pixel

Kæmpe stations­kompleks skal gøre Ny Ellebjerg til sit eget bykvarter

Fremtidens knudepunkt for hovedstadens skinnetrafik ligger i Valby, hvor byggeriet ikke stopper med perronerne.

ny ellebjerg transferhub

For de fleste københavnere er Ny Ellebjerg Station sådan et sted, man måske nok kender af navn, men som er lidt svært lige at placere på det mentale kort over byen.

Og det er der ikke noget at sige til, for stationen i grænselandet mellem Valby og Sydhavnen ligger godt skjult inde bag de omkringliggende store hovedfærdselsårer Gl. Køge Landevej, Ellebjergvej og Sjælør Boulevard i et område, du nok kun kommer forbi, fordi du bor der, arbejder der eller er stået af toget der.

Opmærksomheden bliver med sikkerhed anderledes i fremtiden, hvor Ny Ellebjerg er udset til at blive intet mindre end Danmarks næststørste omstigningsstation efter Københavns Hovedbanegård.

For selvom beliggenheden kan være svær at udpege, så er den perfekt til en såkaldt transferstation:

Fire forskellige banestrækninger til S-tog og fjerntog krydser allerede hinanden ved Ny Ellebjerg, som har perroner på tre af dem og snart også får det på den fjerde.

I 2024 slutter metroen sig så til festen, når Sydhavnslinjen åbner – og i årtierne efter tegner der sig muligheder for at koble stationen på flere metroudvidelser og på den kommende letbane gennem omegnskommunerne.

Fra kaotisk til ambitiøst

Selvom Ny Ellebjerg Station altså allerede er et knudepunkt for den offentlige transports skinneføring, så er der brug for gevaldige fysiske forandringer i området, før den også kan blive en central og velfungerende transferstation for de togrejsende i hovedstaden.

Det er i dag et kaotisk og temmelig uoverskueligt sted uden en stationsbygning og med så spredte perroner og adgangsveje, at det kræver forhåndskendskab til labyrinten af lange betonstier, trapper og elevatorer, at nå frem til toget, før det kører – blandt andet er ikke alle sporene direkte tilgængelige fra alle retninger og dermed alle busforbindelserne.

At blive et attraktivt alternativ for passagererne, der kan lette presset på Hovedbanen, kræver et ambitiøst og fremtidssikret stationsanlæg på Ny Ellebjerg.

Og det er nu kommet et vigtigt skridt nærmere med en pose penge fra staten:

I en landspolitisk aftale om initiativer inden for kollektiv trafik, der blandt andet også spytter i kassen til fjernbusterminalen ved Dybbølsbro Station, har regeringen og dens støttepartier fundet 52 mio. kroner til at bygge transferstation for.

Den samlede pris for fremtidens Ny Ellebjerg Station er anslået til 262 mio. kroner, og det er DSB og Metroselskabet, der skal splejse om resten.

Byudvikling på toppen

Den detaljerede plan for det store stationsanlægs udformning er stadig under udvikling.

Men Metroselskabet har et forslag liggende fra Arkitema Architects, hvor overdækkede men åbne plateauer i mange niveauer skaber optimale omstigningsforhold og direkte passagerflows mellem fjerntog, S-tog og metro (og med tiden måske letbane), der ellers har hver deres spor liggende både under jorden, på jorden og hævet over jorden.

Det er også Arkitema, der har designet Ny Ellebjergs kommende metrostop i undergrunden sammen med Sydhavnslinjens øvrige fire stationer – og som i 2000'erne stod for opgraderingen af S-togenes såkaldte ringbane (linje F), herunder anlægget af den nuværende skrabede udgave af Ny Ellebjerg Station.

I forslaget til opgraderingen til en topmoderne transferstation er der lagt vægt på korte afstande gennem brede og trygge omgivelser med ovenlys, friskæringer mod himmelen og forbindelsestunneller uden knækkede forløb.

Dertil kommer muligheden for op mod 80.000 etagemeters nyt byggeri udover og i direkte tilknytning til stationen, der med tilførsel af boliger, butikker og kontorer har potentiale for at udvikle Ny Ellebjerg videre fra et trafikknudepunkt til sit eget kvarter.

Planerne for bygningskomplekset hen over transferstationen er dog i et endnu tidligere stadie, og Metroselskabet nøjes i sit seneste regnskab med at konstatere, at man sigter efter "en mindre bydannelse" på banearealerne, der vil åbne omgivelserne og øge mobiliteten i nærområdet.

Bolden ligger hos Metroselskabet, fordi staten indskød byggeretten i luften over stationen som en del af finansieringen, da man i sin tid besluttede at grave Ny Ellebjergs metroperroner ned i stedet for at lave en metrostation på overfladen som først planlagt.

Byudviklings-projektet over sporene skal derfor gerne indbringe mindst 120 mio. kroner, som Metroselskabet altså skal bruge til regningen for Sydhavnsmetroen, ikke til regningen for transferstationen.

Fra statist til hovedrolle

Ny Ellebjerg Station har ligget, hvor den ligger nu, siden den oprindelige Ellebjerg Station lukkede i 2007.

Originalen fra 1972 lå godt 500 meter længere mod syd ved Ellebjergvej som et stop på S-togenes linje A, og var nok mest kendt for at betjene Valby Hallen i dens storhedstid og for den store parkeringsplads benyttet af langtursbusser til udlandet.

Med den nye placering stoppede både linjerne A, E og F på Ny Ellebjerg, og i 2013 fik regionaltogene også perroner.

En hovedrolle for fjerntogene har Ny Ellebjerg Station indtaget siden 2019, da højhastighedsstrækningen mellem København H. og Ringsted åbnede, så de fleste toge til Fyn og Jylland nu suser via Ny Ellebjerg og Køge (og dermed uden om Høje Taastrup og Roskilde).

Også Øresundsbanen drøner forbi Ny Ellebjerg, men uden at stoppe. De perroner er dog også på vej, så der i fremtiden kan køre fjerntog via Ny Ellebjerg til lufthavnen uden om Hovedbanegården – det er der allerede afsat 175 mio. kroner til på Finansloven ud over det nye beløb til transferstationsanlægget.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling