pixel

Noma får (formentlig) krav om at fjerne afspærring af vold

Efter 4½ år er man stadig i gang med at behandle sag om afspærring — men via lokalpolitikers interesse for sagen er der alligevel nyt.

noma pigtråd hergn

"Sagen er stadig til behandling — og vi kan desværre ikke give et tidsestimat."

Sådan lyder den seneste og officielle opdatering fra Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) om 'Noma-sagen'.

Da vi sidst besøgte Nomas pigtrådsbeklædte afspærring af stien omkring Christianshavns Vold for et par måneder siden, havde TMF netop svaret SF-politikeren Astrid Aller på, hvorfor man nu var gået i gang med at undersøge, om der skulle gives dispensation til Noma.

Sagen har allerede kørt i mere end 4½ år, lige siden Københavns Kommune i september 2018 første gang modtog en beboer-klage om, at Noma — i strid med lokalplanen for området — havde afspærret den sti, der ellers bevæger sig hele vejen rundt om Christianhavns historiske stadsgrav.

Undervejs har TMF sendt Magasinet KBH flere fejlagtige oplysninger, og som vi beskrev i en artikel den 3. februar, gjorde det sig også gældende i svaret til Astrid Aller.

Her skrev forvaltningen, at den statslige Slots- og Kulturstyrelse (SLKS) har oplyst til dem, at de ingen indvendinger har mod Nomas indhegning — kun mod selve udformningen af hegnet.

Men dét stemmer ikke overens med Magasinet KBHs aktindsigt i sagen, hvoraf det eksplicit fremgår, at SLKS har udstedt et påbud til Noma om, at hegnet skal fjernes.

Påbud (formentlig) på vej

Efter at vi på Magasinet KBH forelagde Aller oplysningerne, bad hun om et møde med embedsværket for at få mere klarhed over sagen — og det har hun nu haft.

Aller siger nu i et skriftligt svar til Magasinet KBH:

»Teknik- og Miljøforvaltningen lovede til mødet, at der er skub i sagen nu." 

Allers vurdering er, at TMF formentlig vil ende med at kræve, at Noma fjerner hegnet — men hun fortæller også, at forvaltningen har advaret om, at dét ikke vil betyde enden på sagen:

»Selv når de (formentlig) laver et påbud, kan det påklages, og så kan der gå lang tid før Planklagenævnet laver en afgørelse — og i al den tid kan Noma gøre hvad de vil,« skriver Aller til Magasinet KBH.

Den gennemsnitlige behandlingstid hos Planklagenævnet var i 2021 10 måneder — så selv hvis Teknik- og Miljøforvaltningen skulle udstede et påbud inden for de næste to måneder, kan der altså været gået 5½ år fra der første gang blev klaget over restauranten til Noma, måske, tvinges til at rette op på den ulovlige afspærring.

Alternativt kan TMF vælge at lave en såkaldt "retslig lovliggørelse". Dét vil i praksis betyde, at Noma får lov til at gøre, som de gør, ved at embedsværket med et pennestrøg lovliggør forholdene, som de er — også selv om lokalplanen kræver, at der er "offentlig adgang" til området.

Vi følger løbende sagen — ligesom vi holder fokus på de årlange behandlinger af klager over ulovligheder fra byens beboere.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Ulrik Hedegaard
Det er jo helt go' nat! Noma lukker alligevel snart, så bliver stigen sikkert åbnet op efterfølgende.
uffe.jacobsen_3156
Følg endelig sagen op. Det er en skandaløs sagsbehandling.
Frederik
En klage over et påbud med hjemmel i planloven har ikke opsættende virkning. Så der er ikke noget til hinder for at kommunen håndhæver det selvom påbuddet påklages.
Alicja Fenigsen

https://www.houseandgarden.co.uk/article/piet-oudolf-garden-noma

David Busk Alicja Fenigsen
Så de blærer sig med at et offentligt naturområde er en del af deres firma, som de har lukket for offentligheden uden at få tilladelse.
Alicja Fenigsen
I mellemtiden bliver der pralet med sagen: https://www.houseandgarden.co.uk/article/piet-oudolf-garden-noma
David Busk
*mit=mht (med hensyn til)
David Busk
En privat virksomhed burde ikke få lov til at få dispensation til at gøre hvad de vil mit adgang for offentligheden til offentlige områder.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling