaktet Noma igen, har de flyttet krukkerne.«

Sådan sagde Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod på Borgerrepræsentatinens talerstol den 14. december.

Men det var forkert. For Nomas store krukker — der ulovligt spærrer stien om Stadsgraven på Christianshavn — står, hvor de stod før.

Og krukkerne er blot seneste eksempel på et Noma, der leger kispus med en teknik- og miljøforvaltning, der tager restaurantens ord for gode varer og giver forkerte oplysninger til dens egen borgmester, som så videregiver dem til byens øvrige politikere.

Det er blevet tid til et jubilæum: Den 10. artikel i føljetonen om Noma, der startede i august 2022, hvor Magasinet KBH begyndte at undre sig over Nomas årelange afspærring af et område, der er designeret fredet fortidsminde.  

Ingen 'uvedkommende'

Efter et mere end fem år langt sagsforløb gav Teknik- og Miljøforvaltningen her i oktober 2023 afslag på Nomas ansøgning om at få dispensation til at spærre stien om Stadsgraven langs Christianshavns Vold.

Noma havde begrundet sit ønske i, at restauranten ikke ønsker "uvedkommende" ind på området, som der ellers ifølge lokalplanen skal være offentlig adgang til.

Restauranten fik af forvaltningen en deadline den 2. november til at fjerne det reb, der spærrer stien — men da Magasinet KBH kiggede forbi den 8. november, hang det præcis samme sted, som det har gjort i flere år.

Forvaltningen havde ikke selv sikret sig, at instruktionen var blevet fulgt, så Magasinet KBH sendte dem et par fotos af, at Noma havde ignoreret deres afslag på en dispensation og intet havde foretaget sig.

En uges tid senere lød svaret fra rådhuset, at man dagen efter, at vi havde sendt dem billederne, igen havde kontaktet Noma og bedt dem om dokumentation for, at hegnet var fjernet — nu med deadline den 16. november. 

Noma fik altså 14 dage ekstra i forhold til oprindelig deadline, men så skulle det også være slut. Forvaltningen skrev til Magasinet KBH:

»Er hegningen ikke fjernet inden denne dato, vil forvaltningen sende et varsel om påbud med frist på ca. 14 dage.«

Med et 'varsel om påbud' kan man gå et skridt videre end den almindelige besked på at få bragt tingene i orden. Proceduren er, at 'varslet' senere følges op af et egentlig 'påbud', og følges det heller ikke, kan der i teorien vente både politibesøg og bøder.

Reb blev til krukker

Af et dokument fra forvaltningen fremgår det, at Noma den 28. november — altså en lille måned efter den oprindelige deadline — sendte forvaltningen et foto af, at afspærringen nu endelig var taget ned. Og dermed lukkede forvaltningen tilsyneladende sagen. 

Men er et foto fra den indklagede part selv nok til at lukke en sag om afspærring af areal, der skal være offentligt tilgængeligt?

Sådan spurgte vi os selv på redaktionen — ikke mindst da Noma i flere år har strittet imod ethvert forsøg på at få åbnet stien langs Stadsgraven igen.

Derfor tog vi den 4. december igen forbi Noma.

Og da vi kom om hjørnet, kunne vi konstatere, at rebet var blevet fjernet — men to skridt længere fremme stod det klart, at Noma blot havde udskiftet rebet med en række massive krukker, der i endnu højere grad end tidligere spærrede stien af.

I det lange sagsforløb har Nomas advokat ellers flere gange argumenteret med, at det afspærrende reb blot var en "underordnet indretning af pædagogisk betydning som kan fjernes på et øjeblik." Og af samme grund har man klaget til det statslige Planklagenævn over afslaget på dispensation med henvisning til, at rebet nærmest var ubetydeligt og faldt under en bagatelgrænse.

Men den 4. december har Noma altså meldt klart ud, at dét argument måske ikke kom fra det mest oprigtige hjørne af samvittigheden.

Stien gennem fortidsmindet Stadsgraven var nu ikke blot spærret af et reb — men af store krukker med planter i, hvis vægt alene nok var af lidt mere end "pædagogisk betydning". 

Fotos tages for gode varer

Magasinet KBH hiver igen telefonen frem og knipser et par billeder, som bliver sendt videre til forvaltningen.

Vi spørger naturligvis i den forbindelse, hvordan forvaltningen nu vil handle — og hvordan man generelt sikrer sig, at man ikke blot bliver manipuleret af den indklagede part, i dette tilfælde altså Noma.

Dér svarer forvaltningen dog ikke på, men otte dage senere — den 12. december — oplyser de til Magasinet KBH, at de på baggrund af vores billeder igen har "kontaktet Noma".

På trods af at Noma altså tydeligt har snydt forvaltningen med sin dokumentation af at have fjernet afspærringen, har forvaltningen ikke lavet det "varsel om påbud" som man ellers tidligere har sagt, at man ville. Man nøjes med en henvendelse.

Og igen har man taget Nomas fotos for gode varer: 

"Noma har sendt fotodokumentation af, at krukkerne er flyttet ud til siden, således at der er fri passage langs stien, og således at de ikke udgør et hegn eller afspærring," skriver forvaltningen til os den 12.12. Og dermed er sagen igen blevet afsluttet.

Redaktionen rynker dog igen panden foran skærmen og spørger sig selv, om dét nu også kan være rigtigt. Så vi spørger igen forvaltningen om, hvordan man sikrer sig, at forvaltningens krav bliver efterlevet — og om man alene afgør sager på baggrund af fotos modtaget fra den indklagede part.

Kan Noma ikke bare have snydt forvaltningen endnu engang?

Borgmester får forkerte oplysninger

Forvaltningen er dog selv så overbevist om, at Noma nu har bragt det hele i orden, at den giver sin borgmester, Line Barfod (EL), dén information med til møde i Borgerrepræsentationen den 14.12. 

Her har SF og R nemlig bedt Barfod om at redegøre for Noma-sagens mere end fem år lange forløb.

Og derfor får borgmesteren den 14. december givet sine 54 politiker-kollegaer i Borgerepræsentationen en række forkerte oplysninger

Ud over flere markante fejl i beskrivelsen af sagsforløbet forsikrer Barfod også om, at Noma nu har fjernet de krukker, som forvaltningen kun kender til på grund af Magasinet KBHs henvendelse — og derfor skulle alt nu være i orden.

Men Noma har ikke flyttet krukkerne. Noma har tværtimod spærret stien af endnu mere eftertrykkeligt.

Den 17. december kigger Magasinet KBH endnu engang forbi Noma og kan konstatere, at krukkerne står og spærrer stien præcis som de gjorde, da vi var på besøg små 14 dage tidligere.

Og ikke nok med dét: Noma har nu også parkeret en stationcar på tværs af stiens indgang, så ingen kan være den mindste smule i tvivl om, at de ikke skal bevæge sig så meget som en centimeter ind på den sti — hvortil der altså skal være offentlig adgang. Der er nu dobbelt afspærring — på trods af borgmesterens forsikringer om det modsatte i Borgerrepræsentationen.

Hvor længe får Noma lov?

Inden Magasinet KBH dagen efter — den 18. december — endnu engang sender billeder til forvaltningen af den spærrede sti, modtager vi svar på vores tidligere spørgsmål om, hvordan man generelt sikrer sig, at ens krav ikke bare bliver ignoreret.

Svaret lyder:

"Forvaltningen foretager ikke opsøgende tilsyn, medmindre forvaltningen vurderer, at der kan være personfarlige forhold."

Med andre ord: forvaltningen tjekker ikke selv op, men stoler alene på oplysninger fra den indklagede part selv:

"Sager afsluttes, når der er indgivet tilstrækkelig dokumentation for, at ulovlige forhold er bragt i orden, fx i form af fotodokumentation," skriver forvaltningen.

Læser Noma med her, kan restauranten altså formentlig læne sig tilbage — nu forsikret om, at de blot kan fortsætte med at sende fotos af ikke-eksisterende virkeligheder ind. Og borgmesteren kan fra talerstolen i Borgerrepræsentationen videregive oplysninger, som forvaltningen reelt ikke ved om er korrekte.     

Magasinet KBH afventer nu svar på nye spørgsmål vedrørende de seneste billeder sendt til forvaltningen af både krukker og bil, der spærrer stien.

"Hvor længe vil forvaltningen lade dette forløb fortsætte?", vil vi gerne vide. Og også:

"Vil man nu endnu engang 'henstille', eller vil man nu sende varsel om påbud? Og vil man endnu engang stole på fotografier sendt af Noma?"

Svarene kommet her i magasinet, når vi har modtaget dem fra forvaltningen.

Magasinet KBH gør særligt meget ud af denne sag, fordi den er af principiel betydning for, i hvilket omfang byens beboere kan stole på, at de politiske beslutninger indskrevet i byens lokalplaner rent faktisk bliver respekteret og kontrolleret.

Noma-sagen er samtidig blot én af omkring 3.350 åbne, såkaldte anmeldelsessager, der handler om potentielle brud på lokalplaner. Og dermed er den blot ét eksempel på et problem af grundlæggende betydning for byens brug og udformning. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

belnurze@gmail.com

Yderst arrogant af Noma.

Gad vide, hvorfor KK ofte er så ineffektiv og upræcis med en vis naivitet oveni? Har selv oplevet det på 2 andre fronter. Denne sag er 5 ÅR gammel! Vildt, at den ikke er sluttet for længst.
henrikih belnurze@gmail.com
På grund af manglende personale. Og der er mange, der nu har opdaget, at det reelt er uden konsekvenser at overtræde bestemmelserne i lokalplaner, hvilket får sagsmængden til at stige. Det er en ond cirkel.
belnurze@gmail.com henrikih
Det giver bestemt mening. Men 5 år!
Sune Norsker belnurze@gmail.com
Sådan er KK - de gider ikke bevæge sig ud af deres varme og trygge kontorer. De er inkompetente. På trods aftalt for mange ansatte, eller måske pga. dem? Det gælder ikke kun sådan en sag, som bare burde være sendt til Fogedretten med bud om omgående fjernelse af obstruktionerne.
Pia Dahl
Tak for jer, og glædelig jul <3
ned_krivblade0r
MASSIVE eyeroll.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling