pixel

Ny helhedsplan skal forbedre trafikken ved Dybbølsbro

Et af byens største trafikale knudepunkter skal gentænkes, så det i fremtiden kan holde til endnu flere bilister, cyklister og gående.

cyklister dybbølsbro

Inden for de næste par år bliver byggeprojekter for milliarder forløst omkring Dybbølsbro på Vesterbro — heriblandt en ny fjernbusterminal og den stærkt forsinkede Ikea City ved Carsten Niebuhrs Gade, samt den nye metrostation, der bliver placeret ved siden af Fisketorvet.

Det er et område i rivende udvikling, og samtidig et af de helt store trafikale knudepunkter i byen. Særligt i myldretiden er forholdene i dag tæt på kaotiske, og om kun et par år åbner også en ny folkeskole i Kødbyen på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade og sender flere skoleelever ud i trafikken.

En ny, overordnet helhedsplan skal nu løfte de nuværende trafikale udfordringer. De politiske partier på Københavns Rådhus er blevet enige om at afsætte midler til at udarbejde en plan for, hvordan trafikken fremadrettet skal samtænkes på tværs af de bløde og de hårde trafikanter.

Der er samlet set fundet en politisk bevilling på 2,3 millioner kroner på Københavns Kommunes "lille budget", der bærer det officielle navn "overførselssagen".

Hvert forår fordeler politikerne overskydende penge fra året før til nye tiltag i byen. Og en trafikal helhedsplan for Dybbølsbro er altså et af de projekter, der fandt sin vej til årets lille budget.

Plan har været efterspurgt

Dybbølsbro har igennem flere år været udsat for et voldsomt trafikpres, og i dag krydser ca. 20.400 cyklister, 5.700 fodgængere og 6.400 bilister dagligt det omdiskuterede kryds ved Dybbølsbro i retning mod Fisketorvet.

Dét tal vil sandsynligvis stige, når både metrostation, Ikea City og kommende fjernbusterminal åbner. Og de trafikale udfordringer fortsætter ved Fisketorvet.

På den populære cykelbro fortsætter både cykel- og fodgængertrafik med at stige på vej over vandet mod Islands Brygge — i sådan en grad, at Cykelslangen er ved at blive for lille, og at Københavns Kommune har afsat penge til at gå videre med en ny bro over vandet — ' Enghavebro'.  

Derfor har en trafikal helhedsplan længe været efterspurgt. Den skal finde ud af, hvordan man bedst får sendt københavnerne frem og tilbage, til højre og til venstre, i hvad der er  i gang med at udvikle sig til til lidt af et centrum for både shopping, kontorarbejdspladser og transport ud af byen.  

Klar i 2023

Helhedsplanen kommer til at bestå af en overordnet trafikanalyse for hele bydelen — en analyse der skal simulere fremtidige trafikmønstre, og hvordan de bliver påvirket af udviklingen af blandt andet Jernbanebyen, der også er på vej i området.

I planen vil der også være en separat analyse, der fokuserer på nærområdet, som begynder ved Ingerslevsgade/Skelbækgade, bevæger sig over Dybbølsbro og hen mod Kalvebod Brygge og Cykelslangen. 

Vesterbro Lokaludvalg vil blive inddraget i udarbejdelsen af helhedsplanen. Dén forventes at indeholde 3-4 løsningsforslag med en cirkapris for hver løsning og vil forventeligt være klar i midten af 2023 op til forhandlingerne om kommunens budget for 2024.

Man skal dog nok ikke sætte næsen op efter efter en nedgravning af Vasbygade — noget som mange københavnere ellers godt kunne se for sig.

En tunnelføring af den travle indfaldsvej ellers var på tale op til arkitektkonkurrencen for Jernbanebyen, men visionen blev i sidste ende kørt i remise, da prisseddelen blev vurderet for høj

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Niels Madsen_1
Jeg tror man er nød til at tænke stort og betale det, det koster for at få en optimal og langtids holdbar løsning. I løsningen kunne det jo være rart at man kunne gå fra S tog til Fisketorv og den nye busterminal i tørvejr. Der må gerne tænkes i stor stationsdrift hvor der er meget trafik af forskellig slags.
Ann-Dorthe Jensen

Men man skal jo lidt længere. Det er jo ikke kun cykelslangen, men også Bryggebroen der ofte er kaos på, specielt om morgenen, hvor de gående løber for livet og der opstår flere og flere uheld. På begge sider af broen.

hcholdt

Jeg vil opfordre til, at man på samme måde overvejer trafikforholdene omkring Ny Ellebjerg/København Syd Station.

De nuværende forhold virker ikke gennemtænkte...

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling