pixel

Old School: Kongens Nytorvs historie

Født som en københavnsk pendant til Place Vendôme i Paris, men undervejs mere en eksercersplads end en royal pryd.

Kongens Nytorv ca 1830

Ti års byggerod er slut, og byens fornemmeste, og 350 år gamle, torv får nu forhåbentlig lov at vise sig frem uden byggeplads i en årrække. Tag med på en tur gennem Kongens Nytorvs historie.

1640

I 1640’erne udvider København voldsomt. Bymuren og voldanlægget ved det nuværende Kgs. Nytorv bliver sløjfet, og den daværende Østerport bliver flyttet længere ud.

Området hvor bastionen havde stået bliver dog ikke bebygget i første omgang, men henlægger i flere år som en lidt kuperet jord- og mudderplads, hvor man på byens skaffot tager livet af kriminelle.

1670

Christian V har inden sin kroning besøgt den franske solkonge i Paris og set, hvor meget pragt og stads han omgiver sig med.

Da Christian bliver konge i 1670, vil han have, at København får et ordentligt kongetorv, som Paris har Place Vendôme. Skaffottet bliver flyttet og jorden brolagt — Kongens Nye Torff er født. 

1688

Christian V giver ordre til, at husene omkring det nye torv skal være fornemme og ikke må være lave. Pladsen skal rammes ind og have format. 

For at være sikker på at eftertiden ikke skal glemme, at det var ham der anlagde pladsen, rejser han en forgyldt rytterstatue af sig selv midt på den. Uden om den bliver anlagt et ovalt haveanlæg med rækker af lindetræer omkring sig: Krinsen. 

En krins er en "krans" eller eller en "kreds".

1749

Frederik V vil demonstrere sin militære magt og har brug for en paradeplads. Han giver derfor ordre til, at Krinsens træer og det grønne anlæg bliver fjernet, så han har plads til at eksercere sine tropper. Kongens Nytorv er derefter uden haveanlæg i mere end 100 år.

Hotel D'Angleterre ankommer i 1755.

1807

Kongens Nytorv slipper uskadt fra englændernes bombardement i 1807, og op gennem 1800-tallet bliver Kongens Nytorv et kulturelt centrum for byen.

I 1870'erne ombygges D'Angleterre og får den form, vi kender i dag. Landets første café åbner på hotellet i 1831, og sydeuropæiske tilrejsende har succes med at åbne nymodens konditorier på torvet.

1916

I 1850'erne får pladsen igen et lille haveanlæg, men det er først i 1916, at det lægges om efter det oprindelige forbillede.

Op gennem 1900-tallet forvandles pladsen til lidt af et trafikkaos med, først, sporvogne, og særligt senere i århundredet med bilernes komme. Et par arkitekter foreslår allerede i 1960’erne, at bilerne skal køre i en tunnel under Kongens Nytorv.

Ind i det 21. århundrede kan man stadig parkere sin bil en meter fra Krinsen, der op til 1998 består af en meget tætklippet oval af træer omkring fire, mere vildtvoksende, elmetræer omkring rytterstatuen.

I 1998 må de dog alle fælles på grund af elmesyge. Der genplantes nogle få lindetræer, men med den megen biltrafik og Krinsen amputeret har torvet ikke længere fordums pragt.

2005

Flere forslag til en omlægning af Kongens Nytorv er på bordet i en række år, og kommunen vælger til sidst ét, hvor trafikken fortsat løber tæt ved facaderne, men hvor der fjernes parkeringspladser omkring Krinsen, så den centrale plads kan blive større.

Andre foreslår, at trafikken i stedet flyttes tættere på Krinsen, så der kan opstå større fodgængerområder foran butikker og caféer.

Da Oticon-fonden træder ind som storsponsor, kan arbejdet gå i gang, og en gennemrenoveret plads med nye træer omkring Krinsen indvies 28. maj 2005. 

2019

Allerede fire år senere, i 2009, begynder dog ti års byggeri for at anlægge metroens Cityring, og i de kommende år er Kongens Nytorv i forskellig grad en decimeret version af sig selv.

Værst står det til fra 2012 og frem. Alle træerne er væk igen, og store dele af pladsen er gemt bag hegn. Biltrafikken ledes gennem en passage i byggepladsen.

I sommeren 2019 forsvinder hegnene og det indre af Kongens Nytorv dukker atter frem. Der er igen kommet træer omkring Krinsen i form af 80 kejserlindetræer, der har stået og vokset sig store på en planteskole i Allerød siden 2013.

Næsten en million chaussésten genskaber overfladen, som den var før metrobyggeriet, og 18 bænke giver mulighed for, at man kan sætte sig og filosofere lidt over, hvor foranderlig verden — og Kongens Nytorv — er.

 

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling