pixel

Ny smutvej gennem kaoskrydset ved Dybbølsbro

Har Københavns Kommune efter 3 1/2 år fundet en varig løsning på de trafikale udfordringer i krydset ved Dybbølsbro? Hvor nogle flyver gennem krydset, frygter andre ulykker.

Det kaotiske kryds ved Dybbølsbro har i årevis været et smertensbarn for cykelbyen København, for der findes næppe et kryds i kongeriget, der er så udskældt som det femsporede af slagsen på Vesterbro. 

Men måske er hovedbruddenes tid ved at være ovre. I fredags kunne Københavns Kommune nemlig indvie en ny og længe ventet cykelsti, der skal gøre det mere sikkert for de 25.000 cyklister, der hver dag passerer krydset ved Dybbølsbro. 

Der er tale om en dobbeltrettet, tværgående cykelsti, der forbinder Dybbølsbro med Skelbækgade og Dybbølsgade.

Den betyder kort fortalt,at du nu kan køre direkte igennem krydset i stedet for at skulle tage det over flere omgange og vente i en ophobende cykelkø på kørebanen. 

Indlejret i løsningen ligger også ambitionen om at gøre det mere trygt for de mange tusind fodgængere, der hver dag krydser fodgængerfeltet ved Dybbølsbro. Cyklisterne på den dobbeltrettede cykelsti møder nemlig rødt lys, når fodgængerne får grønt, og det betyder, at trafikken fremover afvikles over tre skift.  

Endelig er den lille Yrsas Plads for enden af Dybbølsgade blevet indrettet, så det er mere tydeligt, hvilke arealer, der er forbeholdt fodgængere, og hvilke der er tiltænkt cyklister.

Byens bredeste cykelsti

Lige siden krydset ved Dybbølsbro blev renoveret i 2019, har det voldt problemer.

For hvad, der skulle have været en gave til byens bløde trafikanter, endte som et trafikalt virvar, der hurtigt gav det fembenede kryds tilnavnet kaoskrydset.   

Udfordringerne opstod, da man brugte næsten 100 millioner kr. på at udfylde det store hul i vejbroen mellem Vesterbro og Kalvebod Brygge. 

Dybbølsbro havde op til da været underlagt et voldsomt trafikpres, da åbningen af først Bryggebroen og siden Cykelslangen fik flere og flere fodgængere og cyklister til at lægge vejen over den gamle vejbro. 

Og broens udvidelse kom da også kun de bløde trafikanter til gode. Bilerne fik ingen af de ekstra meter. Til gengæld fik fodgængerne cirka fem meter brede fortove, mens cyklisterne fik en 10 meter bred og dobbeltsporet cykelsti at boltre sig på. Den bredeste af slagsen i København. 

Men selv om løsningen gav masser af ekstra plads, råbte byens cyklister hurtigt op.

Den dobbeltrettede cykelsti i den ene side af broen gjorde vejen igennem krydset svær at afkode, og samtidig betød den, at cyklisterne skulle krydse op til to vejbaner og en fodgængerovergang for at lande i den rette kørebane.

Konsekvensen var kaotisk kørsel og cyklister, der hobede sig op på vejbanen. 

Købehavns Kommune forsøgte at forbedre forholdene med blå cykelbaner, piktogrammer, nye skilte og omstilling af signaler, men i 2021 måtte politikerne bide i det sure æble og sætte penge af til en helt ny løsning, som er den, der netop er blevet indviet. 

Svært for uprøvede cyklister 

Og har Københavns Kommune så fået has på det fembende kryds nu? På kommunens Facebook-side er der delte meninger om den nye løsning. 

"Det er blevet så godt. Tog turen hjem fra arbejde, og det var så tydeligt at afkode, hvilken vej man skulle cykle," skriver én. Og den oplevelse er der flere, der er enige i:

"Cyklede der i morges. Morgentrafikken gled meget bedre end før."

Det er dog ikke alle, der er overbeviste om, at trafikplanlæggerne i Københavns Kommune kan læne sig roligt tilbage i stolen nu.

"Den løsning ligner et oplæg til trafikal ragnarok! Måske kan de daglige brugere lære at finde ud af logikken, men trafikanter, som kommer sjældent forbi, vil have meget svært ved at fortolke logikken i det forløb og handle efter hensigten. Der kommer til at ske mange uheld der i fremtiden."

Og en anden tilføjer:

"Ret bøvlet at komme ud på cykelstien fra Skelbækgade - endda udenfor myldretiden. Og fra Dybbølsgade over til Ingerslevsgade. Der kan komme et ret stort kaos i myldretiden. Savner det gamle helt almindelige kryds."

Arbejdet med at udforme den nye cykelsti er sket i et samarbejde mellem ikke så få instanser. Både Københavns Politi, Stadsarkitekten, Vesterbro Lokaludvalg og Cyklistforbundet har været med inde over designprocessen. 

Hos Københavns Politi har man tidligere været skeptisk overfor, om den nye løsning vil få  en større effekt på cyklisternes tryghed, ligesom de forudsiger, at der kan opstå mulige konfliktsituationer mellem ligeudkørende og venstresvingende cyklister på den dobbeltrettede, diagonale cykelsti. Ikke desto mindre har politiet godkendt løsningen.

Hos Københavns Kommune vil man holde godt øje med krydset i de kommende måneder for at se, om alt fungerer, som det skal.   

Mest læste

kommentarer

ballast_hoejreb0k
Har man i Københavns Kommune ikke hørt om rundkørsler? De er jo netop opfundet for at løse problemer som dette.
David Busk ballast_hoejreb0k

Ja præcis. jeg tror regnestykket er at hvis der er mere end fire veje der mødes (altså to og to der går i hinandens retninger), så tager det simpelthen for lang tid, og for mange lyssignaler at der altid vil være nogen der kommer til at vente længere end andre.

Med en rundkørsel så er der jo mere et kontinuum uden huller. Hvis nogen kommer til at vente, kommer de ca. til at vente lige lang tid, da flowet er mere organisk.
Allan Odgaard David Busk
Hvad med fodgængerne? Jeg forestiller mig, at der i myldretiden kan være et konstant flow af fodgængere som så vil bremse trafikken.
David Busk Allan Odgaard
God pointe. I virkeligheden ville det jo være bedst hvis den vej var ens-rettet så der kunne være nogle større fortorv.
ida marie stausholm
En stor fornøjelse for en gammel kone på langsom el-scooter at køre nemt hjem fra Fisketorvet via den nye cykelsti tværs over det nye blå iøjenfaldende cykelkryds til Dybbølsgade og uden at genere de hurtige cyklister. MANGE TAK!
Allan Odgaard

Problemet er, at man har en to-sporet cykelsti omgivet af vejbane og fortorv, og denne munder ud i et traditionelt kryds, hvor cykelstierne er på henholdsvis højre og venstre side af vejbanen.

Dette er der ingen god løsning på og man burde have lavet “opsplitningen” af den to-sporede cykelsti på broen, enten via alm. lysregulering, eller via en bro over vejbanen. Det kunne måske have været kombineret med det broværk man allerede havde i lokalplanen for IKEA og Kaktustårnene.

I øvrigt har den to-sporede cykelsti også ført til en forringelse for gående der kommer fra havnebadet og skal mod Dybbelsbro Station (eller omvendt), da de nu skal krydse fire lysregulerede vejbaner, mod tidl. kun, at skulle krydse to, som var synkroniserede, dvs. i praksis skulle man tidl. vente for rødt lys én gang, hvor man nu typisk skal vente 3 gange.
David Busk
Ville en rundkørsel ikke give mere mening med så mange veje der mødes eet sted?

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling