pixel

Forslag: Skab en ny plads til mennesker på Trianglen

Lad Trianglens bilfri område strække sig hele vejen over Østerbrogade og skab dermed en ny, stor plads. Sådan lyder nyt udspil.

Ombygning af Trianglen med mere byrum

Trianglen på Østerbro — med dens fredede, ovale kioskbygning med det irrede tag — er et af den slags steder i byen, som er så almenkendte, at de er blevet klassiske mødepunkter.

Men Trianglen er ikke den slags mødested, man bliver hængende på, når man er færdig med at vente på sin aftale. Man haster hurtigt væk.

Med brosten, pølsevogn og bænke har den lille stump opholdsrum midt på Trianglen ellers klassiske plads-træk.

Men de stærkt trafikerede veje rundt om den efterlader den som en ø i et hav af trafik. Og de efterhånden ret slidte og lidt sporadisk placerede plantekasser med træer i gør ikke meget for at få passerende til at stoppe op.

Nu vil Østerbro Lokaludvalg have politikerne i Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg til at bruge penge på den travle trekant, så dens pladspotentiale kan blive indfriet.

Står det til de lokale på Østerbro, skal Østerbrogade lukkes af for bilister ved Trianglen. Dermed vil pladsen ved den gamle kioskbygning kunne strække sig hele vejen hen over gaden til butikkerne og caféerne ved Trianglens kant ved Odensegade.

Det er en øvelse der ville fire-doble pladsens opholdsareal og gøre den mere rolig, da én af dens sider ikke længere ville være flankeret af en bilgade, men hæfte sig på bygningerne omkring pladsen.   

Permanent løft af pladsen

Det er ikke første gang, Østerbro Lokaludvalg har kastet sin kærlighed på Trianglen.

I 2010 havde lokaludvalget allieret sig med to arkitekter og skabt tre pavilloner for at løfte livet på pladsen. De var dog midlertidige og blev kun stående i tre uger.

Nu vil man gøre noget permanent ved området. Og timingen skyldes ikke mindst, at der er gang i flere andre projekter i nærheden:

Dels går ombygningen af Nordre Frihavnsgade til cykelgade snart i gang. Nordre Frihavnsgade løber netop ud i Trianglen.

Dels står den karakteristiske, runde bygning 'Bien' fra 1907 over for en knap 5 mio. kr. dyr renovering.

Og dels er en vejgenopretning af Østerbrogade hele vejen fra Trianglen til Jagtvej netop begyndt.

Bedre plads til gående og træer 

Udvalget kalder ombygningdrømmene af den trekantede plads for en "opdatering".

På mange måder ville den da også ligne sig selv efter sin forvandling. Den fredede kioskbygning får selvsagt lov til at blive, og pladsen til ophold vil fortsat være trekantet — dog altså mere end fire gange så stor og med mere end dobbelt så mange træer.

Selvom pladsen ville vokse en hel del, så er det i høj grad også området rundt om den, der vil blive påvirket, hvis udvalgets drømme går i opfyldelse.

I dag er fortovet på østsiden af Østerbrogade så smalt, at en person med barnevogn og én, der trækker en cykel, ikke kan komme forbi hinanden uden at gå ud på cykelstien: Kun omkring 1,6 meter er der til gående, mens vejstykket med op til seks bil- og busbaner er cirka 25 meter bredt. 

Men hvis Trianglens opholdsplads kommer til at strække sig hele vejen til Odensegade, vil gående få væsentligt mere plads, caféerne på strækningen kan få mulighed for udeservering, og der vil blive plads til markant flere træer.

Bilerne må tage en V-omvej

Alle kan dog ikke få mere plads, og i dette tilfælde er det bilerne, der må lade nogle af sine kvadratmeter.

Lokaludvalget ønsker at fjerne Østerbrogades gennemskæring af pladsen, så biltrafik ikke længere kan køre ind og ud af Odensegade. Det vil også betyde, at man fremover må køre i et V-formet knæk uden om Trianglens nye plads, hvis man i bil vil køre fra den ene ende af Østerbrogade til den anden.

Samtidig vil der ikke længere være nogen højresving i bil ind på Ndr. Frihavnsgade. Dem er der i dag mange af.

Cyklisterne får — modsat — lidt flere muligheder.

I dag er det ikke muligt for cykler at køre direkte fra Østerbrogade og videre nordpå ad Øster Allé. Man må i stedet kæmpe sig rundt gennem adskilige trafiklys for at nå over på den anden side af Trianglen.

Men i lokaludvalgets vision for pladsen skabes der en mere naturlig, diagonal cykelforbindelse mellem de to gader.

Præcis hvordan det skal foregå, er dog fortsat uafklaret. Man lægger tre scenarier på bordet, med hver sine fordele og ulemper. 


Scenarie 1: "Cyklerne bredt ud"

Her føres cykelstierne frem og tilbage over pladsen i samme afstand som i dag. Det er den model, der forstyrrer det nuværende cykel-flow mindst muligt.

Til gengæld vil man med to adskilte cykelstier også skabe et meget opdelt byrum foran 'Bien'.


Scenarie 2: "Vestligt cykelflow" 

Som navnet afslører, føres cykelstierne her samlet over pladsens vestlige del — tæt op mod 'Bien'.

Det skaber en sammenhængende plads øst for cykelstierne ind mod Odensegade, og Østerbrogades butikker og caféer.

Men det giver et mindre pladsområde længere ude mod 'spidsen' og et mere afbrudt forløb for cyklister, der kører nord mod Svanemøllen.


Scenarie 3: "Østligt cykelflow"

Her føres cykelstierne samlet tæt mod Odensegade — altså over den østlige del af den nye pladsdannelse.

Det er det forslag, der skaber det største sammenhængende byrum ude på den nye plads — og er den foretrukne løsning hos lokaludvalget. 

Denne model giver dog et mere afbrudt flow for cyklister, der kommer nordfra og kører ind mod Indre By.


Bejler om politikernes gunst

Hvis lokaludvalgets drøm for Trianglen skal gå i opfyldelse, skal de altså have politikerne i Teknik- og Miljøudvalget med om bord.

For næste skridt er en såkaldt foranalyse, og det er Teknik- og Miljøudvalget, der skal sætte penge af til en sådan — det kunne allerede være, når der lægges budget til efteråret.

En foranalyse undersøger, hvordan et projekt kan realiseres — blandt andet hvad de væsentligste arkitektoniske og trafikale forhold vil være, og hvad det omtrent vil koste.

Analysen kan så senere danne grundlag for, at der politisk afsættes midler til rent faktisk at gå i gang med arbejdet.

Trianglens fremtid ligger altså nu hos politikerne.

Magasinet KBH følger sagen.

Læs mere om Østerbro Lokaludvalgs planer her.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling