pixel

Ved Dybbølsbro skal cyklister køre diagonalt over krydset

I 2019 blev Københavns bredeste cykelsti indviet, men forholdene var kaotiske. En af Danmarks første diagonale forbindelser skal løse problemet.

Renovering af krydset ved Yrsas Plads

Det udviklede sig fra den ene dag til den anden til en regulær, kommunal designskandale.

Men her halvandet år efter åbningen af den nye Dybbølsbro, er det nu besluttet helt at omforme det gadekryds, der var anledning til misæren.

Og det sker med en løsning, der kun eksisterer få andre steder i Danmark.

I oktober 2019 måtte Dronning Louises Bro give titlen som bærer af Københavns bredeste cykelsti fra sig. Renoveringen af Dybbølsbro til næsten 100 mio. kr. havde bragt en ny og endnu bredere en af slagsen med sig:

Det store hul i midten af passagen mellem Vesterbro og Kalvebod Brygge var blevet udfyldt med i alt 440 ton stål, og al den ekstra plads gik til de blødere trafikanter:

Bilerne fik ingen af de ekstra meter. Til gengæld fik fodgængerne cirka fem meter brede fortove, mens cyklisterne fik en 10 meter bred og dobbeltsporet cykelsti at boltre sig på. 

Men cyklisterne var ikke tilfredse. Krydset foran Yrsas Plads ved Den Hvide Kødby — og især tilkørlsen til den superbrede cykelsti — blev genstand for voldsom kritik.

Særligt i myldretiden er forholdene stadig i dag kaotiske, og om kun et par år åbner en folkeskole lige rundt om hjørnet og sender flere skoleelever ud i trafikken.

Kommunen har tidligere indrømmet, at krydset fungerer for dårligt, og nu er der afsat 3,5 mio. kroner til at få det ændret.

Politi må pege cyklister

Før den store ombygning var der — som normalt i København — cykelsti på hver sin side af gaden, der fører over Dybbølsbro.

Men efter ombygningen er begge kørselsretninger for cyklister nu placeret i den ene side af broen, mens bilister har den anden side for sig selv. 

Og det er dét, der har ført kaosset med sig. For skal man som cyklist ind på supercykelstien, skal man på Vesterbro-siden først krydse bilist-siden af Dybbølsbro og derefter et fodgængerfelt.

Det er så uintutitivt, at politiet om morgenen tidligere har måttet stå og pege cyklisterne i den rigtige retning for at undgå, at de ender med at køre ulovligt, fordi de ikke har set, at cykelstien er flyttet til den anden side af broen. 

En diagonal løsning

Krydset ved Yrsas Plads har fem ben: De to større gader Ingerslevsgade og Skelbækgade, der krydser hinanden. Og det mere stille ben Dybbølsgade, hvorfra der dog også kommer mange cyklister.

Det er Dybbølsgade-benet, der skal i spil i løsningen på problemet: Herfra skal en cykelsti gå tværs over krydset og over i den dobbeltrettede cykelsti på Dybbølsbro.

Fra Dybbølsgade vil der dermed blive direkte adgang over krydset og ind på broen — når der altså er grønt.

Kommer man fra Ingerslevsgade skal man dog stadig krydse Dybbølsbro og svinge over fodgængerfeltet. Men mængden af cyklister, der venter på at kunne komme over, bliver mindre, fordi også cyklisterne fra Skelbækgade vil kunne køre ind på cykelstien via den diagonale sti fra Dybbølsgade.

Et trafikeret hjørne

Dybbølsbro har igennem flere år været udsat for et voldsomt trafikpres, og i dag passerer ca. 20.400 cyklister, 5.700 fodgængere og 6.400 bilister hver hverdag.

Det tal vil sandsynligvis stige endnu mere, når både den kommende metrostation Enghave Brygge, IKEA City og den planlagte fjernbusterminal ved broen, åbner.

Derfor var ombygningen af krydset at finde blandt de projekter, som politikerne på Københavns Rådhus valgte at prioritere, da de for nylig fordelte de ubrugte midler fra sidste års budget.

Skal bygges om natten

Fordi den tværgående cykelsti bliver en af de første af sin slags i Danmark, er de afsatte penge dog ikke nok i sig selv.

Både Vejdirektoratet og politiet skal sige 'ja', før arbejdet kan begynde. Og gør de dét, ligger det nye kryds alligevel ikke klar i overmorgen.

For det første skal renoveringen af krydset delvist foregå i nattens mulm og mørke for ikke at forstyre trafikken for meget.

For det andet skal en granitskulptur med en kampvægt på mere end 30 ton flyttes fra Yrsas Plads for at gøre plads til den diagonale cykelsti.

Skulpturen er udført af kunsteren Erik Heide og består af to otte meter høje granitsøjler med hul foroven og støbte bænke omkring. Den har stået på pladsen siden 1996 og korresponderet med en tilsvarende, der står i den modsatte ende af Dybbølsbro. To træer må muligvis også fældes.

Tilsammen gør det, at etableringen af cykelstien vurderes som 'meget kompliceret'. Derfor forventes det ikke, at den nye diagonale cykelsti er klar før september 2022.

Det er dog fortsat i god tid før skolebørnenes start i Kødbyens Skole i 2024.

Rettelse

En tidligere version af artiklen angav, at den diagonale cykelsti over krydset var den første af sin slags i Danmark. Det er ikke helt korrekt. I Greve findes en lignende løsning ved Greve Centervej og Søagervej/Skoleholmen. Den har dog ikke helt samme kompleksitet som den kommende løsning ved Dybbølsbro.  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling