pixel

Metro tester løsninger på støj fra togene

Beboere klager fortsat over støj fra M3 og M4. Metroselskabet forsøger sig med løsninger, der skal undgå en lukning af metroen.

Metroselskabet sætter ind over for støjgener

Der var pomp og pragt og dronningebesøg, da Cityringen efter ni måneders forsinkelse endelig åbnede i september 2019.

For nogen blev lyden af fest dog hurtigt erstattet med noget mere enerverende og vedvarende: Larm og rystelser fra togene i dybet under lejlighederne.

Helt i begyndelsen af Cityringens levetid — da den endnu kun var en vision — havde Metroselskabet ellers lovet, at man ikke ville komme til at høre Cityringen i drift.

Dét løfte baserede selskabet på, at der stort set ikke havde været nogen henvendelser om støj fra beboerne i nærheden af de to første metrolinjer, M1 og M2.

Senere spåede en VVM-redegørelse af den nye metrolinje dog, at 3.300 af de godt og vel 15.000 naboer ville kunne høre M3 Cityringen.

Den spådom ser ud til at være gået i opfyldelse, for indtil videre har selskabet modtaget 438 henvendelser om støjproblemer. 

Ud af 90 målinger over det seneste års tid er der dog kun fundet to boliger, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er målt overskredet.

Forværring sidste halvår

Ifølge Metroselskabet er det de vibrationer, der skabes, når togene kører på skinnerne, der opleves som støj. Og de er blevet værre — i løbet af det sidste halve år har der været en stigning i både det målte vibrationsniveau og antallet af naboer, som er generet af det.

Dét har resulteret i et åbent brev til medlemmerne i Københavns Borgerrepræsentation underskrevet af Borgernetværket Nej til Metrostøj, og klagerne har fået Metroselskabet til at alliere sig med ingeniørerne hos Rambøll for at finde årsagen til stigningen i vibrationerne.

Endnu er der ikke fundet nogen entydig forklaring på udviklingen. Men noget tyder på, at en reduktion af vedligeholdet af hjulene bærer en del af skylden.

Anbefalet af Rambøll har Metroselskabet derfor siden slutningen af april være mere omhyggelige med vedligeholdelsen: Hjulene slibes simpelthen oftere, så bremseflader og slag og mærker, der kan skabe vibrationer, udjævnes.

Tiltaget har sendt vibrationsniveauet i tunnelerne ned til samme niveau som i sensommeren 2020.

Tre tiltag testes

Dét er dog altså stadig en hel del mere, end før metroen kom til verden — og for nogen altså stadig for højt.

Rambøll har peget på, at en udskiftning af de såkaldte 'svelleblokke' måske kan være en løsning på problemet. Men dette ville ikke blot betyde en lukning af Cityringen i fire måneder. Det vil også koste et meget stort millionbeløb.

I første omgang arbejder Metroselskabet derfor hen over sommeren med tests af tre mindre omsiggribende tiltag:

Smøring af skinnerne, en lille udvidelse af sporvidden og en såkaldt korrektiv slibning af skinnehovedet.

Skinnehovedet er den øverste, profilerede del af en jernbaneskinne.

Metroselskabet tror, at de tre løsninger tilsammen kan føre til, at færre generes. Man vil dog ikke love, at der ikke fortsat vil være naboer, som vil kunne høre togene, når arbejdet er færdigt.

Testresultaterne forventes at ligge klar til september.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling