pixel

Turen til Nordhavn skal være grøn(nere) — se de første billeder

Siden 2021 har der været planer om at gøre Kalkbrænderihavnsgade mere indbydende. Nu får vi første kig på idéerne.

kalkbrænderihavnsgade

Kalkbrænderihavnsgade!

Det er noget af en mundfuld. Både at skulle stave sig igennem et vejnavn med 21 bogstaver og rent faktisk at skulle tage turen ud af den.

Men nu skal forbindelsen mellem Indre By og det hastigt ekspanderende Nordhavn gøres lidt mere menneskevenlig, end det er tilfældet i dag. 

En begrønning er på vej — og nye visualiseringer afslører lidt af, hvad byen har i vente.

Det kræver, at man vil det

Det er når man har passeret Østerport II på den ene side og Kastellet på den anden, at Folke Bernadottes Allé bliver til Kalkbrænderihavnsgade.

Vil man på cykel herfra og resten af vejen til Nordhavn, ligger forude en næsten snorlige, 4-sporet indfaldvej flankeret af et banelegeme.

Selv på de bedste dage kan det kræve en vis viljestyrke at bevæge sig fremad mellem biler og massive kontorbyggerier, indtil man når Århusgade og Nordhavn og kan svinge ind i et område med mere læ og mere varierede og indbydende byrum.

Stykket strækker sig over halvanden — ofte vindblæste — kilometer. Men derfra fortsætter Kalkbrænderihavnsgade yderligere halvanden kilometer mod Svanemøllen Strand, så skal man hele vejen, skal man altså tilbagelægge omkring tre kilometer i de noget rå omgivelser.

Gaden udgør en nøgleforbindelse mellem udviklingsområderne i Nordhavn og det indre af byen — og dens nuværende karakter bidrager til, at mange opfatter Nordhavn som et lidt afsides område, der er koblet fra resten af byen. På trods af nærheden til Østerbro, kan der rent mentalt virke langt fra Nordre Frihavnsgade til Nordhavn, når man skal krydse både banelegeme og den grå og trafikerede Kalkbrænderihavnsgade.     

Dét er man naturligvis godt klar over hos det 95% kommunalt-ejede udviklingsselskab By & Havn, der står for at omdanne Nordhavn fra industriområde til et nyt bykvarter — og som skal tjene penge til at afbetale byens metrobyggeri i processen.

Og derfor blev der i 2021 afsat skattekroner til at lave en såkaldt foranalyse af en ny, og grønnere fremtid for Kalkbrænderihavnsgade.

Resultatet af dén er nu på trapperne, og By & Havn har delt det første indblik i, hvad man nu gerne vil have, der sker.

Knæløft mellem lastbiler og stauder?

Kort sagt er målsætningen ifølge By & Havn at skabe "en imødekommende grøn gade, der øger sammenhængen mellem de to bydele og indbyder til et aktivt byliv med attraktive byrum."

Det er ikke nogen nem opgave, når udgangspunktet er, som det er. Men på nye visualiseirnger ser man en Kalkbrænderihavnsgade med lidt flere træer, en grønnere midterrabat og lidt beplantning der kravler op ad en støjskærm.

Og så — i rabatten — noget der ligner et bed med to kvinder i gang med høje knæløft.

Kan man forestille sig, at rabatten på den 4-sporede Kalkbrænderihavnsgade kommer til at lægge jord til atletik og morgengymnastik, hvis den beplantes med lidt mere græs og lidt flere stauder?

Det kan man altså tilsyneladende hos By & Havn, der dog indtil videre kun har offentliggjort de viste illustrationer.

I januar har der været afholdt et idéværksted med deltagelse af de lokale, og deres input er indgået i arbejdet, som indtil videre skal munde ud i, at vi allerede i løbet af et par uger får et mere komplet forslag at se.     

Derefter lyder tidsplanen, at politikerne i Københavns Kommune skal se, om de på byens budget for 2024 kan afsætte de nødvendige midler til at gennemføre forslaget.

Læs mere om forudsætningerne i artikel fra september 2021.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Mads Ingholt

Mage til, photo-shopping skal man lede længe efter! På "efter"-versionen af Kalkbrænderihavnsgade ser det grangiveligt ud, som om gaden er blevet 2-sporet og ikke som nu 4-sporet. Var det tilfældet, ville det give plads til en virkelig fornyelse/forbedring;men det er det desværre ikke. Kalkbrænderihavnsgade (aka Ny Vasbygade) vil ikke - selv efter en kosmetisk forskønnelse - ikke være Nordhavn og en grønnere københavnerprofil værdig. Den vil forblive den adskillelse, den altid har været: en barriere mellem det gamle Østerbro og havnen.

Jeg er opmærksom på, at det vil være en bekostelig affære at grave gaden ned; men så stå dog ved beslutningen i stedet for at prøve at foregøgle, at vi får et rekreativt område ud af det kosmetiske indgreb. det er at tale ned til folk og bestyrker ikke tilliden til By&Havn
Bewikegel
Man er jo vant til, at det færdige resultat kan ligge meget langt fra det visualiserede, der skal få planen af det nye tiltag godkendt. Men her er der jo ikke en gang taget højde for de byggerier, der allerede er i fuld gang! Kunne man forestille sig, at redaktionen/journalisten stiller lidt flere kritiske spørgsmål til de visualiserede ønsketænkninger?
jvi
Det må By & Havn og COBE da kunne gøre bedre.
Kristian Lauridsen
Sjovt at visualiseringen fjerner de to bygninger der er ved at blive opført. Det bedste man kan gøre for den strækning er at feje cykelstien
Steen V Kristensen
Spændende idé at gøre noget ved Kalkbrænderihavnsgade. Men hvorfor ikke lægge det grønne bælte mellem kørebaner og cykelsti/fortov, så det blev en visuel forbedring for alle og så cyklister og fodgængere kom lidt på afstand af den voldsomme trafik. Tænk bare op den stedvis meget smalle/indsnævrede cykelsti fra tunnellen langs med banedæmningen.
David Busk
Synes stadig den ser meget grå ud. Kan man ikke lægge nogle græsplæner og fjerne et vejspor? En parallel park ville være rar.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling