pixel

Nyt netværk vil skabe liv i livløse bydele

En broget gruppe — med både kulturel og økonomisk kapital — starter nu arbejde for at skabe mere liv i det nye København.

Blæser bladene ensomt ned ad efterladt asfalt i Ørestad? Og er gaderne langs kanalerne i det nye Sydhavn mere Vamdrup efter lukketid end karneval i Venedig?

Med nogle enkelte undtagelser — som f.eks. omkring Århusgade i Nordhavn — mener mange, at København ikke har haft den helt store succes med at skabe nyt byliv i sine nye bydele.

Men det vil et nyt partnerskab nu gå ind og forsøge at lave om på.

Navnet er Copenhagen Creative Partnership, og missionen er "flere mangfoldige, levende og kreative bykvarterer, når byen udvikles."

Mere interessant by

Med i det ny partnerskab er en række organisationer, der i forvejen arbejder med kunst og kultur i byen — men også f.eks. Vesterbro Lokaludvalg og kommercielle ejendomsudviklere som Unionkul, der blandt andet står bag Papirøen og bygningen The Silo i Nordhavn. I alt 11 partnere er med i den nye gruppe.

For kulturelle organisationer er det at skabe kulturliv ofte slutmålet i sig selv. Men også for private udviklere kan der være værdi forbundet med at skabe mere liv i de områder, de er med til at udvikle — også økonomisk værdi.

Den erklærede intention for begge typer partner er derfor, at "skabe en mere mangfoldig, bæredygtig og interessant by, der kan fastholde og rumme byens kreative aktører på den lange bane."

Til "kreative aktører" medregnes både kulturelle aktører og de kreative erhverv og håndværkserhverv — den slags der typisk foregår i lidt mindre lokaler og ofte i stueetager.

Netværket siger på deres nyoprettede hjemmeside, at "kreative bymiljøer har haft svært ved slå rødder i Københavns byudviklingsområder — områder der de sidste mange år har været præget af boligudbygning og udvikling af kontorerhverv."

Kort sagt er der ifølge netværket altså udviklet lidt for meget rå funktionalitet i de nye bydele, og lidt for lidt af det mindre, skæve og sjove, der gør livet i bydelene mere interessant at leve.

Pilotprojekter i 2024

Løsningen for netværket er i første omgang at indsamle viden, så man kan få et oveblik over best-practice i både ind- og udland — altså, præcis hvad skal der til for at gøde skabelsen af liv i nye områder.

Der skal også arbejdes med at udvide netværket til flere af byens aktører, og så skal der i 2024 udvikles et eller to pilotprojekter, der f.eks. kunne bestå af placering af kreative erhverv i boligejendomme eller udnyttelse af tomme erhvervsejendomme — noget der f.eks. har været god succes med på Refshaleøen.

Vesterbro Lokaludvalg er ikke mindst gået med i partnerskabet, fordi udviklingen af godsbaneterrænet til Jernbanebyen allerede er sat i gang — og man her gerne vil sikre sig, at der bliver skabt mere liv, end det er lykkedes i flere andre af byens nye bydele.

Om netværket også kan lykkes med at skabe mere byliv i allerede etablerede bydele — som Ørestad og Sydhavn — vil vi kunne følge over de kommende år.

Det nye netværk blev i sommer støttet økonomisk af Københavns Kommune, og det har sat de 11 partnere i stand til nu at lancere projektet.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

dome_4051

Læste for nyligt at nu ville By & Havn til at "udvikle" Refhaleøen og jeg tænkte Åh nej! Nu bliver den bydel også smadret! Jeg orker ikke mere strømlinede boligområder, hvor selv træerne står snorlige. Flere åndsforladte områder, hvor arkitekttegnede idéer, der sikkert var spændende på papiret, ikke fungere for mennesker af kød og blod.

Så hvis man vil "lære noget" så lad Refhaleøen udvikle sig nedefra op i stedet for oppefra ned.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling