pixel

Tre grønne byrum på vej langs Kalkbrænderi­havnsgade

Fra grå ringvej til grøn bygade? Kalkbrænderi­havnsgade skal have en makeover, der inkluderer tre nye, grønne byrum — hvis pengene altså kan findes.

kalkbrænderihavnsgade

"Giv os lige et godt bud på, hvordan vi kan ændre Kalkbrænderihavnsgade fra en grå ringvej til en grøn bygade".

Cirka sådan lød det optimistiske oplæg, som By & Havn og Københavns Kommune for noget tid siden sendte i retning af (landskabs)arkitekterne hos Cobe og ingeniørerne hos Artelia, og som rådgiverteamet nu er klar med et bud på. 

Har man tilbagelagt den knap tre kilometer lange strækning, som Kalkbrænderihavnsgade strækker sig over fra Kastellet i den mest bynære ende op til gadens slutning ved Svanemøllehavnen, ja så vil man vide, at det er en af byens mest menneskefjendtlige veje, vi her har med at gøre. 

Selv den momentane havudsigt kan ikke kompensere for, at man bevæger sig langs en firsporet bymotorvej, der er skabt til at gøre livet lettere for bilerne — og ikke så meget til at give cyklister og fodgængere én på opleveren. 

Men når gaden nu engang er et helt centralt forbindelsesled mellem Indre By og den voksende bydel i Nordhavn, så giver drømmen om at undersøge, hvordan man kan gøre strækningen mere indbydende — og måske ligefrem til en "grøn bygade" — god mening. 

Tre grønne nedslag

Ja, håbet er lysegrønt, og netop grønne elementer har fra start været nøglen til at løfte den gråtriste gade. 

Tidligere på året delte By & Havn de første resultater af forundersøgelsen, og her stod det klart, at flere træer, masser af bede, en grøn midterrabat og beplantning op ad gadens støjskærme er nogle af de gennemgående elementer, der skal være med til at løfte gaden. 

Men en frisk orientering til politikerne giver os nu lidt flere detaljer om, hvad der kan være i vente, hvis Københavns Kommune ellers kan finde de knap 35 millioner kroner — og det 95% kommunalt-ejede udviklingsselskab By & Havn yderligere 12,5 millioner kroner — som de grønne planer løber op i.  

Vejen skal udgøre ét langt, grønt spor, hvor trafiksikkerheden og hensynet til tekniske installationer tillader det, og derudover vil planlæggerne sætte ekstra ind i tre områder, som skal have et større løft: Nemlig omkring Indiakaj, Strandvænget og Nordhavnsbassinet.

Fra parkering til grønt mødested 

Ved Indiakaj — hvor Folke Bernadottes Allé bliver til Kalkbrænderihavnsgade, og ringvejen slår et lille knæk — ligger der i dag en centralt placeret parkeringsplads, og dén er centrum for første nedslag på byens nye grønne bygade. 

Her skal der nemlig skabes et grønt og roligt byrum, som skærmes af fra Kalkbrænderihavnsgade med grøn beplantning, ligesom der skal etableres grønne korridorer, der strækker sig i retning mod Oslofærgen.

Den grønne plads skal ifølge rådgiverne invitere til bevægelse, og så har de private grundejere i området ønsket steder, hvor man kan slå sig ned, og derfor bliver der også etableret flere grønt indrammede opholdsområder. 

Endelig etableres der et nyt mødested med et grønt tag — en fleksibel plads med kig til vandet, som kan bruges til parkering om dagen, forsamlinger om aftenen eller huse udstillinger og arrangementer, der rykker ud af pakhusene.

I den anden ende af Kalkbrænderihavnsgade — lige efter Svanemølleværket — findes der i dag et lille vildnisområde, der ligger mellem sejl- og roklubberne ved Svanemøllehavnen og Svanemøllevænget, og det er planens næste nedslagspunkt. 

De eksisterende træer har for nylig måtte lade livet for forsyne Nordhavnstunnellen med en byggeplads, men i fremtiden ser rådgiverne for sig, at der her etableres en grøn "rygrad", som kan skærme området for trafikstøj. 

Derudover foreslår de at sætte "opholds-kiler" ind ud for klubbernes baghaver for skabe nye steder, hvor såvel klubbens brugere som andre besøgende kan slå sig ned. Og så er det tanken, at den tidligere beplantning med store opstammede træer mod klubberne skal genskabes, ligesom der skal etableres en "oplevelsessti", hvor biodiversiteten er i fokus.

Kun planer ved Nordhavnsbassinet er "sikre"

Udover de to byrum som ligger i hver sin ende af byens kommende "grønne bygade", så rummer planerne for Kalkbrænderihavnsgade også en udvikling af arealet ud mod Nordhavnsbassinet. 

I dag kender du stedet som den store byggeplads, der ligger lige ud for vandet, når toget stopper ved Nordhavn Station. Men i fremtiden skal det gamle kajområde med udsigt udover Københavns Havn omdannes til "en ny attraktiv destination på ruten langs Kalkbrænderihavnsgade."

Ligesom med de to andre byrum er planen, at byrummet skal skærmes af fra vejen — og ellers skal den nuværende byggeplads opdeles i tre zoner. 

Den nordlige del skal indbyde til roligt og afslappende ophold i et tæt, grønt område, hvor der eksempelvis kunne være træer og nyttehaver. Midt på pladsen skal der være et mødested med kig mod vandet, hvor det skal være muligt at invitere til samling og fællesskab under et grønt tag. Og tættest ind mod byen skal et stort grønt område give mulighed for at midlertidige arrangementer og sportsaktiviteter.

Det er også planen at etablere en lille platform ud i vandet, hvor nok særligt de mindre størrelser kan lære om havets biodiversitet.

Næste skridt for projekt grøn Kalkbrænderihavnsgade er årets budgetforhandlinger, der venter inden længe. Her skal politikerne i Københavns Kommune altså finde knap 35 millioner på budgettet, hvis de grønne drømme skal blive til virkelighed — og derudover skal By & Havn som nævnt supplere med 12,4 millioner kroner.

Projektet med at omdanne byggepladsen ved Nordhavnsbassinet til et nyt byrum ved vandet fortsætter dog uafhængigt af, om de københavnske politikere beslutter at realisere de øvrige planer for Kalkbrænderihavnsgade.

I indstillingen til politikerne står således, at By & Havn sætter gang i anlægsarbejdet, så snart AP Pension afvikler deres byggeplads, hvilket forventeligt bliver medio 2025.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

lukeslocal
A key part of ensuring this road becomes a calm and enjoyable space for pedestrians and cyclists will be to find a way to also 'calm' the cars and trucks -- many of which currently drive fast (and erratically). At the three key sections described in the article, perhaps the road could be converted to cobble stones, or have raised sections (e.g. long speed bumps), to force the traffic in both directions to move slowly through these areas. This would increase safety in these areas, reduce noise, and help bring a sense of calm around the green areas that are to be installed.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling