pixel

Stillads­reklamer kan blive forbudt i Indre By

Nye retningslinjer skal rydde op i junglen af ulovlige stilladsreklamer, som måske helt forbydes i centrum fra næste år.

reklame, rådhuspladsen

Det var egentlig meningen, der skulle komme styr på det sidste år.

Her vedtog Københavns Kommune nye regler for stilladsreklamer, så de ikke fyldte for meget i gadebilledet og skærmede de ofte flotte, historiske bygningsværker bag stiladset. 

For ikke at skæmme byen måtte kun 40 procent af stilladsets beskyttelsesdug bruges til reklamer, mens de øvrige 60 procent skulle dækkes af en fotostat med en 1:1 afbildning af facaden bag stilladset — eller som den ville se ud, når byggeriet stod færdigt.

Men reglerne blev aldrig rigtig overholdt af byens reklamebureauer. Og bad kommunen dem om at pille de ulovlige reklamer ned, blev de ofte blot erstattet af nye i et tempo som var svært at følge med i.

I et forsøg på at løse problemerne har har de københavnske politikere for få dage siden vedtaget nye retningslinjer, som både forenkler og strammer reglerne for, hvor — og hvor meget — der må hænges reklamer i byens rum.

Historiske byrum skal skånes

Målet er, at reklamer, der fremover hænges op rent faktisk har fået tilladelse — og at de pilles ned igen, hvis de ikke har.

Først og fremmest dropper kommunen al den procentregning og indfører i stedet "vejledende maksimumstørrelser" på 60-120 m2 i "særlige kulturmiljøer" og 250 m2 andre steder i byen — og ved de større indfaldsveje op til 350 m2.

"Særlige kulturmiljøer" dækker over områder, der "illustrerer et tema, en tidsepoke eller en udvikling, der har fundet sted", og derfor kalder på ekstra beskyttelse fra støjende reklamer.

Og så skal de særligt historiske dele af byen fra næste år helt skånes for stilladsreklamer.

Reklameforbudet på stilladser vil gælde for Slotsholmen, Amagertorv, Højbro Plads, Gråbrødre Torv, Kongens Nytorv, Nyhavn, Nytorv, Gammeltorv og langs Christianshavns Kanal.

Fremover vil kommunen hvert år vurdere, om der eventuelt bør ændres i de reklamefri zoner.

Derudover kan stilladsreklamer ikke længere godkendes i uheldsbelastede vejkryds. Hvilke kryds det drejer sig om, vil blive opdateret årligt i forbindelse med den såkaldte 'Mobilitetsredegørelse', som årligt giver en status på byens trafik.

Fra næste år skal reklamebureauerne desuden betale rådhuset for at hænge stilladsreklamerne op. Mere præcist vil det koste 6 kroner pr. m2 pr. dag, hvilket svarer til en indtægt på rådhuset på 1.200 kroner om dagen for en reklame på 200 m2.

I dag er al administration af stilladsreklamerne skattefinansieret, og bureauerne bag er fritaget for gebyrer, når de søger om tilladelser. Men det bliver altså ændret nu, så reklamebureauernes egenbetaling helt skal dække omkostningerne ved at administrere dem.  

Muligt reklame-forbud i Indre By

De nye retningslinjer blev vedtaget med stemmerne 7-4 og vil fra næste år altså danne grundlag for behandlingen af alle ansøgninger om stilladsreklamer.

SF og Alternativet ønskede dog at gå endnu længere og stillede et ændringsforslag om at det til næste evaluering bør vurderes at indføre et forbud mod stilladsreklamer i hele Indre By, herunder Christianshavn.

Også dét forslag blev vedtaget med stemmerne 7-4 og kan altså betyde, at en stor del af byen helt frigøres for stilladsreklamer fra næste år, hvis politikerne til den tid finder det nødvendigt.

De Konservative lod omvendt vide, at de ikke støttede de nye, strammere retningslinjer, men i stedet ønskede mere fokus på, at de eksisterende regler blev overholdt. Også Venstre mente de nye regler var for restriktive.

For nylig kunne vi berette, at kommunen i mindst syv tilfælde har meldt reklamebureauer til politiet for ikke at overholde de nuværende reglerne. I visse tilfælde dækkede reklamebannerne tæt på 100% af stilladsernes areal ud mod byen — trods reglerne.

Men politi og domstole manglede ressourcer til at at løfte opgaven, og da der ingen retspraksis er på området, lød vurderingen, at der ville gå mindst to-tre år, før politiet overhovedet ville kunne udskrive bøder for opsættelse af ulovlige reklamer.   

Så nu har et flertal altså besluttet af forsøge sig med et nyt regelsæt i stedet. Om dét vil have en effekt — eller overtrædelserne blot vil fortsætte — ved vi først til næste år, når de nye regler træder i kraft. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling