pixel

Nordhavns­tunnelen kommer

Men cykel- og gangforbindelse er droppet, og Svanemølle­havnen splittes op i to mens stort byggeri står på

Nordhavnsvej tunnel

Fra næste år må en del af Østerbro formentlig acceptere at blive til byggeplads i en længere årrække. 

Det er ellers mindre end to år siden, at gravemaskinerne sidst forlod området, og den nye, delvist nedgravede, Nordhavnsvej slog bommene op.

Men den to kilometer lange vej på ydre Østerbro løste kun halvdelen af et større, trafikalt hovedbrud, og nu skal der tages favntag med den andel halvdel.

Efterhånden som Nordhavn bliver udbygget, forventer man mere og mere biltrafik til og fra området der i dag nærmest er en halvø. Al trafik ind og ud sker henover små 400 meter land, hvor Nordhavn hæfter på Østerbro.

Før 2017 medførte det en masse biltrafik gennem tæt bebygget by. For skulle man fra Nordhavn videre nordpå — f.eks. med varer fra containerterminalen — gik turen til Helsingørmotorvejen gennem beboelsesgader på Østerbro eller i Hellerup.

Dét problem fik man altså afhjulpet med åbningen for to år siden. Den nye Nordhavnsvej til 2,5 mia. kroner leder i dag en del af trafikken uden om — og ned under — byen og har skabt en mere direkte forbindelse til netop Helsingørmotorvejen. 

Klar til at fortsætte

Men problemet i at al adgang til Nordhavn sker henover én lille stribe land består. Skal man videre fra Århusgadekvarteret til det centrale Nordhavn, er der blot én vej at køre ad — henover en landpassage der blot er 150 meter bred.

Og derfor har det siden 2014 været planen, at Nordhavnsvej en dag skulle fortsætte ud i en tunnel under havnen og dermed skabe en ny forbindelse til Nordhavn.

Det er grunden til, at der ligger en lille blindtarm tunnel ude ved Svanemøllen og venter på at blive ført videre ud i vandet. Den blev efterladt i 2017, da Nordhavnsvejs byggeplads blev pakket sammen. 

Og nu behøver den formentlig ikke vente så meget længere. For her i efteråret vil folketinget efter alt at dømme vedtage den anlægslov, der skal skyde videreførslen i gang. 

Den fremtidige nordhavnstunnel vil løbe godt en kilometer under vand og land og dukke op igen sådan cirka midt på Nordhavn.

Med de ambitiøse planer om i fremtiden at anlægge en stor ø mellem Nordhavn og Refshaleøen, kom der i 2018 også nyt liv i de årgamle visioner om at bygge en lang havnetunnel hele vejen rundt om det indre af København.

Og derfor kan man nu forvente, at Nordhavnstunnelen en dag vil fortsætte under resten af Nordhavn og videre ud i Øresund for at bevæge sig sydover mod Amager.

Ligesom man på Østerbro efterlod en blindgyde, der senere kunne kobles på tunnellen videre til Nordhavn, vil man i Nordhavn nu efterlade en stump underjordisk tunnel, der senere kan kobles på den store havnetunnel — eller den østlige ringvej, som den også kaldes.

Ny lystbådehavn ...

Det forestående arbejde med at bygge etapen fra Østerbro til Nordhavn vil betyde nye tider for sejlerfolket i Svanemøllehavnen, for den nye tunnel skal ligge lige der, hvor deres sejlbåde ligger i dag.

Godt halvdelen af de cirka 1.420 både får lov at blive hvor de er, men de resterende må i en årrække lægge til i en nyanlagt lystbådehavn ovre på den anden side af Kalkbrænderiløbet — i den såkaldte Færgehavn Nord.

Den nye havn vil stå helt klar i 2024 og vil som udgangspunkt være midlertidig, men det er nok ikke utænkeligt, at den senere gøres permanent. 

Efterhånden som Nordhavn befolkes, kan man forestille sig, at flere af de nye beboere begynder at drømme om at have en sejlbåd liggende nær privaten.

Men ingen cykler

Byggeriet af den nye biltunnel har fået kritik, blandt andet fra Rådet for Bæredygtig Trafik og Cyklistforbundet. Flere veje betyder som regel flere biler, og kritikken har lydt, at man med en biltunnel undergraver brugen af metroens linje M4, der ellers åbner to stationer i Nordhavn 2020 og har yderligere fire planlagt.

Et kig på udviklingen af Nordhavn afslører, at biltrafikken i hvert fald ikke bliver nedprioriteret. Adskillige P-huse og P-kældre er under opførsel eller planlagt — og i august 2018 vedtog Borgerrepræsentationen, at der sammen med biltunnellen ikke skal skabes en ny gang- og cykelforbindelse mellem Svanemøllen og Nordhavn, som ellers foreslået.

Hele tre løsninger på at blød trafik skulle kunne krydse vandet var på tegnebrættet. Alle tillod på hver sin vis sejlskibe at komme frem og tilbage mellem Svanemøllehavnen og Øresund, men i sidste ende faldt de altså alle tre.

Cyklistforbundet kaldte tidligere i år den beslutning samfundsøkonomisk uansvarlig

Idyl tilbage i 2027

Den nye forbindelse til Nordhavn bliver altså alene til motoriseret trafik, og Vejdirektoratet forventer, at den åbner for bilerne senest ved udgangen af 2027.

Til den tid vil sejlbådene fra Svanemøllehavnen være vendt tilbage til deres vante plads. Idyllen kan dermed i hvert fald på overfladen forhåbentlig sænke sig igen, mens bilerne haster frem og tilbage mellem Nordhavn og Østerbro på bunden af havnen.

Prisskiltet på den nye tunnel lyder p.t. på 3,6 milliarder kroner. Storebæltsbroen kostede til sammenligning ca. 38 mia. omregnet til 2019-priser.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Stormflodssikring, infrastruktur og byudvikling tænkt sammen til den manglende brik i et sammenbundet København.
læservision
København
En grøn boulevard gennem København og over en biltunnel hele vejen fra Nordvest til Amager.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling