pixel

"Ny Rantzausgade" rammer milepæl — men arbejdet er langt fra slut

Efter utallige forsinkelser er første etape af nye, cykelvenlige Rantzausgade snart klar. Men arbejdet genoptages til vinter — hvis kommunen kan finde en ny entreprenør.

rantzausgade arbejde

Der er kortvarigt, godt nyt til alle de lokale og de mange gennemkørende cyklister, der i månedsvis har måtte forcere det omsiggribende vejarbejde, der har hærget Rantzausgade.

For efter utallige forsinkelser og udfordringer skulle den første, forbedrede etape fra Åboulevarden til Griffenfeldsgade stå færdig den 15. juni efter en langstrakt periode, der har fået særligt de lokale erhvervsdrivende til at råbe op undervejs.  

Selvsamme lokale havde ellers hænderne over hovedet, da politikerne i foråret 2022 endelig fandt de penge, der skulle forvandle klemte Rantzausgade fra cyklisternes værste mareridt til en rolig cykelgade med plads til ophold, grønt og skybrudssikring. 

Trods sin centrale placering på Indre Nørrebro havde Rantzausgade levet lidt af en skyggetilværelse som trafikal kaosgade, hvor man som cyklist skulle navigere mellem hurtigtkørende bilister, busser i hobetal og bildøre, der åbnede ud af det blå.  

Men det skulle der altså laves om på. Københavns Kommune ville sætte ind med bredere fortove, grønne bede og vejsidetræer, vejbump og skilte, der gjorde det klart, at Rantzausgade er en gade, hvor de bløde trafikanter hersker. 

Forsinket mere end et år    

Glæden blev dog hurtigt forvandlet til frustration, da borene først gik i jorden.

For omdannelsen af Rantzausgade — der skulle have været færdig i foråret 2023 — har budt på utallige forsinkelser og endeløst vejarbejde, der har dirigeret såvel cyklister som bilister uden om den centrale gade, hvor fiske- og blomsterhandlere sammen med restauranter, caféer og kaffebarer prøver at få forretningen til at løbe rundt.

Miseren skyldtes blandt andet, at de indledende undersøgelser, som hele anlægsarbejdet blev planlagt ud fra, ikke har været grundige nok, og at der undervejs i projektet er dukket nye overraskelser op. Blandt andet blev der undervejs fundet et op til 50 centimeter tykt betonlag og under dét et jordlag med dårlig bæreevne.

Derudover besluttede HOFOR undervejs i projektet at lægge en ny vandledning i stedet for at lave mindre omlægninger på den eksisterende. 

Processen har været så kaotisk, at teknik- og miljøborgmester, Line Barfod (EL), i marts meldte ud, at hun simpelthen ikke kunne sige noget om, hvornår det igangværende vejarbejde i gaden ville være færdig

I den seneste orientering til naboerne, der tikkede ind i e-Boks på årets første sommerdag, lyder det dog fra forvaltningen, at de når den senest udmeldte tidsplan. Det betyder, at det lille stykke vej mellem Åboulevarden og Griffenfeldsgade er færdigt den 15. juni. 

Udmeldingen får dog langt fra lokaludvalget til at klappe i hænderne:

"Vi kommer ikke udenom, at det har været en katastrofe med renoveringen af Rantzausgade. Nu er det vores fokus, at der bliver afsat penge, hvis der mangler penge til det resterende! (og det gør der nok!) Og at de sidste etaper af omdannelsen kommer til at gå hurtigt og så gnidningsfrit som muligt for naboer og erhvervsdrivende," lyder det på Nørrebro Lokaludvalgs Facebook-side.  

Går i jorden igen i november

Selv om den første del af Rantzausgade nu bliver åbnet for alle former for trafik, så kan beboerne i området langt fra ånde lettet op. 

Til november forventer forvaltningen nemlig at påbegynde arbejdet på den næste etape, der løber fra Griffenfeldsgade og hele vejen op til Hans Egedes Gade, hvor Den Grønne Cykelsti krydser Rantzausgade.

Forventningen er, at renoveringen vil være klar senest juni 2024, men dét er betinget af, at kommunen finder en entreprenør, der kan udføre opgaven. 

På baggrund af de dårlige erfaringer fra den første etape, har Københavns Kommune og den nuværende entreprenør nemlig "efter gensidig overenskomst" valgt at afbryde samarbejdet, og opgaven skal nu sendes i udbud igen. 

I det nye udbud vil "de udfordringer, der er stødt på i etape A og B" være indarbejdet, ligesom der vil være "stort fokus på kommunikation med lokalområdet i samarbejde med forvaltningen".

Derudover vil Københavns Kommune undersøge, om det vil være muligt at sikre gennemkørende cykeltrafik i dele af anlægsperioden, så Rantzausgade ikke skal tage otte måneder mere i isolation.

Også bilisterne kan se frem til bedre skiltning, når anlægsarbejdet starter op på ny, så de ikke så let bliver fanget i vejarbejdet.

En ny gade i 2024

Bliver Rantzausgade færdig i juni 2024, så vil det være en mere grøn og trafiksikker gade, som beboere og besøgende kan se frem til. 

Rantzausgade genåbner nemlig som en cykelgade, hvor der fortsat må køre biler, men hvor det skal ske på cyklisternes betingelser. Med andre ord må man pænt vente, hvis man i sin bil bliver fanget bag to sludrende venner, der cykler ned ad gaden med 10 km/t. 

Topfarten for biler bliver sat til 30 km/t., og så skal bilisterne også vænne sig til, at de fremover skal lystre gadens ensretning mod Åboulevarden. 

Cyklister kan brede sig i begge retninger, og de gående kan også se frem til mere plads. I den nordlige ende af Rantzausgade op mod Den Grønne Cykelsti vil der komme bredere fortove, der både giver plads til mere udeservering og handelsliv, ligesom der vil komme en såkaldt fleksibel zone i den ene side af Rantzausgade med plads til byliv og aktiviteter. 

Derudover skal regnvandsbede gøre gaden skybrudssikker, og nye vejtræer vil bidrage til gadens grønne profil.

Man kan løbende følge med i udviklingen på projektets dedikererede hjemmeside.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling