pixel

Første del af det nye Vridløselille kan gå i gang

Egon Olsens fængsel skal være en ny bydel — første delområde låner farver og materialer fra den navnkundige anstalt.

vridløse, cobe, boliger

Siden den sidste indsatte forlod Vridløselille Statsfængsel i 2016, har snakken i Albertslund Kommune gået på, hvordan landets vel mest kendte arresthus kunne omdannes til et nyt, grønt boligkvarter.

Sidste år godkendte kommunalbestyrelsen en overordnet masterplan for udviklingen af af fængselsgrunden, og nu er den mere konkrete lokalplan for udviklingen af den første del af området klar.

Tegl og varme farver

Første område, der bliver udviklet, er fængselgrundens sydvestlige del kaldet Skydebanen, som også vil blive kvarterets tættest bebyggede område. 

Godt 800 boliger fordelt på seks karréer med hvert sit grønne gårdrum kommer til her. Karréerne opføres i varierende højder fra fire til seks etager.

Karréer er ikke noget, man normalt ser i Albertslund, der er præget af parcelhuse, rækkehuse og de rektangulære stokbyggerier, der var særligt populære i 1960'erne, hvor Albertslunds udbygning tog fart. Så det er altså en mere urban, københavnsk byggeform, der nu breder sig vestpå. 

De østlige byggerier i det nye kvarter vil åbne sig mod bydelens nye sø og får direkte adgang til en grøn kile mod nord, der skal blive et langstrækt mødested med plads til både natur, idræt og udeservering.

Kvarterets nye huse vil på forskellig vis hente inspiration fra de eksisterende fængselsbygninger. De seks karrébebyggelser opføres for eksempel ikke med rødbrune teglsten som ellers dominerer meget nybyggeri i København i disse år.

I stedet vil facaderne blive beklædt med sten i forskellige sandfarver som en hilsen til det gamle stjerneformede fængselskompleks — akkompagneret af lyse, grønne nuancer, der vil matche det irrede kobbertag på fængslets lille tårn. Dét vil formentlig skabe et lidt "lettere" udtryk på byggeriet end man ofte ser med de lidt mere bastante, rødbrune sten.  

En anden hilsen til historien bliver de nye huses hovedindgange, som tydeligt bliver markeret i arkitekturen, ligesom de er det i de gamle fængselsbygninger ved siden af. Markeringen kan være et udhæng, en indramning eller et farvemønster.

Det er den i København ganske velkendte tegnestue Cobe, der har tegnet stregerne til det nye kvarter.

Skal huse 1.600 beboere

Nu venter arbejdet med at sætte gang i byggeriet af første delområde og få vedtaget flere lokalplaner for resten af området, så også byggerierne der kan kan begynde at rejse sig.

Når hele det nye område i, og omkring, det gamle fængsel er færdigt, vil det rumme op til 1.600 indbyggere fordelt på seks kvarterer. 

Planen for det 163 år gamle fængsel lægger op til at bevare det meste af de historiske fængselshuse — heriblandt den gamle fængselskirke og, naturligvis, den berømte port, der møder én for enden af det, der i dag hedder Egon Olsens Vej.

Fængslets karakteristiske, fem-takkede hovedbygning vil selvfølgelig også blive bevaret og sat i stand til nye formål. 

Kvarteret bliver delvist bilfrit med det meste af parkeringen samlet i et parkeringshus i bydelens udkant op mod banelegemet. Der er mindre end 200 meter fra området til S-toget på Albertslund Station, så en tilværelse uden bil burde også være mulig for de kommende beboere — også selv om Albertslund oprindeligt blev designet omkring bilen som transportform.  

Generelt er der fart på udviklingen i Albertslund, der målt på indbyggertal af blandt landets hurtigstvoksende kommuner.

I bymidten er der store planer for en omdannelse, og langs banelegemet er et andet stort byudviklingsprojekt på Coops gamle fabriksgrund i færd med at tage form. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling