pixel

Infill-byggeri på Østerbro afløser selvgroet plet

Et nyt botilbud har fundet vej til en af brokvarterernes få, ubebyggede grunde.

thomas laubs gade

På Ydre Østerbro har der i årevis været et hul i en karré, og en hel lille skov er vokset frem mellem to bygninger fra slutningen af 1800-tallet.

Den grønne plet har karréns beboere inddraget i deres fælles gårdrum, men de må nu opgive både beplantning og de ekstra kvadratmeter.

Efter et længere tilløb er Københavns Kommune nemlig klar til at opføre et nyt botilbud her på Thomas Laubs Gade.

Når de omtrent 13 meter er fyldt ud med et såkaldt infill-byggeri, vil her bo i alt 12 unge med et udviklingshandicap.

I det nye byggeri tegnet af PLH Arkitekter vil informationsskærme hjælpe dem med at holde styr på dagens aktiviteter, og et forudprogrammeret lyssystem vil fortælle dem, hvornår det er tid til at stå op og gå i seng. Der er også blevet plads til en lille tagterrasse.

Den nye bygning bliver opført i et område der er en del af Københavns Kommunes såkaldte 'klimakarré'. Her bliver ældre bygninger og gårdmiljøer fornyet med særlig tanke på at være bæredygtige og skabe en mere klimavenlig by.

Det betyder blandt andet, at der automatisk vil blive opsamlet regnvand til den nye bygnings vaskemaskiner og toiletter.

Det nye byggeri forventes at stå klar i foråret 2022.

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling