pixel

Kalkbrænderi­havnsgade skal være grøn

Den støjende omfartsvej O2 langs havnen skal (måske) have en grøn opfrisker — men først skal der analyseres.

Kalkbrænderihavnsgade, havn, træer

Først en indrømmelse:

Klikkede du på denne artikel i håb om at få serveret lækre arkitekttegninger af Østerbros fremtidige trafiknerve langs vandet, bliver du skuffet.

Her og nu er nyheden, at Københavns Kommune har afsat penge til en forundersøgelse af nye grønne byrum langs den lange, og temmelig grå, Kalkbrænderihavnsgade — den firesporerede omfartsvej der løber stik nord-syd mellem baneterrænet og Østerbro på den ene side, og havneområdet på den anden.

Det er en gade, der dagligt leder 21.000 biler ind og ud af byen og som binder Kastellet i syd sammen med de nye byudviklingsområder ved Amerika Plads, Marmormolen, Nordhavn og Svanemøllen i nord.

Knytter Nordhavn til Østerbro

Sammen med baneterrænet udgør vejen en fysisk barriere mellem det gamle Østerbro og det nye havneområde og opleves i dag som en vindblæst og støjforurenet asfaltjungle, der ikke er speciel morsom at bevæge på som fodgænger eller cyklist.

Den gode nyhed er, at det bliver der nu gjort noget ved.

Københavns Kommune har nemlig afsat en god halv million kroner på byens budget for næste år til en analyse af, hvordan strækningen kan lives op med mere grønt og bedre rumudnyttelse.

Det sker både for tryghedens skyld, for at binde Østerbro og Nordhavn bedre sammen og for at skabe en ny visuel identitet langs vandet.

Den kommende analyse vil indeholde nye forslag til "begrønning, der sikrer en sammenhængende grøn identitet for hele strækningen mellem Kastellet og Svanemøllen Strand", som det hedder i kommunens materiale — og både kommunale og private grunde vil blive inddraget.

Der er altså tale om et ganske omfattende projekt over en strækning på ikke mindre end tre kilometer.

Ny plads ved Nordbassinet

Et område der vil få særlig bevågenhed er den nuværende parkeringsplads mellem Nordhavn og Marmormolen lige foran Nordhavn Station.

Pladsen ligger lige ud til Nordhavns vand, der de senere somre har summet af liv fra badegæster og andre besøgende på begge sider af Nordbassinet.

Men det er også en noget sørgelig plads, som kunne bruge en kærlig, grøn hånd — her på den den travle trafikåres tungt asfalterede midterstrækning.

Derfor er der i det foreløbige oplæg ikke mindst fokus på, at gøre dén til et nyt grønt, byrum — noget som faktisk er en del af de allerførste, 10-år gamle lokalplaner for udbygningen af Nordhavn, men som endnu ikke er blevet iværksat.

Udsigtspunkter

I den kommende analyse vil man også arbejde med udsigtspunkter til vandet for at forbedre den visuelle sammenhæng på tværs af vejen.

Og så vil man som udgangspunkt plante nye træer og skabe nye, grønne lommer med træer og buske langs hele vejstrækningen — ny beplantning der også skal medvirke til at afgrænse de nyskabte byrum og få flere trafikanter til at sænke farten.

Til gengæld bliver der ikke pillet ved antallet af vejbaner eller hastighedsbegrænsningen i en kommende begrønning.

Det 95%-kommunaltejede udviklingsselskab By & Havn — der udvikler Nordhavn — bidrager til det indledende analysearbejde med en halv million kr.

Analysen ventes klar i maj 2023, og i løbet af perioden vil der blive lavet borgerinddragelse med interessenter i området, lokaludvalg og grønne organisationer.

Foranalysen skal ende op med konkrete, skitserede bud på udformningen af fremtidens Kalkbrænderihavnsgade — og et overslag på regningen.

Når analysen er klar, kan man gå videre til at debatere, om projektet skal realiseres.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling