pixel

Byggeri på Stejlepladsen kan gå i gang

Sidste klagemulighed for protestforeninger er udtømt.

stejlepladsen overblik

Kort
Stejlepladsen

Københavns Kommune har ret til at tillade byudvikling på Stejepladsen.

Dét står nu klart, efter at en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kort før jul gik imod 'Foreningen Fiskerhavnens Venner' og 'Danmarks Naturfredningsforening'.

De to foreninger havde klaget over både den lokalplan, der er besluttet for området, og den miljøvurdering, som er lavet.

Ifølge foreningerne havde man i forberedelserne til byggeriet — og i miljøundersøgelsen — ikke tilstrækkeligt undersøgt en lang række væsentlige forhold. Og derfor krævede man byggeplanerne indstillet.

Blandt andet mente foreningerne, at man ikke i tilstrækkelig grad havde undersøgt, hvordan bestemte fuglearter kunne blive påvirket — og at man ikke havde tjekket ordentligt efter, om der var truede markfirben og flagermus i området, noget som ville kunne få betydning for byggeplanerne.       

Men Miljø- og Fødevareklagenævnet gav ikke foreningerne medhold i nogen af de anførte punkter, og dermed kan man nu som planlagt sætte gang i byggemodningen af området fra foråret. Med andre ord vil der med vårens komme også ankomme f.eks. kloakrør og elkabler til jorden under Stejlepladsen.

Planklagenævnet afviste allerede i juli 2022 de forskellige klagepunkter, og med afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er Københavns Kommunes lokalplan fra 2021 nu endeligt erklæret gyldig.   

Mest læste

kommentarer

belnurze@gmail.com
Godt med variation i et område. Det er samtidig trist, at denne tankegang ikke præger Kbh’s byggerier generelt. Det kunne vi godt bruge

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling