pixel

Mere gadeliv og nye boliger til "gemt" plet på Nørrebro

På Indre Nørrebro er der planer om nye boliger og tilbygninger til ældre industrikarré — og bedre gadeliv med mindre parkering.

struensegade, mangor nagel,

Ved Assistens Kirkegårds sydligste hjørne er forandringer måske på vej til flere ældre byggerier omkring en samlende baggård.

Her ligger en karré, som ved århundredeskiftet var et helt lille fabrikskvarter, hvor Glud og Marstrands Metalvarer lå. I fabrikkens storhedstid blev både blikspande og det kendte stel Madam Blå produceret her mellem Strunseegade og Rantzausgade.

Bygningerne er et fint eksempel på dansk historicisme, som blandede klassisk dansk byggestik med dekorative facadeudsmykninger — ofte inspireret af sydeuropæisk kunsthistorie.

Fabrikken lukkede allerede i 1930'erne, og siden har karréen tjent andre produktionsformål, før den blev til erhvervslejemål.

Mere liv på brostenene

En investorgruppe ønsker udvikling i området og har for nylig udarbejdet en projektbeskrivelse og taget initiativ til en dialog med kommunen om fremtidens 'Struenseegården'.

Endnu er intet vedtaget, men planerne for forandring er ganske detaljerede.

Går det som gruppen ønsker, kan hele gårdmiljøet og alle bygningerne renoveres, erhvervsetager blive omdannet til boliger — og en ekstra etage komme til på huset i indergården, mens en ny 'infill' bliver opført ved Struenseegade 13.

Til forskel fra de øvrige huse i karréen har den nuværende, lave bygning med nummer 13 ingen særlig bevaringsværdi og foreslåes derfor helt omdannet.

I dag står her et tre-etagers hus midt mellem to med fem til seks etager, men ved at ombygge og bygge ovenpå, vil man bedre sammenkoble de to eksisterende bygninger.

Omme i baggården er tanken at opføre en en ny tagetage på gårdhuset, der — hvis alt ellers går efter planen — får seks nye lejligheder og en tagterrasse. Fortil vil kontorer i karréens øverste etager blive omdannet til 19 nye boliger med nye kviste og ovenlys i tagfladen.

Og i stueetagen ud til Struenseegade skal udadvendte funktioner som café og restuaranter skabe nyt liv, på hvad der i dag er en lidt stille, brostensbelagt gade domineret af parkering.

Projektgruppen foreslår, at hele Struenseegade ensrettes, at antallet af parkeringspladser halveres — og at gademiljøet generelt får en overhaling, så det hele hænger bedre sammen med Tavsens Park og Assistensens grønne områder på den ene side og Rantzausgades byliv på den anden.

En ny pladsdannelse og belægning skal give kommende beboere og forbipasserende god plads til udeservering, når vejret er til det.

Grøn infill på historien

Det er tegnestuen Mangor & Nagel, der slået stregerne til den omfattende omdannelse af hele karréen.

Den lave bygning ud til Struenseegade er i Mangor Nagels hænder blevet udstyret med en irgrøn overbygning, der ud over at binder de eksisterende byggerier bedre sammen i højden også trækker arkitektonisk på karréens industrielle fortid.

Den særlige grønne farve kommer fra ophængte skærmtegl, mens vinduesrammerne er i træ, som også trækker på den omgivende arkitektur. Et mere moderne indfald bliver de store gulv-til-loft vinduer, der skal sikre optimalt lysindfald uden at sætte den historiske arkitektur over styr.

Gårdhuset får også et moderne tilsnit med store vinduer, nye tagetager og private haver på taget — men bevares ellers i dens gamle, industri-stil, som også fortsættes indvendigt med blottede konstruktioner og tunge materialer.

De nye boliger under taget opføres med enten kviste eller ovenlysvinduer for at give optimale dagslysforhold. Indvendigt ønsker man at fritlægge tagets eksisterende bjælkekonstruktioner for både rumlighed og coolness-faktorens skyld.

I skrivende stund er forhåndsdialogen om projektet afsluttet, og Teknik- og Miljøforvaltningens sagsmappe venter på en mere formel ansøgning. Derefter går en længere proces igang, som måske vil involvere dispensation for godkendte bygningshøjder.

Hvornår arbejdet går i gang, må vi derfor indtil videre vente med at se.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling