pixel

Nu kan Toftegårds Plads endelig blive udviklet

Ønskerne til en ny Toftegårds Plads har været mange. Nu ser en stor del af en helhedsplan for området ud til at kunne blive realiseret.

Toftegård Plads, fremtid, bibliotek

"Skulle man ikke tage en kop kaffe i solen på Toftegårds Plads?", er en sætning, man sjældent hører.

Valbys største plads er af mange københavnere mest kendt som en trafikplaget asfaltørken uden klare funktioner eller (behagelige) muligheder for ophold. Til gengæld er den stor og mulighederne for omdannelse til afstressende aktiviter mange.

Derfor har det længe været et lokalt ønske at gøre noget ved pladsen, der historisk både har været holdeplads for sporvogne og busser og et trafikteknisk køreanlæg.

De senere år har midlertidige byrumseksperimenter og gadesport forsøgt at skubbe lidt liv i pladsen — dog uden radikale ændringer af de fysiske rammer.

Der er penge på vej

Nu ser der efter mange års snak ud til at ske noget. Da Københavns Kommunes budget for 2022 faldt på plads, fandt politikerne på rådhuset nemlig 46,3 millioner kroner til udviklingen af pladsen — foruden de omkring 70 millioner kroner til opførelsen af pladsens nye bibliotek, som man i forvejen havde fundet.

Med den nye pengebevilling bliver det nu muligt at opføre en del af et planlagt byrum i forlængelse af biblioteket på den største del af pladsen, der ligger syd for Vigerslev Allé. Toftegårds Plads har også en mindre afdeling nord for allén — men de to dele er adskilt af hele syv vognbaner.

Da bibliotekets og pladsens udformning afhængiger af hinanden, har det været et stort ønske fra Valby Lokaludvalg — der selv har adresse på pladsen — at lade begge dele blive opført samtidigt og med fælles finansiering.

Og den er altså på plads nu i form af ikke mindre end i alt 116 mio. kr.

Bakkelandskab med bibliotek

Det nye bibliotek bliver dog en lettere neddroslet version af det oprindelige forslag. 

Konkurrencen for helhedsplan for pladsen blev i 2019 vundet af landskabsarkitekterne hos Schönherr sammen med Rolvung og Brøndsted Arkitekter.

Her er biblioteket placeret som en transparent støjmur mod hjørnet ved Vigerslev Allé, som indrammer og afskærmer den del af pladsen, hvor det nye byrum kommer til.

Selve pladsen og biblioteket blev udformet som ét stykke bakkelandskab med teglsten og græs, hvor man kan gå direkte fra pladsen og videre op på bibliotekets tag.

Denne løsning blev dog vurderet for dyr af kommunen, hvis rammerne for Budget' 19 skulle holdes . I stedet faldt valget på et mindre kompliceret bibliotek uden direkte adgang til taget, som dog stadig er forbundet med pladsen.

På den sydlige side af teglstenspladsen foreslog arkitekterne en slangeformet bygning til almene ungdomsboliger. Københavns Kommune har nu sendt dem i udbud, så de måske kan slutte sig til resten af projektet i fremtiden, hvis en bygherre melder ind.

Mellem biblioteket, ungdomsboligerne og de eksisterende Valby Kulturhus og projekthuset KraftWerket vil en skålformet plads med et springvand i midten danne fremtidens Toftegårds Plads.

På dage med arrangementer kan springvandet slukkes og omdannes til scene, markedsplads eller et andet kulturelt formål.

Det bakkede terræn, og de nye og gamle bygninger, vil tilsammen afskærme pladsen fra trafikstøj og give den et mere naturligt indkredset rum, der bør gøre det en hel del lettere at nyde sin kaffe og en lånt biblioteksbog uden for meget dyt og båt fra de to indfaldsveje, der omslutter pladsen.

Desuden bliver der plads til 90 nye træer, så pladsens grå karakter fremover bliver noget grønnere — selvom de fleste af de eksisterende træer må lade livet. En stor del af de nye træer placeres på en beplantet bakke mellem biblioteket og den almene boligslange mod Gammel Køge Landevej.

Udformning afhænger af byggeopstart

Hovedgrebene fra helhedsplanen indgår nu i det videre arbejde med anlægget af den nye Toftegårds Plads, der ifølge kommunen bliver et "centralt byrum" og "centrum for kulturelle arrangementer i Valby".

Pladsens præcise udformning afhænger dog stadig af bibliotekets og ungdomsboligernes færdiggørelse, hvilket for sidstnævntes vedkommende altså endnu er usikkert.

Går alt som beregnet, kan det nye bibliotek og første del af den nye plads, stå klar til indvielse i 2025.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Lige overfor Toftegårds Plads kan nyt boligbyggeri efter planen indvies til foråret. Huset er blot seneste eksempel på Valbys transfomation.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling