pixel

Kirken greb ind: Nu bliver Tårnby Torv lavere

Den nyfortolkede udgave af Tårnby Torv skal løfte området ind i det 21. århundrede — men må ifølge kirken og de lokale ikke rage for højt i vejret.

Tårnby torv nyt

På Amager er man ikke kendt for at give sig. Eller at give afkald på alt det, der peger tilbage på det særligt amagerkanske.

Derfor krævede det også et kompromis at få muliggjort en nedrivning af det gamle butikscenter på Tårnby Torv — et center, der for nogle nok rangerer højt på listen over Københavns mest trøstesløse oplevelser — og erstatte det med et spritnyt et af slagsen.

Firmaet AP Ejendomme har en plan om helt at fjerne det gamle center og erstatte det med et nyt, der også har plads til boliger. Tårnby Kommune har længe gerne villet gøre noget ved konsekvenserne af fortidens syn på byudvikling, så den idé har man været meget lydhør over for. 

Det nuværende butikscenter blev opført i slut-60'erne og er et skoleeksempel på datidens arkitektoniske tendenser: Et lavt, gråt betonbyggeri, omkranset af parkeringspladser, og hvor aktiviteterne vender indad — og ikke ud mod gadens rum.

En nedrivning og et nyt byggeri vil dog kræve en ny lokalplan for området — og sådan en plan skal sendes i høring, før den kan vedtages. En del af planen betstår af at bygge i op til syv etager på det nye butikscenter, og dén detalje har i høringen mødt modstand fra både den lokale bevaringsforening og Københavns Stift. 

Bevæger man sig 300 meter sydpå ad Englandsvej, ligger Tårnby Kirke på højre hånd.

Her var man bekymret for, at det et butikscenter i syv etager ville skygge for udsigten til kirketårnet fra den nordlige del af af byen — og derfor har man protesteret imod højden på byggeriet.

Københavns Stift bruger samtidig sin ret til at nedlægge veto mod lokalplansforslaget. Dét har fået kommunen til ikke blot at tage stiftets bekymring alvorligt — men også at reducere den del af bygningen, der vender ud mod Englandsvej fra oprindeligt 7 etager i 25 meters højde til 5 etager og en samlet højde på 21 meter.

Det berørte byggefelt er navngivet C og er den del af det kommende butikscenter, der kunne forstyrre udsigten til Tårnby Kirke. Feltet er nu opdelt i to dele, hvor der nu kun kan bygges i henholdsvis 5 og 6 etager — lavest ud mod gaden.

Ændringen har fået kirkens velsignelse og er nu blevet vedtaget af politikerne på Tårnby Rådhus.

Åbne facader skal skabe liv på torvet

Tårnby Torv vil på trods af højdereduktionen fortsat lægge lokaler til butikker, caféer og boliger — og med sine 19.000 etagemeter forbeholdt detailhandel vil der blive næsten dobbelt så meget plads til butikker som i dag.

Det nye center ligger nederst i byggeriet og vil nu have åbne facader ud mod et renoveret torv — for at skabe liv på pladsen og gøre den til et mødested for lokale.

Der vil også blive plads til beplantning i form af træer, noget der i dag er helt fraværende på torvet.

Indenfor bliver butikscentret indrettet med butikker fordelt på hver sin side af et klassisk hovedstrøg gennem hele bygningen. Boliger på de øvre etager skal medvirke til at skabe liv i og omkring bygningen.

De nye lejligheder vil blive fordelt mellem et-værelses og familiestørrelse, og en del af dem vil blive placeret i et nyt, separat byggeri overfor Tårnby Torv.

Her vil Tårnby Torvs ejer — AP Ejendomme — opføre et boligbyggeri i tre etager med samme åbne baser i stueetagen som i "hovedbygningen", på en plet, hvor der i dag er en lille græsplæne og en parkeringsplads.

Nedrivning af det gamle butikscenter, og genopbygningen af det nye Tårnby Torv, vil efter planen starte i midten af 2023.

 

Blandet begejstring for højhuse

Højhuse bliver sjældent mødt med hæmningsløs begejstring, når de bliver præsenteret for den københavnske offentlighed. Blandt andet lød det således i et høringssvar til det storstilede projekt, Jernbanebyen.

"[Det] er smurt ind i høje bebyggelser. Det bliver for meget — og ødelægger den nuværende stil."

Størstedelen af af de 119 indkomne høringssvar udtrykte en modstand mod højhusbyggeri,og kritikken er i første omgang også blevet taget til efterretning i Jernbanebyen. Den oprindelige maksimalhøjde på 70 meter er foreløbigt skrumpet til 40 meter.

Københavns stadsarkitekt, Camilla van Deurs, er heller ikke vild med høje bygninger i København. Hun har tidligere udtalt til branchebladet Licitationen, at det er sjældent, at et højhus har bidraget til at skabe et godt bymiljø.

Hun fremhæver blandt andet store slagskygger og kastevinde fra oven som et klart minus ved at bygge i højden.

På trods af modstanden fra disse kanter, bliver der stadig bygget højt i København. Senere på året vil byens højeste bygning — det 120 meter høje Pasteurs Tårn i Carlsberg Byen — stå færdigopført.

Og det er tilsyneladende ikke ligeså upopulært at bo i de høje huse. I skrivende stund er der stort set udsolgt af de i alt 172 lejligheder i det gyldenbrune tårn. Blot tre lejligheder er stadig til salg.

I Tårnby må man altså skære en enkelt etage, selv om ej heller de oprindelige planer ville have resulteret i det højeste byggeri på disse kanter. Tårnby vandtårn kun 200 meter væk er 39 meter højt.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

bo schmidt
det er utroligt at kirken må blande sig i dette, også opstilling af vindmøller, der jo ingen, som går der mere.
Marianneringprivat bo schmidt
Det er fedt at lokale i samarbejde med kirken kan kæmpe for og lykkes med at bevare den profil af tilkørslen til deres by, som de holder af. Vandtårn den ene vej og kirketårn den anden tegner flotte linier.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling