pixel

Rantzausgade bliver gjort fredelig og grønnere

Mere grønt og mindre biltrafik. Snart kan arbejdet med at gøre Rantzausgade til en mere behagelig oplevelse begynde.

Rantzausgade, Nørrebro, byrumsfornyelse

Rantzausgade på Nørrebro er ikke særlig bred, men til gengæld flittigt brugt af både fodgængere, cyklister, biler og busser.

Gaden har i mange år haft et uheldigt ry som én af byens farligste for bløde trafikanter. Derfor har beboere, lokaludvalg og dele af rådhuset i mange år kæmpet for at løfte gadens trafiksikkerhed — og gøre den mere rar at opholde sig på.

Når du om nogle måneder tager chancen her på to hjul, behøver du måske længere ikke den store ulykkesforsikring i baglommen. Et hav af workshops og borgermøder senere ser bestræbelserne nemlig nu ud til endelig at bære frugt.

Mindre fart, mere plads

Som del af den såkaldte overførselssag — også kendt som Københavns Kommunes "lille budget", hvor ubrugte midler fra året før fordeles til nye projekter — har politikerne fundet de sidste af i alt godt 20 millioner kroner til nye trafik- og byrumstiltag i Rantzausgade.

For dén pose penge skulle der gerne være råd til trafikbump, bredere fortove, hjørneudvidelser ved sidegaderne samt bedre plads til at nyde sin kaffe i solsiden på én af gadens caféer eller spisesteder.

Og hvor man i dag skal lede meget længe efter et vejsidetræ på Rantzausgade, vil der med den nye pakke også både blive anlagt bede og plantet nye træer.

Gaden ensrettes mod centrum, hastigheden for biler sænkes til 30 km/t, og cyklister, der skal mod ensretningen, får deres egen, markerede modstrømscykelbane.

I trafikkrydset hvor den grønne cykelrute Nørrebroruten i dag passerer, får cyklisterne fremover bedre overblik og albuerum. Her bliver der nemlig etableret automatiske pullerter, der skal stoppe for gennemkørende trafik.

Ny "skybrudsgade"

Hele gaden er desuden udpeget som en såkaldt "forsinkelsesvej" ved skybrud i kvarteret, og gaden udformes derfor, så den kan være med til at forsinke og omlede regnvand gennem sænkninger i rendesten og særlige rensebede.

Hans Tavsens Park — som ligger parallelt med gaden kun godt 100 meter væk — er også udpeget til at kunne håndtere større mængder regn i fremtiden og lede det mod Søerne.

Anlægsstart har været forsinket over flere omgange. Den seneste plan var at indvie gaden til december med byggestart denne marts, hvilket dog igen blev udskudt grundet projektændringer og fordyrelse af materialer grundet stor byggeaktivitet og inflation — noget som tillægsbevillingen fra "det lille budget" nu retter op på.

Endnu mangler en fast dato, men da tungt arbejde over sommeren er lig utilfredse kunder, har de lokale erhvervsdrivende anmodet kommunen om at udskyde startskuddet til august.

Lander den dér, kan den nye Rantzausgade forventes klar til foråret 2023.

Selvom finansieringen først er på plads nu, blev den samlede gadeplan godkendt af Borgerrepræsentationen tilbage i marts 2017.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Christian Saxeide

Et hurtigt spørgsmål til "...og cyklister, der skal mod ensretningen, får deres egen, markerede modstrømcykelsti."

Betyder det, at det kun markeres – eller kan vi risikere, at der bygges en forhøjning til cykelstien, som ovre i Elmegade. Forhøjningen er efter min mening ikke at foretrække. Synes det fungerer super dårligt i Elmegade.

Jeg bor selv i gaden og glæder mig meget til det hele!
redaktoren Christian Saxeide
I den oprindelige plan (der fortsat er den vedtagne) fra 2017 er der tale om en "bane" — altså der vil kun blive markeret.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling