pixel

Tunnel til Lynetteholm er vedtaget

Med plan fra Christiansborg er tunnel til Lynetteholm nu på vej — og afgørende skridt mod den komplette Ringvej Øst er taget.

Havnetunnellen via Sluseholmen

Den har fået partier til at udvandre fra forhandlinger og københavnere til både at grue for årelang byggestøj og drømme om mere effektiv trafik og mere plads på vejene.

"Den" er Østlig Ringvej, som også går under navnet Havnetunnelen: Den store omfartsvej øst om byen, der skal føre biltrafik til og fra den nu vedtagede Lynetteholm mellem Nordhavn og Refshaleøen — og ikke mindst lede gennemkørende trafik uden om trafiktætte Indre By.

I dag er tunnellen kædet sammen anlægget af Lynetteholm, men snakken om en omfartsvej under og udenom Indre By begyndte helt tilbage i 2005 — længe inden der var nogen snak om en kunstig ø i Øresund.

Tunnellen har undervejs i løbet af de efterhånden 16 år på tegnebrættet skabt stor politisk uenighed. Den er blandt andet blevet kritiseret for at være forurenende og ødelæggende for havmiljøet, mens andre hævder, at en ny omfartsvej blot vil være incitament til endnu mere biltrafik omkring hovedstaden — en effekt der betegnes som induced demand.

Desuden skal der også findes mange penge, hvis forbindelsen — der vil blive tre gange så lang som Øresundstunnelen — skal realiseres.

Men nu har landets politikere meldt sig på banen med et meget konkret skridt frem mod at gøre ringvejen til virkelighed.

Sidste efterår satte syv af de ni partier på Københavns Rådhus deres underskrift på en aftale om at igangsætte en miljøundersøgelse af ringvejen.

Og nu er tunnellen også nået til Christiansborg:

I den netop vedtagne aftale om ny infrastruktur i Danmark frem mod 2035 er en forlængelse af Nordhavnstunnellen videre til Lynetteholmen blevet aftalt, og samtidig er der afsat statslige midler til VVM-undersøgelsen af en yderligere forlængelse af vejen ned til Øresundsmtorvejen i syd.

Tilsammen vil de to etaper udgøre den komplette Ringvej Øst.

Engelbrecht og Jensens yndling

Tidligere i år blev anlægsloven til Lynetteholm stemt igennem Folketinget, og derfor er det ikke mærkværdigt, at mere håndgribelige planer for infrastrukturen til og fra øen begynder at dukke op.

Efter planen vil 35.000 mennesker kalde den 2,8 km2 store ø deres hjem, mens lige så mange vil have deres arbejdsplads der. Uden en bro eller tunnel ville samtlige skulle tage turen indover Refshaleøen for at komme nogen vegne.

Der er da også allerede udført en forundersøgelse, der både omfatter ny metrolinje og den nu vedtagede tunnel til Lynetteholm. Da forundersøgelsen lå klar sidste år, var hele ni bud på en tunnelforbindelse med.

Det er løsning Ø4 på kortet herunder, der er kommet med i Infrastrukturplanen — den model som både transportministeren og den daværende overborgmester, Frank Jensen, foretrak.

Ifølge forundersøgelsen vil den koste 20 milliarder kroner at bygge.

Stump venter i Nordhavn

Østlig Ringvej skal i sit udgangspunkt forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i Syd, så trafik mellem f.eks. Nordsjælland og lufthavnen eller Sverige kan køre helt udenom Indre By.

Den første bid fra Helsingørmotorvejen i nord er allerede bygget.

Siden 2017 har den to kilometer lange Nordhavnsvej ledt biltrafik fra Helsingørmotorvejen nord om Ydre Østerbro og over til Kalkbrænderihavnsgade der kiler sig ind mellem Østerbro og Nordhavn.

Og fra 2027 vil en ny gren af dén vej — Nordhavnstunnellen — efter planen være færdiganlagt og kunne føre bilerne direkte til Nordhavn under lystbådehavnen ved Svanemøllen.

Her er planen p.t. at efterlade en stump tunnel i venteposition, så den senere kan fortsættes videre ud i Øresund via Lynetteholmen.

Med Christiansborgs aftale er forlængelsen videre til Lynetteholm altså nu vedtaget — og det samme er den nærmere undersøgelse af den sidste etape ned til Øresundsmotorvejen. 

Dén vil forventeligt blive anlagt som en sænketunnel, hvis VVM-undersøgelsen ender med at give grønt lys.

I aftalen er parterne enige om, at der skal investeres 12,7 milliarder statskroner i infrastrukturen til Lynetteholm. Derudover er der afsat separate midler til VVM-undersøgelsen.

Tunnel skal lokke

Tidligere undersøgelser har vurderet, at omkring 100.000 bilister dagligt vil benytte sig af havnetunnelen i 2050, hvis den bliver gratis at bruge. Dét tal vil kun lige akkurat snige sig op over 50.000, hvis man skal betale for det.

Begge tal forudsætter dog, at kommunen samtidig har gjort turen gennem Indre By mere besværlig end i dag for på den måde at lokke bilister til at vælge den kommende havnetunnel i stedet.

I den førnævnte forundersøgelse foreslår Vejdirektoratet blandt andet, at Nørre og Øster Søgade og Nørre og Øster Farimagsgade snævres ind til ét kørespor hver og bliver gjort ensrettede.

I den modsatte ende af Indre By — ned mod havnen — skal færre spor ifølge trafikforslaget også give bilerne mindre plads på Holmens Kanal.

Samtidig lægges der op til helt at lukke for gennemkørende trafik på strækninger som Slotsholmsgade og Christians Brygge.

De lukkede vejspor vil så kunne bruges til nye byrum og at give mere albuerum til byens bløde trafikanter.

De bilbegrænsende forslag vil ifølge undersøgelsen koste mellem 180 og 300 millioner kroner at udføre. Og oven i dét kommer altså de cirka 20 milliarder kroner for arbejdet med selve tunnellen.

For den høje, samlede pris får man ifølge forundersøgelsen også mindre belastede broer såsom Fredensbro, Langebro og Knippelsbro.

Den nu vedtagede biltunnel til Lynetteholm er i øvrigt ikke den eneste nye adgangsvej, som fandt vej til Folketingets aftale. I planen er der også afsat midler til en ny gang- og cykelbro mellem Indre By og Refshaleøen, der i fremtiden også skal agere adgangsvej til Lynetteholmen for den bløde trafik.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Den skal befri København for tung trafik, men kører byens længe varslede havnetunnel i ring? KBH har gravet efter svar – og københavnerne kan godt væbne sig med tålmodighed.

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling