pixel

Sagaen om Vanløses to tårne fortsætter

En lavine af kritiske svar til mulige højhuse i Vanløse får politikerne til igen at slå V360-bremserne i.

vanløse, v360, BE

Så er den gal i Vanløse igen.

Ti år er der gået siden planerne for de to erhvervstårne V360 lige ved Vanløse Station første gang kom på bordet.

Sidst vi på Magasinet KBH beskrev projektet i foråret, var det lige før, vi også troede, at nu måtte det ske.

Men ovenpå en særdeles kritisk nabohøring har politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg nu besluttet at søsætte en såkaldt udvidet borgerhøring, "således at alle aspekter af sagen belyses, idet der er stor lokal interesse omkring byggeriet", som det hedder i beslutningsreferatet.

Små ændringer udløste kritik

Sidst vi forlod projektet, har politikerne godkendt et par forholdsvis simple ændringer, som omfatter fældning af et træ, et nyt elevatortårn og en justering af husets placering på grunden.

Ændringerne var små, men de krævede en dispensation fra lokalplanen, som udløste en ny partshøring og naboorientering.

Og mængden af kritiske røster her har altså nu overbevist politikerne om at en yderligere, udvidet høring bliver nødvendig.

I alt har 48 borgere sendt høringsvar afsted. Kun fire af dem forholder sig positivt til projektet.

Erhvervs- og hoteltårne

Før vi dykker ned i kritikken, må vi vist lige gennemgå, hvad projektet drejer sig om, og hvorfor det har sat Vanløse-sindene i kog igen.

Projektet har undervejs i forløbet ændret sig flere gange og omfatter i sin nuværende form to huse på 8 og 11 etager på henholdsvis 30 og 40 meters højde — tegnet af blandt andet den lokale Vanløse-tegnestue BE Arkitekter. 

Tårnene står på en fælles, to-etagers base med en offentlig tilgængelig plads på taget. Byggeriet får en firkanet, men afrundet, form og beklædes — formentlig — med for-patineret zink ikke ulig f.eks. Mærsk-Tårnet og Axel Towers.

Nederst bliver der plads til dagligvarebutikker, fitness og café, mens de øvre etager får 20.000 m2 kontoror og 80 hotellejligheder.

Allerøverst er der gjort plads til en restaurant, som det oprindeligt var planen skulle rotere — deraf navnet V360: Vanløse 360 grader. 

Dét satte brandmyndighederne dog en stopper for, og kommende restaurantgæster må derfor, hvis huset nogensinde bliver bygget, tage til takke med en fast udsigtsplads fra de opdækkede borde.

Selvom tårnene ikke er synderligt høje, når man sammenligner dem med eksempelvis SAS-hotellet, rager de alligevel godt op over Vanløses øvrige bymidte og har siden offentliggørelsen givet anledning til heftige diskussioner blandt de lokale.

"Det er jo ikke Manhattan"

Tilbage til nabohøringen.

Mange af henvendelserne er bekymrede for udsigten til, at flere butikker, erhverv og hoteller ikke vil gøre bymidten mere attraktiv, da de mener, det i stedet er flere boliger og attraktive byrum, der er brug for.

"I forvejen er Jernbane Allé allerede en trist affære med flere tomme butikker," lyder et svar.

Andre peger på, at byggeriet er for højt og vil medføre vindturbulens samt lange skygger om dagen og lysforurening om natten.

"Og højhuse i Vanløse — hvad skal de her? Det er jo ikke Manhattan vi befinder os på!" lyder et andet. 

Andre høringssvar forholder sig specifikt kritisk til de tre ændringer, der blev stemt igennem ved den seneste lokalplan. Især beslutningen om at rykke tårnenes grundbase en anelse.

"Forpladsen reduceres og gives en anden form uden vurdering af, hvordan det vil påvirke bymidten," lyder en kommentar fra en gruppe som kalder sig Vanløse Bymidtegruppe, og som gennem længere tid har været i dialog med kommunen om den fremtidige udvikling af Vanløses centrum.

Derudover peger gruppen på, at de mange butikslukninger i indkøbscenteret Kronen kun 60 meter væk vidner om, at der ikke er behov for flere butikker — tiden er ganske enkelt løbet fra lokalplanen, mener de.

Vil have mere indflydelse

En enkel borger mener, at bygherren bag projektet "i mange år har skabt flere uholdbare løsninger" og efterlyser maksimal indflydelse "inden det er for sent".

I alt mener 32 af de indsendte svar, at projektet ikke passer til Vanløse bymidte. Og flere bemærker, at de på baggrund af seneste ændring af planerne ikke har følt sig inddraget i en "rigtig" høring, hvor man kunne følge med i høringssvarene på kommunens hjemmeside.

Dét kan formentlig skyldes, at den egentlige høring om projektet fandt sted helt tilbage i 2012 — og at den nuværende, mindre nabohøring faldt i forbindelse med seneste dispensation.

Som svar på kritikken hæfter bygherren Holberg Fenger Invest A/S sig blandt andet ved, at det nuværende projekt er tilpasset Vanløse Bymidte ved at ligge integreret med de øvrige bygninger "som er helt i tråd med det oprindelige grundlag i lokalplanen." 

De skriver desuden:

"Mange steder omkring S- og Metro, fortættes centrale beliggenheder i disse år, med bygninger med en højere højde end tidligere, netop for at markere den centrale placering."

Også embedsfolkene i Teknik- og Miljøforvaltningen mener ikke, at høringssvarene har givet anledning til at ændre vurderingen af sagen. Og derfor anbefalede de politikerne, at der nu blev givet byggetilladelse, så gravemaskinerne endelig kunne gå i jorden.

Men det var politkerne altså uenige i. Socialdemokratiet og SF stemte blankt, men alle øvrige partier stemte for, at der nu skal gennemføres en udvidet børgerhøring.  

Et årtis diskussion

Historien om det sejlivede projekt tog sin start i 2012, hvor boliginvestor og Vanløse-borger Flemming Fenger præsenterede idéen sammen med to andre byggerier i Vanløses bymidte. 

Foruden v360 drejede det sig om projekterne Hjørnestenen og indkøbskomplekset Galleri A. Sidstnævnte fik senere en ny investor, ændrede navn til Kronen Vanløse og blev rent faktisk opført, mens vi i længere tid ikke har hørt meget til Hjørnestenen.

Flere års snak og indvendinger førte i 2018 til et nyt, revideret projekt og en ny byggeansøgning. Heller ikke denne gang lykkedes det dog at få gravkøerne i gang, før corona-nedlukningen igen satte projektet i stå. 

Først i foråret 2022 kunne politikerne vedtage den nye, reviderede lokalplan, som altså på baggrund af den særdeles kritiske nabohøring snart skal diskuteres igen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Mads Frost
Jeg håbede på at det ville blive færdigt imens jeg boede i området. Men ak ja gamle nisser i KBH der ikke vil have forandring, så deres huse kan have alt for høj kvm pris.
Jeppe Moltzen

Tænk engang at 40 høringssvar kan lægge

et projekt ned. helt gak gak
simonsens_1737 Jeppe Moltzen
Velkommen til demokratiet!
madshov Jeppe Moltzen

ja, det er helt groteskt.

Hhv 8 or 11 kan næppe klassificeres som højhuse. Tydeligvis nogen som aldrig har sat en fod på Manhattan.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling