pixel

Politiker vil have klart svar om Noma-sagen

Et svar fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning til Astrid Aller (SF) om Nomas blokering af stien om Stadsgraven tenderer misvisende — Aller vil nu have et møde.

noma spørgsmål svar

Restaurant Noma på Holmen har siden 2018 spærret for den sti, der løber rundt om Christianshavns voldgrav — også kendt som Stadsgraven.

Det er en sag vi har fulgt gennem nogle måneder, og vi efterlod den for en måneds tid siden, hvor medlem af Københavns Borgerrepræsentation Astrid Aller (SF) netop havde sendt en række opklarende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), som står for at behandle sager, hvor lokalplaner — som her — muligvis ikke bliver overholdt. 

Det gjorde Aller på baggrund af oplysninger fra Magasinet KBH i en artikel i december 2022, og forvaltningen har nu svaret hende — men Aller er langt fra tilfreds med svaret.

Er "i dialog" på femte år

Aller spørger først embedsmændene:

Magasinet KBH beskriver, at kommunen undersøger om der kan gives dispensation til Noma, så de godt må lukke for den offentlige sti. Hvorfor undersøger kommunen det?

Forvaltningen giver dog ikke et svar, der særskilt handler om Nomas sag, men instruerer blot Aller i, hvordan forvaltningens standardprocedure er. I svaret til Aller hedder det blandt andet: 

— Når forvaltningen konstaterer et ulovligt forhold, går vi i dialog med ejendommens ejer om at få forholdet lovliggjort.

I parentes bemærket blev Teknik- og Miljøforvaltningen første gang gjort opmærksom på forholdet i 2018 — af en utilfreds borger i kommunen. Videdirektør Lena Kongsbach fortsætter sit svar til Aller:

— Forvaltningen er i dialog med ejer om lovliggørelse, og hvis ejer søger om dispensation for forholdet, er forvaltningen forpligtiget til at søge forholdet lovliggjort på den mindst indgribende måde.

Varsel udstedt i 2019 

Allers næste spørgsmål lyder: 

Det beskrives også i artiklen, at der i 2019 er udstedt et påbud om at hegnene skal fjernes, men at kommunen beklageligvis har overset det. Hvordan agter TMF at handle på sagen nu, hvor påbuddet er klart?

Svaret fra Kongsbach lyder blandt andet:

— Det var Slots- og Kulturstyrelsen der i 2019 udstedte et varsel om påbud og påbud til Noma efter museumsloven. [...] Da området hvor hegnet er etableret, er et fortidsminde, og dermed beskyttet mod tilstandsændringer jf. museumsloven, har forvaltningen bedt Slots- og Kulturstyrelsen om deres vurdering af forholdene, inden sagen behandles. Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at de ikke har indvendinger mod hegnets placering, kun med den nuværende udformning. 

Som Magasinet KBH tidligere har beskrevet, modtog også Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) borgerhenvendelser om Nomas afspærring af stien tilbage i 2018. Og som en aktindsigt har vist, blev TMF allerede i januar 2019 oplyst om SLKSs holdning til den. Her skriver SLKS nemlig til TMF: 

"Det er styrelsens anbefaling, at lokalplanens overordnende angivelser af, at arealerne som hovedregel skal henligge uindhegnede ligesom angivelserne af offentlig adgang, bliver udslagsgivende." 

Men TMF foretager sig ved den lejlighed intet og svarer, at man vil afvente SLKS's behandling af sagen. Det lovmæssige "varsel om påbud" til Noma bliver sendt fra SLKS i april 2019, og TMF gøres ved den lejlighed bekendt med at det nu er udstedt — men foretager sig ikke noget. 

Først efter artiklen her i Magasinet KBH — 3½ år senere, i oktober 2022 — undskylder TMF og forsikrer, at man nu vil gå videre med sagen.

Misvisende svar?

Kongsbachs nylige svar til Aller er dog i bedste fald ufuldstændigt — og i værste fald misvisende.

Kongsbach skriver, at SLKS "ikke har indvendinger mod hegnets placering". Men det er slet ikke SLKSs opgave at behandle hegnets placering — og dermed altså dets afspærrende funktion.

SLKS skal alene sikre, at der ikke opleves skel i et erklæret 'fortidsminde', som Christianshavns voldgrav er. Et fortidsminde må ikke rent visuelt deles op, så offentligheden ikke kan opleve det i sin sammenhæng — men selve hegnets placering har SLKS ikke noget at gøre med. Afspærring af områder falder nemlig ind under Planloven, som er en kommunes ansvar via de lokalplaner, som kommunerne laver for byens arealer.

Det er derfor, at SLKS i oktober 2022 udtaler til Magasinet KBH:

"Kommunen kan til enhver tid håndhæve de regler, hvor kommunen er myndighed. [I forhold til] fjernelse af hegnet [ved Noma] afhænger det af [lokalplanen]."

Og i en tidligere mail til Noma, har SLKS skrevet: 

"Specifikt vedr. hegnet, der skal fjernes [...], skal jeg gøre opmærksom på, at Københavns Kommune har meddelt styrelsen, at kommunen opfatter afspærring/hegning af arealet som værende i modstrid med lokalplanens angivelse."   

Hegnets afspærrende funktion er altså slet ikke et anliggende for SLKS. Det er Københavns Kommune, der er myndighed på området via sine lokalplaner, og derfor skriver SLKS allerede i 2020 en mail til TMF, hvori der står:

"Der vel ikke er noget, der hindrer, at også I tager henvendelse til Noma i forhold til lokalplanens angivelser?" 

Lokalplanens angivelser er netop, at der skal være "offentlig adgang" til området.

Når Kongsbach nu skriver til Aller, at "SLKS ikke har indvendinger mod hegnets placering", stemmer det desuden ikke overens med det påbud om lovliggørelse, som SLKS udstedte til Noma i september 2021.

I dét skriver SLKS:

"Hegnet skal [...] være fjernet pr. 31. december 2021, hvis der ikke inden er truffet anden afgørelse. I forbindelse med lovliggørelse af hegnet, skal der atter eksplicit gøres opmærksom på, at hegning af arealet muligvis ikke er foreneligt med Københavns Kommunes retningslinjer for området."

Og Københavns Kommune har altså ved flere lejligheder overfor SLKS givet udtyk for, at hegningen er i strid med lokalplanen — og dermed ulovlig. Men intet foretaget sig.

"Ikke sikker på, hvad jeg skal tro"

Til Magasinet KBH siger Astrid Aller nu, at hun ikke "føler sig oplyst" af svaret fra Kongsbach. Derfor har hun nu bedt om et møde med TMF, så hun bedre kan gennemskue, hvad der er op og ned i sagen.

Vi spørger, om Aller eller andre politikere i Borgerrepræsentationen har interesse for at kigge TMFs sagsbehandlinger nærmere efter i lyset af Noma-sagen?

Aller svarer: "Lige nu er jeg i hvert fald ikke sikker på, hvad jeg skal tro. Jeg håber, at en gennemgang kan rette op på det, for udefra ligner det, at Noma bare har fået lov at spærre et grønt område for offentlig adgang i flere år selvom det er i modstrid med politiske vedtagelser."

Magasinet KBH følger sagen tæt.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling