pixel

Enghaveparken er klar til fremtidens skybrud

Den knap 100 år gamle Enghaveparken er blevet til Danmarks største skybrudssikringsprojekt og har genoplivet Arne Jacobsens pavilloner.

Klimasikret Enghaveparken

Solen nåede lige akkurat at få fat, inden kalenderen officielt sagde sommer, og har du valgt at nyde varmen i Enghaveparken, så har det været i en klimarenoveret udgave af den lige knap 100 år gamle park.

Efter at have måttet undvære sin park i over et halvt år, kunne Vesterbro i slutningen af 2019 indvie en nyrenoveret og moderniseret udgave af parken, og den har allerede nu høstet flere priser.

I år var det således parken, der løb med 'Årets Arne', som uddeles af arkitekternes egen organisation.

Og da Københavns Kommune uddelte priser til byens bedste, nye arkitektur, var parken også at finde blandt de otte, der blev hyldet. 

På overfladen ligner parken ved første øjekast sig selv, men ser man nærmere efter, er der kommet mere belysning, rosenhaven og staudehaven er blevet fornyet, og pladsen foran musikpavillonen er blevet indrettet, så den i vintermånederne kan agere permanent skøjtebane.

Den helt store forskel er dog, hvordan parken reagerer på regnvand.

Danmarks største

Tegnestuen bag renoveringen, Tredje Natur, er kendt for at specialisere sig i mødet mellem bæredygtig arkitektur og klimasikrende natur, og efter renoveringen kan Enghaveparken nu kalde sig for Danmarks største skybrudssikringsprojekt.

Under jorden er der tanke og reservoirer, som kan optage regnen. Og går vejrguderne amok med skybrud, kan hele parken oversvømmes som et gigantisk soppebassin, der kan holde på 22.600 m3 vand — svarende til omkring 10 olympiske swimingpools. På den måde kan den give Vesterbros kloakker bedre mulighed for at følge med regnmængderne.

Tredje Natur lægger i sine visualiseringer op til, at man efter de vådeste dage skal kunne finde kajakken frem.

Et nyt dige af beton, der løber på parkens tre laveste sider, sikrer, at regnvandet holdes tilbage. På tørre dage kan diget leges på, bruges som bænk eller bad for fugle.

Fordi betonen spiller så særlig en rolle i verjsikringen, har den nye Enghaveparken også sikret sig en nominering til dette års Bæredygtig Beton Pris.

Genbrug af vand

Der skal ekstraordinært store mængder regnskyl til for at oversvømme hele parken. Ifølge Tredje Natur er det en "100-års regnhændelse".

Ved mindre voldsomme regnskyl kan parkens sænkede områder klare mosten. Søen er gjort dybere, og boldbanen er blevet gravet ned i tre meters dybde.

Når der kun er tale om hverdagsregn, strømmer vandet fra Enghaveparkens overflade til et 2.000 m3 stort rørbassin.

Det opmagasinerede regnvand kan så bruges til at vande parkens planter i tørre perioder eller af byens fejebiler og på den måde spare grundvand og drikkevand.

Herunder kan du se Tredje Naturs visualiseringer af parken før og efter 100-års regnhændelser:

Arne Jacobsens pavilloner tilbage

Selvom det kunne lyde sådan, er der ikke kun tænkt regn ind i den nye park. Tredje Natur har også ønsket at gøre Enghaveparken mere interessant at opholde sig i i tørvejr. 

Det tre meter høje anlæg omkring boldbanen har skabt et trappeanlæg rundt om banen, hvor man kan tage plads — og ved siden af søen er en springvandslegeplads dukket op.

Renoveringen har også trukket fortiden frem.

Ved hovedindgangen mod Enghavevej er diget trukket ind i parken til en slags foyer, hvor Arne Jacobsens to pavilloner er blevet genopført efter originaltegningerne.

Boderne, der tidligere blev anvendt som kiosk og frugtbod, forsvandt ellers i 1970’erne, da de næsten var rustet væk. Nu skal de i stedet danne ramme om kulturelle aktiviteter.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Vesterbro
Godsbaneterrænet omdannet til Vesterbros nye grønne hjerte.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling