pixel

Renoveret bi og sikring af svømmebad på budgettet

Årets lille budgetaftale er faldet på plads. Bro, bi og jul er blandt modtagerne af ekstra, kommunale kroner.

papirøen vandkulturhus svømmebad

Corona har taget hårdt på hovedstaden. Ingen turister, lukkede restauranter og nedlukning af detailhandlen har betydet tabt omsætning for et tocifret milliardbeløb.

Men med udsigt til at hverdagen vender tilbage, har Københavns Kommune dedikeret ubrugte skattemidler fra sidste år til at sætte byens hjul igang igen.

Manøvren, hvor overskydende penge fra året før bliver fordelt på projekter i det indeværende år, hedder formelt 'Overførselssagen' — men den kaldes også tit 'årets lille budget'.

Københavns Kommune er gennem efterhånden flere år gået under sit årlige budget og har haft overskydende midler tilbage, når den sidste streg er blevet sat i årets regnskab.   

Således også i 2020, hvor forbruget var lavere end budgetteret, og hvor der også var forskellige merindtægter — blandt andet fra salg af ejendomme.

For nogle dage siden nåede politikerne til enighed om fordelingen af pengene — og der er også byudvikling blandt de begunstigede projekter.

Så hvad skal pengene bruges til?

Vedligeholdelse og vandkulturhus

En stor post på 212 mio. kr. er afsat til at renovere kommunens bygninger og institutioner.

Et af mest synlige resultater af den disposition bliver en grundig renovation af den karakteristiske, runde bygning 'Bien' på Trianglen. Den fredede bygning er tegnet af Grundtvigkirkens arkitekt P.V. Jensen Klint og har blandt andet fungeret som sporvognsventesal og kiosk, siden den stod færdig i 1907. Renoveringen vil koste knap 5 mio. kr.

Der er også blevet afsat hele 50 mio. ekstra kroner til et lån til det kommende vandkulturhus på Papirøen, der er blevet ramt af fordyrelser og forsinkelser. De ekstra midler skal sammen med en ekstra donation fra Nordeafonden på 100 mio. kr. sikre økonomien bag det ambitiøse svømmebad.

Ved samme lejlighed er 'Papirøbadets' forventede åbningsdato flyttet fra 2024 til nu 2025.   

Nyt kulturhus i Brønshøj

Kulturlivet udenfor bymidten er der også blevet plads til med en beviling på 32,5 mio. kr. til at omdanne Brønshøj Gamle Skole til et helt nyt kulturhus.

Kulturhuset skal med kommunens ord ‘bidrage til et levende miljø omkring Brønshøj Torv’.

Cykelbro til Refshaleøen

En af Overførselssagens 'highlights' må være konkretiseringen af muligheden for en ny bro over havnen.

Gode cykelforbindelser er blandt kommunens erklærede prioriteter, og de senere år har flere nye cykelbroer over havnen væsentligt forbedret byens infrastruktur for cyklister.

For nylig kunne vi fortælle, at arbejdet med supercykelstierne er blevet taget op igen, og på årets lille budget er der nu også afsat 2 mio. kr til en foranalyse af en ny cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, der siden skal forbindes med cykelstier videre ud på Refshaleøen og til Lynetteholmens fremtidens boligområder. 

Flere badezoner i byen

Ikke bare cykelbroerne, men også havnebade og badezoner, er publikumssucceser der har ført byliv til havnen de sidste par årtier.

Og der er flere på vej. I puljen ‘Et løft til børn og idræt’ er der nemlig afsat 1,1 mio. kr. til etablering af 1-2 nye badezoner i havnen. Dermed vil der blive mere plads til, at børn som voksne kan nyde godt af det rene vand i byen.

Længere nede på listen over projekter, der har fået tildelt kommunale kroner, finder vi blandt andet penge til international markedsføring.

Der er afsat en millon kroner til en jule-pulje, hvorfra man kan søge om midler til 'indsatser', der skal bidrage til at trække turister til byen. Overskriften lyder: 'København som julehovedstad'.

Byen skal ikke blot være god til jul, men også til bæredygtighed. Der blev ligeledes afsat en mio. kr. til to internationale markedsføringskampagner, der skal brande København som 'The Most Sustainable Capital in the World' (verdens mest bæredygtige hovedstad).   

1,2 mio. kr. gik til at bekæmpe støj i parker og ved havnen i den forestående sommer-sæson — og så blev der afsat penge til at forbedre en række kryds og veje rundt om i byen.    

Overførselssagen i København er en politisk forhandling mellem de partier, der stod bag aftalen om budgettet for det indeværende år, som kom på plads tilbage i september.

Det var Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og løsgænger Kåre Traberg Smidt.

 

 

 

 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling